Microsoft Identity Manager 2016

Program Microsoft Identity Manager 2016 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Microsoft Identity Manager 2016 09/28/2015 01/12/2021 01/13/2026

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 2 11/04/2019 01/13/2026
Service Pack 1 09/20/2016 11/04/2020
Original Release 09/28/2015 10/10/2017