Dokumentacja usługi Power BI dla użytkowników

Jako użytkownik otrzymujesz pulpity nawigacyjne i raporty od współpracowników. Pracujesz w usłudze Power BI, przeglądając tę zawartość i korzystając z niej w celu podejmowania decyzji biznesowych.