Wymagania systemowe programu Visual Studio 2015 Visual Studio 2015 System Requirements

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania systemowe rodziny produktów Visual Studio 2015.System requirements for the Visual Studio 2015 family of products are listed in the table below. Aby uzyskać więcej informacji o zgodności, zobacz Visual Studio 2015 Platform Targeting and Compatibility (Przeznaczenie platformy i zgodność programu Visual Studio 2015).For more information on compatibility, please see Visual Studio 2015 Platform Targeting and Compatibility. W przypadku programu Visual Studio 2017 zobacz Wymagania systemowe rodziny produktów Visual Studio 2017.For Visual Studio 2017, see Visual Studio 2017 Product Family System Requirements.

Aby wyświetlić wymagania systemowe dla określonych produktów, kliknij zakładkę poniżej:To view system requirements for specific products, click on a bookmark below:

PobieranieDownload

Możesz pobrać program Visual Studio 2015 ze strony My.VisualStudio.com. Portal My.VisualStudio.com wymaga bezpłatnej subskrypcji programu Dev Essentials lub subskrypcji programu Visual Studio.You can download Visual Studio 2015 from My.VisualStudio.com. My.VisualStudio.com requires a free Dev Essentials subscription, or a Visual Studio Subscription.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak zainstalować określoną wersję programu Visual Studio.For additional information, see How to Install a Specific Release of Visual Studio.

Visual Studio 2015 Visual Studio 2015


WymaganiaRequirements Obsługiwane systemy operacyjneSupported Operating Systems
Visual Studio Community 2015 z aktualizacją Update 3Visual Studio Community 2015 with Update 3
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 4 GB dostępnego miejsca na dysku twardym o szybkości 5400 obr./min4 GB of available hard disk space5400 RPM hard disk drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 (rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższa)DirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem SP1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio Enterprise 2015 z aktualizacją Update 3Visual Studio Enterprise 2015 with Update 3
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 10 GB dostępnego miejsca na dysku twardym10 GB of available hard disk space
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard disk drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 (rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższa)DirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem SP1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio Professional 2015 z aktualizacją Update 3Visual Studio Professional 2015 with Update 3
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 10 GB dostępnego miejsca na dysku twardym10 GB of available hard disk space
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard disk drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 (rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższa)DirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem SP1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio 2015 Update 3Visual Studio 2015 Update 3
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 4 GB dostępnego miejsca na dysku twardym4 GB of available hard disk space
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard disk drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 i rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższąDirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem SP1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio 2015 Language PackVisual Studio 2015 Language Pack
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 600 GB dostępnego miejsca na dysku twardym600 MB of available hard disk space
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard disk drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 (rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższa)DirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem SP1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio Express 2015 for Windows DesktopVisual Studio Express 2015 for Windows Desktop
Wymagania sprzętowe Hardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 5 GB dostępnego miejsca na dysku twardym5 GB of available hard disk space
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard disk drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 (rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższa)DirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem SP1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio Express 2015 for WebVisual Studio Express 2015 for Web
Wymagania sprzętowe Hardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 4 GB dostępnego miejsca na dysku twardym4 GB of available hard disk space
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard disk drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 (rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższa)DirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem SP1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio Express 2015 for Windows 10Visual Studio Express 2015 for Windows 10
Wymagania sprzętowe Hardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 5 GB dostępnego miejsca na dysku twardym5 GB of available hard disk space
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard disk drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 (rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższa)DirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10Windows 10
Więcej informacjiMore Information
 • Zobacz stronę Installing Visual Studio (Instalowanie programu Visual Studio), aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalowania programu Visual Studio 2015.See the Installing Visual Studio page for detailed information on installing Visual Studio 2015.
 • Te wersje programu Visual Studio działa najlepiej w połączeniu z przeglądarką Internet Explorer 10 lub nowszą.These versions of Visual Studio works best with Internet Explorer 10 or later. Gdy ten program (albo jego nowsza wersja) nie jest zainstalowany, niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.Some features might not work as expected when it, or a later version, is not installed.
 • W przypadku tworzenia aplikacji ze Sklepu Windows i aplikacji uniwersalnych systemu Windows: narzędzia programistyczne dla systemów Windows 8.1 i Windows Phone 8.1 wymagają aktualizacji Windows 8.1 Update lub nowszej.For Windows Store and Windows Universal app development: Windows 8.1 and Windows Phone 8.1 and development require Windows 8.1 Update or later.
 • Systemy Windows 10 Home, Pro i Enterprise są obsługiwane.Windows 10 Home, Pro, and Enterprise are supported.
 • Narzędzia deweloperskie dla systemu Windows Phone 8.0 wymagają aktualizacji Windows 8.1 Update (x64) lub nowszej.Windows Phone 8.0 development requires Windows 8.1 Update (x64) or later.
 • Do obsługi emulatorów (systemu Windows lub Android) jest wymagany system Windows 8.1 (x64) Professional lub nowszy albo Windows 10 Pro lub Enterprise (x64).For emulator support (Windows or Android), Windows 8.1 (x64) Professional edition or later or Windows 10 Pro or Enterprise (x64) editions are required. Procesor obsługujący funkcję Hyper-V klienta i translację adresów drugiego poziomu (SLAT) jest również wymagany.A processor that supports Client Hyper-V and Second Level Address Translation (SLAT) is also required.
 • Instalacja w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 wymaga aktualizacji 2919355 (dostępnej także w usłudze Windows Update).Installation on Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 requires Update 2919355 (also available from Windows Update).
 • Przed zainstalowaniem programu Visual Studio 2015 Language Pack należy zainstalować produkt Visual Studio 2015.Be sure to install a Visual Studio 2015 product before installing a Visual Studio 2015 Language Pack.

Góra stronyTop of Page

Team Foundation Server 2015 Team Foundation Server 2015

WymaganiaRequirements Obsługiwane systemy operacyjneSupported Operating Systems
Team Foundation Server 2015 Update 3 Wymagania sprzętowe Team Foundation Server 2015 Update 3 Hardware Requirements
 • Procesor 2,13 GHz lub szybszy2.13 GHz or faster processor
 • 1 GB lub więcej pamięci RAM1 GB or greater RAM
 • 8 GB lub więcej dostępnego miejsca na dysku twardym8 GB or more available hard disk space
Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania serwera TFS, zobacz Requirements and Compatibility (Wymagania i zgodność). More Information For more information on installing TFS, see Requirements and Compatibility. Szczegółowe informacje dotyczące scenariuszy konfigurowania, uaktualniania i zarządzania można znaleźć na stronie Install, upgrade and administer TFS on-premises (Instalowanie i uaktualnianie serwera TFS oraz zarządzanie nim lokalnie).See the Install, upgrade and administer TFS on-premises page for in-depth information on set up, upgrade, and administration scenarios.
Systemy operacyjne serwera Server Operating Systems
 • Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard i Datacenter)Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2012 (Essentials, Standard i Datacenter)Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2008 R2 (z dodatkiem SP1 lub nowszym) (Standard, Enterprise i Datacenter)Windows Server 2008 R2 (minimum SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)
Systemy operacyjne klienta Client Operating Systems
 • Windows 10 (Home, Professional i Enterprise)Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)
 • Windows 8.1 (Home, Professional i Enterprise)Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)
 • Windows 7 (z dodatkiem SP1 lub nowszym) (Home Premium, Professional, Enterprise i Ultimate)Windows 7 (minimum SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)
Team Foundation Server Express 2015 Update 3 Wymagania sprzętowe Team Foundation Server Express 2015 Update 3 Hardware Requirements
 • Procesor 2,13 GHz lub szybszy2.13 GHz or faster processor
 • 1 GB lub więcej pamięci RAM1 GB or greater RAM
 • 4 GB lub więcej dostępnego miejsca na dysku twardym4 GB or more available hard disk space
Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania serwera TFS, zobacz Requirements and Compatibility (Wymagania i zgodność). More Information For more information on installing TFS, see Requirements and Compatibility. Szczegółowe informacje dotyczące scenariuszy konfigurowania, uaktualniania i zarządzania można znaleźć na stronie Install, upgrade and administer TFS on-premises (Instalowanie i uaktualnianie serwera TFS oraz zarządzanie nim lokalnie).See the Install, upgrade and administer TFS on-premises page for in-depth information on set up, upgrade, and administration scenarios.
Systemy operacyjne serwera Server Operating Systems
 • Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard i Datacenter)Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2012 (Essentials, Standard i Datacenter)Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2008 R2 (z dodatkiem SP1 lub nowszym) (Standard, Enterprise i Datacenter)Windows Server 2008 R2 (minimum SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)
Systemy operacyjne klienta Client Operating Systems
 • Windows 10 (Home, Professional i Enterprise)Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)
 • Windows 8.1 (Home, Professional i Enterprise)Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)
 • Windows 7 (z dodatkiem SP1 lub nowszym) (Home Premium, Professional, Enterprise i Ultimate)Windows 7 (minimum SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)
Team Foundation Server rozszerzenia dla Project Server 2015 Update 3 wymagania dodatkowe Na komputerze musi być zainstalowany pakiet Office 2013, 2010 lub 2007.Team Foundation Server Extensions for Project Server 2015 Update 3 Additional Requirements Office 2013, 2010, or 2007 must be installed on the computer.

Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania serwera TFS, zobacz Requirements and Compatibility (Wymagania i zgodność).More Information For more information on installing TFS, see Requirements and Compatibility. Szczegółowe informacje dotyczące scenariuszy konfigurowania, uaktualniania i zarządzania można znaleźć na stronie Install, upgrade and administer TFS on-premises (Instalowanie i uaktualnianie serwera TFS oraz zarządzanie nim lokalnie).See the Install, upgrade and administer TFS on-premises page for in-depth information on set up, upgrade, and administration scenarios.

Systemy operacyjne serwera Server Operating Systems
 • Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard i Datacenter)Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2012 (Essentials, Standard i Datacenter)Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2008 R2 (z dodatkiem SP1 lub nowszym) (Standard, Enterprise i Datacenter)Windows Server 2008 R2 (minimum SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)
Systemy operacyjne klienta Client Operating Systems
 • Windows 10 (Home, Professional i Enterprise)Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)
 • Windows 8.1 (Home, Professional i Enterprise)Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)
 • Windows 7 (z dodatkiem SP1 lub nowszym) (Home Premium, Professional, Enterprise i Ultimate)Windows 7 (minimum SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)
Feedback Client for Team Foundation Server 2015 Wymagania sprzętowe Feedback Client for Team Foundation Server 2015 Hardware Requirements
 • Procesor 2,2 GHz lub szybszy2.2 GHz or faster processor
 • 1 GB lub więcej pamięci RAM1 GB or more of RAM
 • 1 GB lub więcej dostępnego miejsca na dysku twardym1 GB or more of available hard disk space
Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania serwera TFS, zobacz Requirements and Compatibility (Wymagania i zgodność). More Information For more information on installing TFS, see Requirements and Compatibility. Szczegółowe informacje dotyczące scenariuszy konfigurowania, uaktualniania i zarządzania można znaleźć na stronie Install, upgrade and administer TFS on-premises (Instalowanie i uaktualnianie serwera TFS oraz zarządzanie nim lokalnie).See the Install, upgrade and administer TFS on-premises page for in-depth information on set up, upgrade, and administration scenarios.
Systemy operacyjne serwera Server Operating Systems
 • Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard i Datacenter)Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2012 (Essentials, Standard i Datacenter)Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2008 R2 (z dodatkiem SP1 lub nowszym) (Standard, Enterprise i Datacenter)Windows Server 2008 R2 (minimum SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)
Systemy operacyjne klienta Client Operating Systems
 • Windows 10 (Home, Professional i Enterprise)Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)
 • Windows 8.1 (Home, Professional i Enterprise)Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)
 • Windows 7 (z dodatkiem SP1 lub nowszym) (Home Premium, Professional, Enterprise i Ultimate)Windows 7 (minimum SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)
Feedback Client for Team Foundation Server 2015 Language Pack Wymagania sprzętowe Feedback Client for Team Foundation Server 2015 Language Pack Hardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard drive
Wymagania dodatkowe Przed zainstalowaniem pakietu językowego należy zainstalować oprogramowanie Feedback Client for TFS 2015. Additional Requirements Install the Feedback Client for TFS 2015 before installing the language pack. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania serwera TFS, zobacz Requirements and Compatibility (Wymagania i zgodność).More Information For more information on installing TFS, see Requirements and Compatibility. Szczegółowe informacje dotyczące scenariuszy konfigurowania, uaktualniania i zarządzania można znaleźć na stronie Install, upgrade and administer TFS on-premises (Instalowanie i uaktualnianie serwera TFS oraz zarządzanie nim lokalnie).See the Install, upgrade and administer TFS on-premises page for in-depth information on set up, upgrade, and administration scenarios.
Systemy operacyjne serwera Server Operating Systems
 • Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard i Datacenter)Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2012 (Essentials, Standard i Datacenter)Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2008 R2 (z dodatkiem SP1 lub nowszym) (Standard, Enterprise i Datacenter)Windows Server 2008 R2 (minimum SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)
Systemy operacyjne klienta Client Operating Systems
 • Windows 10 (Home, Professional i Enterprise)Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)
 • Windows 8.1 (Home, Professional i Enterprise)Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)
 • Windows 7 (z dodatkiem SP1 lub nowszym) (Home Premium, Professional, Enterprise i Ultimate)Windows 7 (minimum SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)

Góra stronyTop of Page

Narzędzia dla programu Visual Studio 2015 Tools for Visual Studio 2015

WymaganiaRequirements Obsługiwane systemy operacyjneSupported Operating Systems
Agents for Visual Studio 2015 z aktualizacją Update 3Agents for Visual Studio 2015 with Update 3
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB pamięci RAM (w przypadku wersji x86) lub 2 GB pamięci RAM (w przypadku wersji x64); zalecane dodatkowe 512 MB pamięci RAM w przypadku korzystania z maszyny wirtualnej1 GB of RAM (for x86) or 2 GB of RAM (for x64); an additional 512 MB RAM recommended if running a virtual machine
 • 200 MB dostępnego miejsca na dysku twardym (instalacja wymaga do 1 MB miejsca na wszystkich dyskach)200 MB of available hard disk space (Setup requires up to 1 MB across all drives)
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard disk drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 i rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższąDirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution

Wymagania dodatkoweAdditional Requirements
.NET Framework 4.5.2 lub nowsza wersja.NET Framework 4.5.2 or later version
Więcej informacjiMore Information
Szczegółowe informacje dotyczące instalacji i konfiguracji można znaleźć na stronie Instalowanie i konfigurowanie agentów testowych i kontrolerów testów.See the Installing and Configuring Test Agents and Test Controllers page for in-depth information on installation and configuration.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Agents for Visual Studio 2015 Language PackAgents for Visual Studio 2015 Language Pack
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 10 MB dostępnego miejsca na dysku twardym10 MB of available hard disk space
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 i rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższąDirectX 9-capable video card running at 1024 x 768 or higher display resolution

Wymagania dodatkoweAdditional Requirements
Visual Studio Community 2015 lub nowsza wersjaVisual Studio Community 2015 or higher
Visual Studio 2015 SDKVisual Studio 2015 SDK
Więcej informacjiMore Information
Przed zainstalowaniem pakietu językowego należy zainstalować odpowiednią wersję produktu.Before you install a Language Pack, install the corresponding version of the product.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Microsoft Build Tools 2015 Update 3Microsoft Build Tools 2015 Update 3
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB pamięci RAM (w przypadku wersji x86) lub 2 GB pamięci RAM (w przypadku wersji x64); zalecane dodatkowe 512 MB pamięci RAM w przypadku korzystania z maszyny wirtualnej1 GB of RAM (for x86) or 2 GB of RAM (for x64); an additional 512 MB RAM recommended if running a virtual machine
 • 200 MB dostępnego miejsca na dysku twardym (instalacja wymaga do 1 MB miejsca na wszystkich dyskach)200 MB of available hard disk space (Setup requires up to 1 MB across all drives)
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard disk drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 i rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższąDirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution

Wymagania dodatkoweAdditional Requirements
.NET Framework 4.5.2 lub nowsza wersja.NET Framework 4.5.2 or later version
Więcej informacjiMore Information
Instalator wymaga do 1 MB na wszystkich dyskach.Setup requires up to 1 MB across all drives.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Modeling SDK for Visual Studio 2015 Update 3Modeling SDK for Visual Studio 2015 Update 3
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 10 MB dostępnego miejsca na dysku twardym10 MB of available hard disk space
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 i rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższąDirectX 9-capable video card running at 1024 x 768 or higher display resolution

Wymagania dodatkoweAdditional Requirements
Visual Studio Community 2015 lub nowsza wersjaVisual Studio Community 2015 or higher
Visual Studio 2015 SDKVisual Studio 2015 SDK
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Release Management for Visual Studio 2015 Update 3Release Management for Visual Studio 2015 Update 3
Wymagania sprzętowe (dotyczy programu Release Management Client)Hardware Requirements (for Release Management client)
 • Procesor Pentium 1 GHz lub równoważny (zalecany jest procesor Pentium 2 GHz lub równoważny)1 GHz Pentium processor or equivalent (2 GHz Pentium processor or equivalent recommended)
 • 512 MB pamięci RAM (zalecany jest 1 GB)512 MB of RAM (1 GB recommended)
 • 2,2 GB dostępnego miejsca na dysku (na potrzeby zależności platformy .NET Framework)2.2 GB available hard disk space (due to .NET Framework dependency)
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard disk drive
 • Ekran o rozdzielczości 1024 x 768 w trybie high-color, 16 bitów (zalecany jest ekran o rozdzielczości 1280 x 1024 w trybie high-color, 32 bity)1024 x 768 high-color, 16-bit display (1280 x 1024 high-color, 32-bit display recommended)

Zgodne wersje serwera TFS (dotyczy programu Release Management Client)Compatible versions of TFS (for Release Management client)
 • Team Foundation Server 2015Team Foundation Server 2015
 • Team Foundation Server 2013Team Foundation Server 2013
 • Team Foundation Server 2012Team Foundation Server 2012
 • Team Foundation Server 2010Team Foundation Server 2010

Więcej informacjiMore Information
Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących systemu operacyjnego i wymagań sprzętowych można znaleźć na stronie System requirements for Release Management server/client for VS 2015 and TFS 2015 (Wymagania systemowe programu Release Management Server/Client dla programu VS 2015 i serwera TFS 2015).See the System requirements for Release Management server/client for VS 2015 and TFS 2015 page for in-depth information on operating system and hardware requirements.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Remote Tools for Visual Studio 2015 Update 3Remote Tools for Visual Studio 2015 Update 3
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 1 GB dostępnego miejsca na dysku twardym1 GB of available hard disk space
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 i rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższąDirectX 9-capable video card running at 1024 x 768 or higher display resolution

Więcej informacjiMore Information
Aby uzyskiwać najlepsze wyniki, należy korzystać z najnowszej aktualizacji narzędzi Remote Tools dla używanej wersji programu Visual Studio.For the best experience, use the most recent update of the Remote Tools for your version of Visual Studio.
Narzędzia potrzebne do tworzenia zawartości dla systemu Windows można znaleźć na stronieDownloads and tools for Windows 10 (Pliki do pobrania i narzędzia dotyczące systemu Windows 10).See Downloads and tools for Windows 10 to get the tools you need to build for Windows.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual C++ Build Tools 2015 Update 3Visual C++ Build Tools 2015 Update 3
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 4 GB pamięci RAM (w przypadku wersji x86) lub 2 GB pamięci RAM (w przypadku wersji x64); zalecane dodatkowe 512 MB pamięci RAM w przypadku korzystania z maszyny wirtualnej4 GB of RAM (for x86) or 2 GB of RAM (for x64); an additional 512 MB RAM recommended if running a virtual machine
 • 200 MB dostępnego miejsca na dysku twardym (instalacja wymaga do 4 GB miejsca na wszystkich dyskach.)200 MB of available hard disk space (Setup requires up to 4 GB across all drives)
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard disk drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 i rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższąDirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution

Wymagania dodatkoweAdditional Requirements
.NET Framework 4.5.2 lub nowsza wersja.NET Framework 4.5.2 or later version
Więcej informacjiMore Information
Instalator wymaga do 4 GB na wszystkich dyskach.Setup requires up to 4 GB across all drives.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Pakiet redystrybucyjny Visual C++ dla Visual Studio 2015 Update 3Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 Update 3
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 50 MB dostępnego miejsca na dysku twardym50 MB of available hard disk space
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard disk drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 i rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższą (zalecana jest karta wideo obsługująca technologię DirectX 11 lub nowszą)DirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution (DirectX 11 or later-capable video card recommended)

Więcej informacjiMore Information
instalacja w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 wymaga aktualizacji 2919355 i aktualizacji 2919442 (także dostępnych w usłudze Windows Update).Installation on Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 requires Update 2919355 and Update 2919442 (also available from Windows Update).
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows VistaWindows Vista Service Pack 2
Dodatek Service Pack 3 dla systemu Windows XPWindows XP Service Pack 3
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP2Windows Server 2008 R2 SP2
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Pakiet redystrybucyjny programu Visual Studio 2015 Shell (Integrated) Visual Studio 2015 Shell (Integrated) Redistributable Package
Pakiet redystrybucyjny programu Visual Studio 2015 Shell (Isolated)Visual Studio 2015 Shell (Isolated) Redistributable Package
Visual Studio 2015 Shell (Integrated) Language PackVisual Studio 2015 Shell (Integrated) Language Pack
Visual Studio 2015 Shell (Isolated) Language PackVisual Studio 2015 Shell (Isolated) Language Pack

Wymagania sprzętowe Hardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB pamięci RAM (w przypadku wersji x86) lub 2 GB pamięci RAM (w przypadku wersji x64); zalecane dodatkowe 512 MB pamięci RAM w przypadku korzystania z maszyny wirtualnej1 GB of RAM (for x86) or 2 GB of RAM (for x64); an additional 512 MB RAM recommended if running a virtual machine
 • 200 MB dostępnego miejsca na dysku twardym200 MB of available hard disk space
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min5400 RPM hard disk drive
 • Karta wideo obsługująca technologię DirectX 9 i rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższąDirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution

Więcej informacjiMore Information
Ta wersja programu Visual Studio działa najlepiej w połączeniu z przeglądarką Internet Explorer 10 lub nowszą.This version of Visual Studio works best with Internet Explorer 10 or later. Gdy ten program (albo jego nowsza wersja) nie jest zainstalowany, niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.Some features might not work as expected when it, or a later version, is not installed.
Instalacja w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 wymaga aktualizacji 2919355 (dostępnej także w usłudze Windows Update).Installation on Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 requires Update 2919355 (also available from Windows Update).
Windows 10 i Windows 8.1 Windows 10 Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1

Góra stronyTop of Page

.NET Framework .NET Framework

WymaganiaRequirements Obsługiwane systemy operacyjneSupported Operating Systems
Microsoft .NET Framework 4.6.2Microsoft .NET Framework 4.6.2
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1 GHz lub szybszy1 GHz or faster processor
 • 512 MB pamięci RAM512 MB of RAM
 • 2.5 GB dostępnego miejsca na dysku twardym (x86)2.5 GB of available hard disk space (x86)
 • 2.5 GB dostępnego miejsca na dysku twardym (x64)2.5 GB of available hard disk space (x64)
Rocznicowa aktualizacja systemu Windows 10 Windows 10 Anniversary Update
Windows 8.1 (x86 i x64)Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 7 z dodatkiem SP1 (x86 i x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Microsoft .NET Framework 4.6.2 Language PackMicrosoft .NET Framework 4.6.2 Language Pack
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1 GHz lub szybszy1 GHz or faster processor
 • 512 MB pamięci RAM512 MB of RAM
 • 640 MB dostępnego miejsca na dysku twardym640 MB of available hard disk space
Rocznicowa aktualizacja systemu Windows 10 Windows 10 Anniversary Update
Windows 8.1 (x86 i x64)Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 7 z dodatkiem SP1 (x86 i x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 (x86 i x64)Windows Server 2008 SP2 (x86 and x64)
Microsoft .NET Framework 4.6.1Microsoft .NET Framework 4.6.1
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1 GHz lub szybszy1 GHz or faster processor
 • 512 MB pamięci RAM512 MB of RAM
 • 1.3 GB dostępnego miejsca na dysku twardym (x86)1.3 GB of available hard disk space (x86)
 • 2.5 GB dostępnego miejsca na dysku twardym (x64)2.5 GB of available hard disk space (x64)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1 (x86 i x64)Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 8 (x86 i x64)Windows 8 (x86 and x64)
Windows 7 z dodatkiem SP1 (x86 i x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Microsoft .NET Framework 4.6.1 Language PackMicrosoft .NET Framework 4.6.1 Language Pack
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1 GHz lub szybszy1 GHz or faster processor
 • 512 MB pamięci RAM512 MB of RAM
 • 1.3 GB dostępnego miejsca na dysku twardym (x86)1.3 GB of available hard disk space (x86)
 • 2.5 GB dostępnego miejsca na dysku twardym (x64)2.5 GB of available hard disk space (x64)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1 (x86 i x64)Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 8 (x86 i x64)Windows 8 (x86 and x64)
Windows 7 z dodatkiem SP1 (x86 i x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Microsoft .NET Framework 4.6Microsoft .NET Framework 4.6
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1 GHz lub szybszy1 GHz or faster processor
 • 512 MB pamięci RAM512 MB of RAM
 • 1.3 GB dostępnego miejsca na dysku twardym (x86)1.3 GB of available hard disk space (x86)
 • 2.5 GB dostępnego miejsca na dysku twardym (x64)2.5 GB of available hard disk space (x64)
Windows 10 (x86 i x64) Windows 10 (x86 and x64)
Windows 8.1 (x86 i x64)Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 8 (x86 i x64)Windows 8 (x86 and x64)
Windows 7 z dodatkiem SP1 (x86 i x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Vista z dodatkiem SP2 (x86 i x64)Windows Vista SP2 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 (x86 i x64)Windows Server 2008 SP2 (x86 and x64)
Microsoft .NET Framework 4.6 Language PackMicrosoft .NET Framework 4.6 Language Pack
Wymagania sprzętoweHardware Requirements
 • Procesor 1 GHz lub szybszy1 GHz or faster processor
 • 512 MB pamięci RAM512 MB of RAM
 • 2.2 GB dostępnego miejsca na dysku twardym (x86)2.2 MB of available hard disk space (x86)
 • 3 GB dostępnego miejsca na dysku twardym (x64)3 GB of available hard disk space (x64)
Windows 8.1 (x86 i x64) Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 8 (x86 i x64)Windows 8 (x86 and x64)
Windows 7 z dodatkiem SP1 (x86 i x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Vista z dodatkiem SP2 (x86 i x64)Windows Vista SP2 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 (x86 i x64)Windows Server 2008 SP2 (x86 and x64)
Początek strony
Top of Page