Spravovanie zdroja údajov – SAP HANA

Poznámka

Dokumenty lokálnej brány údajov sme rozdelili na obsah špecifický pre službu Power BI a všeobecný obsah, ktorý sa vzťahuje na všetky služby, ktoré brána podporuje. Momentálne sa nachádzate v obsahu služby Power BI. Ak chcete poskytnúť pripomienky k tomuto článku alebo celkové skúsenosti s dokumentáciou brány, prejdite na koniec článku.

Po inštalácii lokálnej brány údajov je potrebné pridať zdroje údajov, ktoré možno používať s bránou. Tento článok popisuje prácu s bránami a zdrojmi údajov SAP HANA, ktoré sa používajú buď na plánované obnovenie, alebo v režime DirectQuery.

Pridanie zdroja údajov

Ďalšie informácie o tom, ako pridať zdroj údajov, nájdete v téme Pridanie zdroja údajov. V časti Typ zdroja údajov vyberte možnosť SAP HANA.

Pridanie zdroja údajov SAP HANA

Po výbere typu zdroja údajov SAP HANA zadajte pre zdroj údajov tieto informácie: Server, Meno používateľa a Heslo.

Poznámka

Tieto poverenia sa budú využívať pre všetky dotazy pre tento zdroj údajov. Ďalšie informácie o ukladaní prihlasovacích údajov nájdete v téme Ukladanie šifrovaných prihlasovacích údajov v cloude.

Vyplnenie nastavení zdroja údajov

Po vyplnení všetkých údajov vyberte položku Pridať. Teraz môžete tento zdroj údajov použiť na plánované obnovenie alebo pre režim DirectQuery pre lokálny server SAP HANA. Ak je pripojenie úspešné, zobrazí sa hlásenie Pripojenie úspešné.

Zobrazenie stavu pripojenia

Rozšírené nastavenia

Môžete tiež nakonfigurovať úroveň ochrany osobných údajov pre príslušný zdroj údajov. Toto nastavenie ovláda spôsoby kombinovania údajov. Táto možnosť sa využíva len na plánované obnovenie. Nastavenie úrovne ochrany osobných údajov sa nevzťahuje na režim DirectQuery. Ďalšie informácie o úrovniach ochrany osobných údajov pre zdroj údajov nájdete v článku Úrovne ochrany osobných údajov (Power Query).

Nastavenie úrovne ochrany osobných údajov

Použitie zdroja údajov

Po vytvorení zdroja údajov ho budete môcť používať buď cez pripojenia režimu DirectQuery, alebo prostredníctvom plánovaného obnovenia.

Poznámka

Názvy servera a databázy sa musia v aplikácii Power BI Desktop a zdroji údajov v rámci lokálnej brány údajov zhodovať.

Prepojenie medzi vašou množinou údajov a zdrojom údajov v rámci brány je založené na názve servera a názve databázy. Tieto názvy sa musia zhodovať. Ak napríklad zadáte IP adresu pre názov servera v rámci aplikácie Power BI Desktop, bude potrebné použiť rovnakú IP adresu pre zdroj údajov v rámci konfigurácie brány. Ak používate SERVER\INSTANCE v aplikácii Power BI Desktop, musíte ho použiť ho aj pre zdroj údajov, ktorý je nakonfigurovaný pre bránu.

Táto požiadavka platí aj pre režim DirectQuery aj plánované obnovenie.

Použitie zdroja údajov na pripojenia DirectQuery

Je potrebné uistiť sa, že názvy servera a databázy v aplikácii Power BI Desktop a v nakonfigurovanom zdroji údajov pre bránu sa zhodujú. Tiež je potrebné skontrolovať, či je váš používateľ uvedený na karte Používatelia v zdroji údajov, aby ste mohli publikovať množiny údajov režimu DirectQuery. Výber pre režim DirectQuery sa vykonáva v aplikácii Power BI Desktop pri prvom importe údajov. Ďalšie informácie o spôsobe použitia režimu DirectQuery nájdete v článku Používanie režimu DirectQuery v aplikácii Power BI Desktop.

Po dokončení publikovania – či už z aplikácie Power BI Desktop alebo cez položku Získať údaje – by vaše zostavy mali začať fungovať. Po vytvorení zdroja údajov v rámci brány môže trvať niekoľko minút, než bude pripojenie opäť použiteľné.

Použitie zdroja údajov pri plánovanom obnovení

Ak ste uvedení na karte Používatelia v zdroji údajov nakonfigurovanom v rámci brány, pričom názov servera a názov databázy sa zhodujú, brána sa zobrazí ako jedna z možností, ktorú budete môcť použiť pri plánovanom obnovení.

Zobrazenie používateľov

Ďalšie kroky

Máte ďalšie otázky? Skúste sa spýtať v komunite Power BI.