Spravovanie zdroja údajov – import/plánované obnovenie

Poznámka

Dokumenty lokálnej brány údajov sme rozdelili na obsah špecifický pre službu Power BI a všeobecný obsah, ktorý sa vzťahuje na všetky služby, ktoré brána podporuje. Momentálne sa nachádzate v obsahu služby Power BI. Ak chcete poskytnúť pripomienky k tomuto článku alebo celkové skúsenosti s dokumentáciou brány, prejdite na koniec článku.

Po inštalácii lokálnej brány údajov je potrebné pridať zdroje údajov, ktoré možno používať s bránou. V tomto článku sa zaoberáme tým, ako pracovať s bránami a zdrojmi údajov, ktoré sa používajú na plánované obnovenie, v porovnaní s režimom DirectQuery alebo dynamickým pripojením.

Pridanie zdroja údajov

Ďalšie informácie o tom, ako pridať zdroj údajov, nájdete v téme Pridanie zdroja údajov. Vyberte typ zdroja údajov.

Všetky uvedené typy zdrojov údajov je možné použiť na plánované obnovenie pomocou lokálnej brány údajov. Zdroje údajov Analysis Services, SQL Server a SAP Hana môžete použiť na plánované obnovenie alebo pre režim DirectQuery/dynamické pripojenia.

Výber zdroja údajov

Potom môžete vyplniť informácie o zdroji údajov vrátane informácií o zdroji a prihlasovacích údajoch používaných na prístup k zdroju údajov.

Poznámka

Tieto prihlasovacie údaje sa budú využívať pre všetky dotazy na tento zdroj údajov. Ďalšie informácie o ukladaní prihlasovacích údajov nájdete v téme Ukladanie šifrovaných prihlasovacích údajov v cloude.

Vyplnenie nastavení zdroja údajov

Zoznam typov zdrojov údajov, ktoré možno použiť s plánovaným obnovením, nájdete v téme Zoznam dostupných typov zdrojov údajov.

Po vyplnení všetkých údajov vyberte položku Pridať. Teraz môžete tento zdroj údajov použiť na plánované obnovenie s lokálnymi údajmi. Ak je pripojenie úspešné, zobrazí sa hlásenie Pripojenie úspešné.

Zobrazenie stavu pripojenia

Rozšírené nastavenia

Môžete tiež nakonfigurovať úroveň ochrany osobných údajov pre príslušný zdroj údajov. Toto nastavenie ovláda spôsoby kombinovania údajov. Táto možnosť sa využíva len na plánované obnovenie. Ďalšie informácie o úrovniach ochrany osobných údajov pre zdroj údajov nájdete v článku Úrovne ochrany osobných údajov (Power Query).

Nastavenie úrovne ochrany osobných údajov

Použitie zdroja údajov na plánované obnovenie

Po vytvorení zdroja údajov ho budete môcť používať buď cez pripojenia režimu DirectQuery, alebo prostredníctvom plánovaného obnovenia.

Poznámka

Názvy servera a databázy sa musia v aplikácii Power BI Desktop a zdroji údajov v rámci lokálnej brány údajov zhodovať.

Prepojenie medzi vašou množinou údajov a zdrojom údajov v rámci brány je založené na názve servera a názve databázy. Tieto názvy sa musia zhodovať. Ak napríklad zadáte IP adresu pre názov servera v rámci aplikácie Power BI Desktop, bude potrebné použiť rovnakú IP adresu pre zdroj údajov v rámci konfigurácie brány. Ak používate SERVER\INSTANCE v aplikácii Power BI Desktop, musíte ho použiť ho aj pre zdroj údajov, ktorý je nakonfigurovaný pre bránu.

Ak ste uvedení na karte Používatelia v zdroji údajov nakonfigurovanom v rámci brány, pričom názov servera a názov databázy sa zhodujú, brána sa zobrazí ako jedna z možností, ktorú budete môcť použiť pri plánovanom obnovení.

Zobrazenie používateľov

Dôležité

Po opätovnom publikovaní musí vlastník množiny údajov znova priradiť množinu údajov k bráne a zodpovedajúcemu zdroju údajov. Predchádzajúce priradenie sa po opätovnom publikovaní nezachová.

Upozornenie

Ak množina údajov obsahuje viacero zdrojov údajov, každý zdroj údajov musí byť doplnený do brány. Ak zdroje údajov nie sú pridané do brány, daná brána sa nezobrazí medzi možnosťami dostupnými pre plánované obnovenie.

Ďalšie kroky

Ďalšie otázky. Skúste komunitu služby Power BI.