Zarządzanie dostawcy nazwy domeny i nazwy domenyManage Domain Names and Domain Name Providers

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Informacje w tej sekcji służy do zarządzania dostawcy nazwy domeny i nazwy domen trzeciego poziomu.You can use the information in this section to manage third-level domain names and domain name providers.

Ta sekcja zawiera następujące tematy:This section includes the following topics:

Zobacz teżSee Also

Tworzenie i dostosowywanie obrazuCreating and Customizing the Image
Dodatkowe dostosowaniaAdditional Customizations
Przygotowywanie do wdrożenia obrazuPreparing the Image for Deployment
Testowanie środowisko klientaTesting the Customer Experience