Tworzenie i dostosowywanie obrazuCreating and Customizing the Image

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

W tej sekcji opisano aspektów procesu dostosowywania, które są specyficzne dla systemu Windows Server Essentials.This section describes aspects of the customization process that are specific to Windows Server Essentials . Zazwyczaj należy wykonać te procedury na komputerze odniesienia przy użyciu pliku odpowiedzi, przed przechwyceniem obrazu końcowego wdrożenia.You typically perform these procedures on the reference computer with an answer file, before you capture the image for final deployment.

Ta sekcja zawiera następujące tematy:This section includes the following topics: