Controalele de confidențialitate disponibile pentru produsele OfficePrivacy controls available for Office products

Microsoft se angajează să vă furnizeze informațiile și controalele de care aveți nevoie pentru a face alegeri informate privind modul de colectare și de utilizare a datelor dvs. atunci când utilizați produse Office.Microsoft is committed to providing you with the information and controls you need to make informed choices about how your data is collected and used when you’re using Office products. Aceasta inclusiv atunci când utilizați produsele Office pe dispozitive Windows, Mac, iOS și Android, precum și atunci când utilizați aplicațiile Office pe web.This includes when you use the Office products on Windows, Mac, iOS, and Android devices as well as when you use the Office apps on the web.

Din aprilie 2019 am început să furnizăm controale de confidențialitate noi, actualizate și îmbunătățite pentru datele de diagnostic și experiențele conectate la cele mai recente produse Office.Starting in April 2019, we began providing new, updated, and improved privacy controls for diagnostic data and connected experiences to our most current Office products. Pentru mai multe informații, consultați Prezentare generală a controalelor de confidențialitate pentru Aplicațiile Microsoft 365 pentru întreprindere.For more information, see Overview of privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise.

Secțiunile din acest articol conțin următoarele informații:The sections in this article contain the following information:

 • Ce produse și versiuni Office oferă cele mai recente controale de confidențialitate.Which Office products and versions provide our most recent privacy controls
 • Care dintre aceste controale de confidențialitate sunt disponibile în produsele și versiunile Office respectiveWhich of those privacy controls are available in those Office products and versions
 • Linkuri către articole cu informații suplimentare despre gestionarea acestor controale de confidențialitateLinks to articles with more information about managing these privacy controls

Secțiunile sunt organizate după locul unde rulează Office, cum ar fi pe un dispozitiv Windows sau Mac sau dintr-un browser web.The sections are organized by where Office is being run, such as on a Windows or Mac device or from a web browser.

Office pe dispozitive WindowsOffice on Windows devices

Controalele noastre de confidențialitate cele mai recente sunt disponibile pentru următoarele produse Office atunci când utilizați Office pe dispozitive Windows:Our most recent privacy controls are available for the following Office products when using Office on Windows devices:

 • Versiunile desktop ale aplicațiilor Office care sunt furnizate cu planurile de abonament Microsoft 365 sau Office 365.Desktop versions of the Office applications that come with Microsoft 365 or Office 365 subscription plans. De exemplu, aplicațiile Office care sunt furnizate cu planul Microsoft 365 Personal (pentru acasă), cu planul Microsoft 365 Business Standard (pentru firme) sau cu planul Microsoft 365 E5 (pentru întreprinderi).For example, the Office apps that come with the Microsoft 365 Personal plan (for home), the Microsoft 365 Business Standard plan (for businesses), or the Microsoft 365 E5 plan (for enterprises).
 • Versiunile comerciale ale Office 2019 și Office 2016, care sunt disponibile ca achiziționare singulară.Retail versions of Office 2019 and Office 2016, which are available as a one-time purchase. De exemplu, Office Professional 2019 sau Office 2016 pentru acasăFor example, Office Professional 2019 or Office Home & Student 2016.
 • Versiunile desktop de Project și Visio care sunt oferite cu anumite planuri de abonament, cum ar fi Project Plan 5 sau Visio Plan 2.Desktop versions of Project and Visio that come with some subscription plans, such as Project Plan 5 or Visio Plan 2.
 • Versiunile comerciale ale Proiect 2019, Proiect 2016, Visio 2019 și Visio 2016, care sunt disponibile ca achiziționare singulară.Retail versions of Project 2019, Project 2016, Visio 2019, and Visio 2016, which are available as a one-time purchase.
 • Versiunile cu licențiere în volum ale Project 2016 și Visio 2016 care sunt instalate utilizând Clic și pornire, în loc să fie instalate utilizând Windows Installer (MSI).Volume licensed versions of Project 2016 and Visio 2016 that are installed by using Click-to-Run instead of being installed by using Windows Installer (MSI). De exemplu, Project Professional 2016 sau Visio Standard 2016.For example, Project Professional 2016 or Visio Standard 2016.

Pentru dispozitivele Windows, următorul tabel listează aplicațiile și versiunile minime ale aplicațiilor respective care au cele mai recente controale de confidențialitate.For Windows devices, the following table lists the apps and the minimum version of those apps which have our most recent privacy controls.

AplicațieApp Versiune minimăMinimum version
AccessAccess 19041904
ExcelExcel 19041904
OneDriveOneDrive 20.084.0426.000720.084.0426.0007
OneNoteOneNote 19041904
OutlookOutlook 19041904
PowerPointPowerPoint 19041904
ProjectProject 19041904
PublisherPublisher 19041904
Skype for BusinessSkype for Business 16.0.1162916.0.11629
TeamsTeams 1.3.00.135651.3.00.13565
VisioVisio 19041904
WordWord 19041904

Pentru acele versiuni de aplicații Office de pe dispozitive Windows, sunt disponibile următoarele controale de confidențialitate:For those versions of Office apps on Windows devices, the following privacy controls are available:

 • Configurați nivelul datelor de diagnosticare pentru software-ul client trimise de Office la MicrosoftConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate în Office care analizează conținutAllow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate în Office care descarcă conținut onlineAllow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate opționale, suplimentare în OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate în OfficeAllow the use of connected experiences in Office

Este posibil ca unele produse Office să nu aibă anumite tipuri de experiențe conectate, așa că anumite controale de confidențialitate nu vor fi relevante.Some Office products might not have certain types of connected experiences, so some privacy controls won’t be relevant.

Pentru a configura aceste controale de confidențialitate pentru utilizatorii dvs. care utilizează Office pe dispozitive Windows în organizația dvs., puteți să utilizați Politica de grup sau serviciul de politici cloud pentru Office.To configure these privacy controls for your users that are using Office on Windows devices in your organization, you can use Group Policy or the Office cloud policy service. Pentru mai multe informații, consultați Utilizați setările de politică pentru a gestiona controalele de confidențialitate pentru Aplicații Microsoft 365 pentru întreprindereFor more information, see Use policy settings to manage privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise.

Office pe dispozitive MacOffice on Mac devices

Controalele noastre de confidențialitate cele mai recente sunt disponibile pentru următoarele produse Office atunci când utilizați Office pe dispozitive Mac:Our most recent privacy controls are available for the following Office products when using Office on Mac devices:

 • Office pentru Mac, care este disponibil cu orice plan de abonament Office 365 sau Microsoft 365 care include versiunile desktop ale aplicațiilor Office.Office for Mac, which is available with any Office 365 or Microsoft 365 subscription plan that includes the desktop versions of the Office apps. De exemplu, aplicațiile Office care sunt furnizate cu planul Microsoft 365 Family (pentru acasă), cu planul Microsoft 365 Business Premium (pentru firme) sau cu planul Microsoft 365 E3 (pentru întreprinderi).For example, the Office apps that come with the Microsoft 365 Family plan (for home), the Microsoft 365 Business Premium plan (for businesses), or the Microsoft 365 E3 plan (for enterprises).
 • Office 2019 pentru Mac, care este disponibil ca achiziție singulară dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul sau prin intermediul unui contract de licențiere în volum.Office 2019 for Mac, which is available as a one-time purchase from a retail store or through a volume licensing agreement.

Pentru dispozitivele Mac, următorul tabel listează aplicațiile și versiunile minime ale aplicațiilor respective care au cele mai recente controale de confidențialitate.For Mac devices, the following table lists the apps and the minimum version of those apps which have our most recent privacy controls.

AplicațieApp Versiune minimăMinimum version
ExcelExcel 16.2816.28
OneDriveOneDrive 20.169.0823.000320.169.0823.0003
OneNoteOneNote 16.2816.28
OutlookOutlook 16.2816.28
PowerPointPowerPoint 16.2816.28
Skype for BusinessSkype for Business 16.28.0.19216.28.0.192
TeamsTeams 1.3.00.92211.3.00.9221
WordWord 16.2816.28

Pentru acele versiuni de aplicații Office de pe dispozitive Mac, sunt disponibile următoarele controale de confidențialitate:For those versions of Office apps on Mac devices, the following privacy controls are available:

 • Configurați nivelul datelor de diagnosticare pentru software-ul client trimise de Office la MicrosoftConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate în Office care analizează conținutAllow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate în Office care descarcă conținut onlineAllow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate opționale, suplimentare în OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate în OfficeAllow the use of connected experiences in Office

Este posibil ca unele produse Office să nu aibă anumite tipuri de experiențe conectate, așa că anumite controale de confidențialitate nu vor fi relevante.Some Office products might not have certain types of connected experiences, so some privacy controls won’t be relevant.

Pentru a configura aceste controale de confidențialitate pentru utilizatorii dvs. care utilizează Office pe dispozitive Mac în organizația dvs., puteți să utilizați preferințele sau serviciul de politici cloud pentru Office.To configure these privacy controls for your users that are using Office on Mac devices in your organization, you can use preferences or the Office cloud policy service. Pentru mai multe informații, consultați Utilizați preferințele pentru a gestiona controalele de confidențialitate ale Office pentru Mac.For more information, see Use preferences to manage privacy controls for Office for Mac.

Office pe dispozitive iOSOffice on iOS devices

Controalele noastre de confidențialitate cele mai recente sunt disponibile pentru următoarele produse Office atunci când utilizați Office pe dispozitive iOS:Our most recent privacy controls are available for the following Office products when using Office on iOS devices:

AplicațieApp Versiune minimăMinimum version
ExcelExcel 2.302.30
LensLens 2.382.38
Aplicație OfficeOffice app 2.342.34
OneDriveOneDrive 11.19.1111.19.11
OneNoteOneNote 16.3016.30
OutlookOutlook 4.30.04.30.0
PlannerPlanner 1.9.41.9.4
PowerPointPowerPoint 2.302.30
Skype for BusinessSkype for Business 6.26.26.26.2
TeamsTeams 1417/2.0.18(2020072902)1417/2.0.18(2020072902)
Vizualizator VisioVisio Viewer 1.171.17
WordWord 2.302.30

Pentru acele versiuni de aplicații Office de pe dispozitive iOS, sunt disponibile următoarele controale de confidențialitate:For those versions of Office apps on iOS devices, the following privacy controls are available:

 • Configurați nivelul datelor de diagnosticare pentru software-ul client trimise de Office la MicrosoftConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate în Office care analizează conținutAllow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate în Office care descarcă conținut onlineAllow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate opționale, suplimentare în OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office

Este posibil ca unele produse Office să nu aibă anumite tipuri de experiențe conectate, așa că anumite controale de confidențialitate nu vor fi relevante.Some Office products might not have certain types of connected experiences, so some privacy controls won’t be relevant.

Pentru a configura aceste controale de confidențialitate pentru utilizatorii dvs. care utilizează Office pe dispozitive iOS în organizația dvs., puteți să utilizați preferințele sau serviciul de politici cloud pentru Office.To configure these privacy controls for your users that are using Office on iOS devices in your organization, you can use preferences or the Office cloud policy service. Pentru mai multe informații, consultați Utilizați preferințele pentru a gestiona controalele de confidențialitate ale Office pe dispozitivele iOS.For more information, see Use preferences to manage privacy controls for Office on iOS devices.

Office pe dispozitive AndroidOffice on Android devices

Controalele noastre de confidențialitate cele mai recente sunt disponibile pentru următoarele produse Office atunci când utilizați Office pe dispozitive Android:Our most recent privacy controls are available for the following Office products when using Office on Android devices:

AplicațieApp Versiune minimăMinimum version
ExcelExcel 16.0.12228.2026016.0.12228.20260
LensLens 16.0.12730.2008016.0.12730.20080
Aplicație OfficeOffice app 16.0.12430.2025416.0.12430.20254
OneDriveOneDrive 5.475.47
OneNoteOneNote 16.0.12228.2000416.0.12228.20004
OutlookOutlook 4.1.714.1.71
PlannerPlanner 1.12.01.12.0
PowerPointPowerPoint 16.0.12228.2026016.0.12228.20260
Skype for BusinessSkype for Business 6.27.0.126.27.0.12
TeamsTeams 1416/1.0.0.20200806011416/1.0.0.2020080601
WordWord 16.0.12228.2026016.0.12228.20260

Pentru acele versiuni de aplicații Office de pe dispozitive Android, sunt disponibile următoarele controale de confidențialitate:For those versions of Office apps on Android devices, the following privacy controls are available:

 • Configurați nivelul datelor de diagnosticare pentru software-ul client trimise de Office la MicrosoftConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate în Office care analizează conținutAllow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate în Office care descarcă conținut onlineAllow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate opționale, suplimentare în OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office

Este posibil ca unele produse Office să nu aibă anumite tipuri de experiențe conectate, așa că anumite controale de confidențialitate nu vor fi relevante.Some Office products might not have certain types of connected experiences, so some privacy controls won’t be relevant.

Pentru a configura aceste controale de confidențialitate pentru utilizatorii dvs. care utilizează Office pe dispozitive Android în organizația dvs., trebuie să utilizați serviciul de politici cloud pentru Office.To configure these privacy controls for your users that are using Office on Android devices in your organization, you need to use the Office cloud policy service. Pentru mai multe informații, consultați Utilizați setările de politică pentru a gestiona controalele de confidențialitate pentru Office pe dispozitivele AndroidFor more information, see Use policy settings to manage privacy controls for Office on Android devices.

Office pentru webOffice for the web

Controalele noastre de confidențialitate cele mai recente sunt disponibile pentru următoarele produse Office atunci când utilizați Office dintr-un browser web:Our most recent privacy controls are available for the following Office products when using Office from a web browser:

 • ExcelExcel
 • OneNoteOneNote
 • PowerPointPowerPoint
 • VisioVisio
 • WordWord

Nu există nicio versiune minimă listată pentru aceste aplicații Office, deoarece Microsoft gestionează ce versiune este disponibilă.There is no minimum version listed for these Office apps because Microsoft manages which version is available.

Pentru Office pentru web, sunt disponibile următoarele controale de confidențialitate:For Office on the web, the following privacy controls are available:

 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate opționale, suplimentare în OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office

Pentru a configura acest control de confidențialitate pentru utilizatorii dvs. care utilizează Office pentru web, trebuie să utilizați serviciul de politici cloud pentru Office.To configure this privacy control for your users that are using Office on the web, you need to use the Office cloud policy service. Pentru mai multe informații, consultați Utilizați setările de politică pentru a gestiona controalele de confidențialitate pentru aplicațiile Office pentru webFor more information, see Use policy settings to manage privacy controls for Office for the web applications.