Utilizați preferințele pentru a gestiona controalele de confidențialitate ale Office pe dispozitivele iOSUse preferences to manage privacy controls for Office on iOS devices

Există noi setări de preferințe pentru Office pe dispozitivele iOS care vă permit să controlați setările asociate cu:There are new preference settings for Office on iOS devices that allow you to control settings related to the following:

 • Date de diagnosticare care sunt colectate și trimise la Microsoft despre software-ul client Office utilizatDiagnostic data that is collected and sent to Microsoft about Office client software being used.

 • Experiențe conectate care utilizează funcționalitatea în cloud pentru a vă furniza caracteristici îmbunătățite de Office dvs. și utilizatorilor dvs.Connected experiences that use cloud-based functionality to provide enhanced Office features to you and your users.

Pentru mai multe informații despre datele de diagnosticare și experiențele conectate, consultați Prezentare generală a controalelor de confidențialitate.For more information about diagnostic data and connected experiences, see Overview of privacy controls.

Aceste setări de preferințe se aplică la următoarele aplicații:These preference settings apply to the following applications:

 • Versiunea 2.30 și versiunile ulterioare de Word pentru iOS, Excel pentru iOS și PowerPoint pentru iOS.Version 2.30 and later of Word for iOS, Excel for iOS, and PowerPoint for iOS.
 • Versiunea 4.30.0 și versiunile ulterioare de Outlook pentru iOS.Version 4.30.0 and later of Outlook for iOS
 • Versiunea 16.30 și versiunile ulterioare de OneNote pentru iOS.Version 16.30 and later of OneNote for iOS.
 • Versiunea 11.19.11 și versiunile ulterioare de OneDrive pentru iOS.Version 11.19.11 and later of OneDrive for iOS.
 • Versiunea 1.17 și versiunile ulterioare de Visio Viewer pentru iOS.Version 1.17 and later of Visio Viewer for iOS.
 • Versiunea 2.34 și versiunile ulterioare ale aplicației Office pentru iOS.Version 2.34 and later of the Office app for iOS.

Notă

Pentru mai multe informații despre setări similare pentru Office pe calculatoare care rulează macOS, consultați Utilizați preferințele pentru a gestiona controalele de confidențialitate pentru Office pentru Mac.For information about similar settings for Office on computers running macOS, see Use preferences to manage privacy controls for Office for Mac

Setarea preferințelor dispozitivelorSetting device preferences

Aceste noi setări de preferințe pot fi, de asemenea, setate la nivel de dispozitiv de către un server de Management a dispozitivelor mobile (MDM) atunci când este instalată aplicația Office.These new preference settings can also be set at the device level by a Mobile Device Management (MDM) server when the Office application is installed. Multe servere MDM le permit administratorilor IT să adauge un dicționar de configurare opțional atunci când serverul trimite comanda InstallApplication MDM către un dispozitiv iOS.Many MDM servers allow IT administrators to add an optional configuration dictionary when the server sends the InstallApplication MDM command to an iOS device. Consultați documentația serverului MDM pentru mai multe detalii.Refer to your MDM server documentation for more details.

Dicționarul este reprezentat ca un set de perechi de chei/valori în format XML.The dictionary is represented as a set of key/value pairs in XML format. De exemplu:For example:

<dict>
  <key>DiagnosticDataTypePreference</key>
  <string>BasicDiagnosticData</string>
</dict>

Odată trimis către dispozitiv, dicționarul de configurare se va afla sub cheia com.apple.managed.configuration, de unde va fi citit atunci când se lansează aplicația Office.Once sent to the device, the configuration dictionary will reside under the com.apple.managed.configuration key, where it will be read when the Office application is launched.

Notă

De asemenea, puteți utiliza serviciul de politici cloud pentru Office și aceste patru setări de politică:You can also use the Office cloud policy service and these 4 policy settings:

 • Configurați nivelul datelor de diagnosticare pentru software-ul client trimise de Office la MicrosoftConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate în Office care analizează conținutAllow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate în Office care descarcă conținut onlineAllow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Permiteți utilizarea de experiențe conectate opționale, suplimentare în OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office

Setările de confidențialitate pentru Outlook pentru iOS și OneDrive pentru iOS pot fi configurate doar utilizând serviciul de politici cloud pentru Office.Privacy settings for Outlook for iOS and OneDrive for iOS can only be configured by using the Office cloud policy service.

Pentru mai multe informații despre utilizarea serviciului de politici cloud pentru Office, consultați Prezentarea generală a serviciului de politici cloud pentru Office.For more information on using the Office cloud policy service, see Overview of the Office cloud policy service.

Setarea de preferințe pentru datele de diagnosticare Preference setting for diagnostic data

Datele de diagnosticare sunt utilizate pentru a menține Office securizat și actualizat, pentru a detecta, a diagnostica și a remedia problemele și, de asemenea, pentru a face îmbunătățiri de produs.Diagnostic data is used to keep Office secure and up-to-date, detect, diagnose and remediate problems, and also make product improvements. Pentru mai multe informații, consultați Datele de diagnosticare trimise din Aplicații Microsoft 365 pentru întreprindere la Microsoft.For more information, see Diagnostic data sent from Microsoft 365 Apps for enterprise to Microsoft.

CheieKey DiagnosticDataTypePreference
Tip de dateData Type ȘirString
Valori posibilePossible values BasicDiagnosticData (setează nivelul la Necesare)BasicDiagnosticData (this sets the level to Required)
FullDiagnosticData (setează nivelul la Opționale)FullDiagnosticData (this sets the level to Optional)
ZeroDiagnosticData (setează nivelul la Niciuna)ZeroDiagnosticData (this sets the level to Neither)

Dacă nu setați această preferință, sunt trimise doar datele de diagnosticare necesare către Microsoft, dacă utilizatorii cu abonament Office 365 (sau Microsoft 365) sunt conectați cu un cont de la locul de muncă sau de la școală.If you don't set this preference, only required diagnostic data is sent to Microsoft if users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription are signed in with a work or school account. De asemenea, acești utilizatori nu pot modifica nivelul de date de diagnosticare, indiferent de modul în care setați această preferință.Also, these users can't change the level of diagnostic data regardless of how you set this preference.

Pentru alți utilizatori, cum ar fi utilizatorii la domiciliu cu abonament Office 365 (sau Microsoft 365), sunt trimise doar date de diagnosticare necesare, cu excepția cazului în care utilizatorul alege să trimită și date de diagnosticare opționale, accesând Setări > Setări de confidențialitate.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, only required diagnostic data is sent, unless the user chooses to also send optional diagnostic data by going to Settings > Privacy Settings.

Setarea de preferințe pentru experiențe conectate care analizează conținutulPreference setting for connected experiences that analyze your content

Experiențele conectate care vă analizează conținutul sunt experiențe care utilizează conținutul Office pentru vă oferi recomandări de proiectare, sugestii de editare, detalii privind datele și alte caracteristici similare.Connected experiences that analyze your content are experiences that use your Office content to provide you with design recommendations, editing suggestions, data insights, and similar features. De exemplu, Idei de proiectare în PowerPoint.For example, Design Ideas in PowerPoint. Pentru o listă a acestor experiențe conectate, consultați Experiențe conectate în OfficeFor a list of these connected experiences, see Connected experiences in Office.

CheieKey OfficeExperiencesAnalyzingContentPreference
Tip de dateData Type BooleanBoolean
Valori posibilePossible values TRUE (activat)TRUE (enabled)
FALSE (dezactivat)FALSE (disabled)

Dacă nu setați această preferință, experiențele conectate care analizează conținut sunt disponibile utilizatorilor.If you don't set this preference, connected experiences that analyze content are available to users.

Dacă utilizatorul are un abonament Office 365 (sau Microsoft 365) și este conectat cu un cont de la locul de muncă, atunci utilizatorul nu poate dezactiva experiențele conectate care analizează conținutul.If the user has an Office 365 (or Microsoft 365) subscription and is signed in with a work or school account, then the user can't turn off connected experiences that analyze content.

Pentru alți utilizatori, cum ar fi utilizatori la domiciliu cu un abonament Office 365 (sau Microsoft 365), utilizatorul poate alege să dezactiveze experiențele conectate care analizează conținutul accesând Setări > Setări de confidențialitate.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, the user can choose to turn off connected experiences that analyze content by going to Settings > Privacy Settings.

Setarea de preferințe pentru experiențe conectate care descarcă conținut onlinePreference setting for connected experiences that download online content

Experiențele conectate care descarcă conținut online sunt experiențe care vă permit să căutați și să descărcați conținut online, inclusiv șabloane, imagini, videoclipuri și materiale de referință pentru a vă îmbunătăți documentele.Connected experiences that download online content are experiences that allow you to search and download online content including templates, images, videos, and reference materials to enhance your documents. De exemplu, șabloanele Office sau inserarea unei pictograme online.For example, Office templates or inserting an online icon. Pentru o listă a acestor experiențe conectate, consultați Experiențe conectate în OfficeFor a list of these connected experiences, see Connected experiences in Office.

CheieKey OfficeExperiencesDownloadingContentPreference
Tip de dateData Type BooleanBoolean
Valori posibilePossible values TRUE (activat)TRUE (enabled)
FALSE (dezactivat)FALSE (disabled)

Dacă nu setați această preferință, experiențele conectate care descarcă conținut online sunt disponibile utilizatorilor.If you don't set this preference, connected experiences that download online content are available to users.

Dacă utilizatorul are un abonament Office 365 (sau Microsoft 365) și este conectat cu un cont de la locul de muncă, atunci utilizatorul nu poate dezactiva experiențele conectate pentru descărcarea conținutului online.If the user has an Office 365 (or Microsoft 365) subscription and is signed in with a work or school account, then the user can't turn off connected experiences that download online content.

Pentru alți utilizatori, cum ar fi utilizatori la domiciliu cu un abonament Office 365 (sau Microsoft 365), utilizatorul poate alege să dezactiveze experiențele conectate pentru descărcarea conținutului online accesând Setări > Setări de confidențialitate.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, the user can choose to turn off connected experiences that download online content by going to Settings > Privacy Settings.

Setarea preferințelor pentru experiențe conectate opționalePreference setting for optional connected experiences

În plus față de experiențele conectate menționate mai sus, există câteva experiențe conectate opționale pe care le puteți alege pentru a le permite utilizatorilor să le acceseze cu contul organizației lor, care este uneori denumit cont de la locul de muncă sau de la școală.In addition to the connected experiences mentioned above, there are some optional connected experiences that you may choose to allow your users to access with their organization account, which is sometimes referred to as a work or school account. De exemplu, programele de completare Office care sunt descărcate prin Magazinul Office pe dispozitivul dvs.For example, Office add-ins that are downloaded through the Office Store to your device. Pentru mai multe exemple, consultați Prezentare generală a experiențelor conectate opționale în Office.For more examples, see Overview of optional connected experiences in Office.

CheieKey OptionalConnectedExperiencesPreference
Tip de dateData Type BooleanBoolean
Valori posibilePossible values TRUE (activat)TRUE (enabled)
FALSE (dezactivat)FALSE (disabled)

Dacă nu setați această preferință, date de diagnosticare opționale și necesare sunt disponibile utilizatorilor cu un abonament Office 365 (sau Microsoft 365) care sunt conectați cu un cont de la locul de muncă sau de la școală.If you don't set this preference, optional connected experiences are available to users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription that are signed in with a work or school account. Cu excepția cazului în care ați setat această preferință la FALS, acești utilizatori pot alege să dezactiveze experiențele conectate opționale accesând Setări > Setări de confidențialitate.Unless you have set this preference to FALSE, these users can choose to turn off optional connected experiences by going to Settings > Privacy Settings.

Pentru alți utilizatori, cum ar fi utilizatori casnici cu un abonament Office 365 (sau Microsoft 365), nu există o opțiune de a dezactiva experiențele conectate opționale.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, there isn't an option to turn off optional connected experiences.