Dodatkowe dostosowaniaAdditional Customizations

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Można wykonać następujące dodatkowe dostosowania do tworzenia i dostosowywania obrazu systemu Windows Server Essentials:You can make the following additional customizations to create and customize an image of Windows Server Essentials: