Zasady ochrony przed utratą danych (DLP)

Ten dokument stanowi wprowadzenie do zasad ochrony przed utratą danych, które pomagają chronić dane organizacji przed udostępnianiem za pomocą zdefiniowanej listy łączników.

Czym są zasady ochrony przed utratą danych?

Dane organizacji mają krytyczne znaczenie dla jej sukcesu. Jej dane w zasięgu ręki do podejmowania decyzji, ale muszą zostać zabezpieczone w taki sposób, aby nie były udostępniane odbiorcom, którzy nie mają do nich dostępu. W celu ochrony danych usługa Power Automate zapewnia możliwość tworzenia i egzekwowania zasad określających, które łączniki mogą mieć dostęp do danych biznesowych i udostępniać je. Zasady określające sposób udostępniania danych nazywamy zasadami ochrony przed utratą danych (DLP).

Aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych, zobacz Zasady ochrony przed utratą danych w przewodniku administratora Power Platform.

Ważne

Administratorzy kontrolują zasady ochrony przed utratą danych. Skontaktuj się z administratorem, jeśli zasady ochrony przed utratą danych blokują Twoje przepływy pracy.

Następne kroki