Dodajanje časovnika v obrazce za sledenje časa glede na razširjene pogodbe o ravni storitve

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

S časovnikom uporabniki lažje ocenijo, količino časa je na voljo za dokončanje ključnega kazalnika učinkovitosti (KPI), ki je običajno povezan s pogodbo o ravni storitve (SLA). Če vaša organizacija uporablja razširjene pogodbe o ravni storitve, morate uporabiti obrazce za hitri vpogled za dodajanje časovnika, s katerim boste sledili času glede na omenjene pogodbe o ravni storitve.

Kontrolnik časovnika najprej prikaže časovnik odštevanja, ki prikazuje preostanek časa za dokončanje KPI.

Opomba

 • Kontrolnik časovnika je mogoče uporabiti tudi neodvisno od pogodb o ravni storitve.
 • Kontrolnik časovnika je zasnovan za vizualni prikaz trenutnega stanja ali prikaz preostalega ali pretečenega časa glede na datum in čas, navedena v polju Čas neuspeha primerka KPI pogodbe o ravni storitve. Ne izračuna in ne spremlja časa, za katerega velja pogoj prekinitve.

Kontrolnik časovnika lahko pokaže naslednje, odvisno od dejanj uporabnika in od tega, kar kot skrbnik ali prilagojevalec sistema določite ob nastavitvi kontrolnika časa:

 • Če uporabnik dokonča opravilo v preostalem času, kontrolnik prikaže besedo Uspelo.

 • Če uporabnik ne dokonča opravila v preostalem času, kontrolnik prikaže besedo Poteklo.

 • Ko časovnik odšteva čas, se barva spreminja v rumeno, ko se preostali čas izteka in neskladnost približuje. Če preostali čas preteče, časovnik prikaže besedo Poteklo. Nato se barva časovnika spremeni v rdečo in časovnik začne meriti čas, da prikazuje pretečen čas od roka, ko bi opravilo moralo biti dokončano.

 • Če določen pogoj povzroči, da se KPI pogodbe o ravni storitve začasno zaustavi, kontrolnik prikaže besedo Začasno zaustavljeno.

 • Če določen pogoj povzroči, da je KPI pogodbe o ravni storitve odpovedan, kontrolnik prikaže besedo Preklicano. To vedenje je izbirno.

 • Če potrebna polja v pogovornem oknu Kontrolnik časovnika nimajo vrednosti v zapisu, kontrolnik prikaže besede Ni nastavljeno.

Za dodajanje časovnika za sledenje časa glede na razširjene pogodbe o ravni storitve sledite spodnjim korakom:

 1. Prepričajte se, da je entiteta omogočena za pogodbo o ravni storitve.

 2. Za entiteto, za katero želite ustvariti pogodbo o ravni storitve, ustvarite polja KPI pogodbe o ravni storitve.

 3. Za vsako polje primerka KPI pogodbe o ravni storitve ustvarite obrazce za hitri vpogled.

 4. Ustvarite pogodbo o ravni storitve.

 5. Dodajanje obrazcev za hitri vpogled, ki ste jih ustvarili, primarnemu obrazcu entitete

Omogočanje entitete za pogodbo o ravni storitve

Za dodajanje časovnika za razširjeno pogodbo o ravni storitve obrazcu entitete, mora biti ta entiteta omogočena za pogodbo o ravni storitve. Za več informacij glejte Omogočanje entitet za pogodbe o ravni storitve.

Ustvarjanje polj KPI pogodbe o ravni storitve

 1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

  Preverjanje varnostne vloge

 2. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 3. Izberite Prilagodite sistem.

 4. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite želeno entiteto.

 5. Kliknite Polja.

 6. V orodni vrstici »Dejanja« kliknite Novo in nato vnesite Prikazano ime, da ustvarite Ime.

 7. S spustnega seznama Podatkovni tip izberite možnost Iskanje.

 8. S spustnega seznama Ciljna vrsta zapisa izberite primerek KPI pogodbe o ravni storitve.

  Če ustvarite polje za iskanje na obrazcu entitete, je odnos ustvarjen samodejno. Polje za iskanje je ustvarjeno kot polje z odnosom.

 9. Kliknite Shrani in zapri, da zaprete urejevalnik obrazcev.

 10. Objava prilagajanja.

  • Če želite objaviti prilagoditve samo za eno entiteto, pod možnostjo Komponente kliknite Entitete. Nato v orodni vrstici »Dejanja« kliknite Objavi.

  • Če želite objaviti vse prilagoditve, ki ste jih ustvarili za entitete ali komponente, v orodni vrstici »Dejanja« kliknite Objavi vse prilagoditve.

Ustvarjanje obrazcev za hitri vpogled za entiteto primerka KPI pogodbe o ravni storitve

Obrazci za hitri vpogled pomagajo pri prikazu podatkov sorodne entitete v obrazcu primarne entitete. Za razširjene pogodbe o ravni storitve so vsa stanja in časi, povezani s pogodbo o ravni storitve, shranjeni v entiteto primerka KPI pogodbe o ravni storitve. Za prikaz teh podatkov v primarni entiteti kot možne stranke ali obrazca priložnosti morate ustvariti obrazec za hitri vpogled za vsako polje KPI pogodbe o ravni storitve, ki ste ga ustvarili za primarno entiteto. Obrazcu za hitri vpogled dodajte časovnik, da bo prikazano odštevanje za pogodbo o ravni storitve.

Ustvarjanje obrazca za hitri vpogled

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Izberite Prilagajanja in nato Prilagajanje sistema.

 3. V raziskovalcu rešitev razširite entiteto primerka KPI pogodbe o ravni storitve in nato izberite Obrazci.

 4. V orodni vrstici izberite Novo > Obrazec za hitri vpogled.

 5. V skupini Obrazec kliknite Lastnosti obrazca in nato določite ime obrazca.

 6. Dvokliknite razdelek, vnesite smiselno ime za razdelek in nato kliknite V redu.

 7. Izberite razdelek in na zavihku Vstavljanje kliknite Časovnik.

 8. Določite ime in oznako za časovnik ter vir podatkov za čas neuspeha.

  Spodaj je primer lastnosti, ki bi jih nastavili za časovnik za entiteto »Primer«.

  Lastnosti kontrolnika časovnika za izboljšano pogodbo o ravni storitve

  Opomba

  Praviloma je za razširjene pogodbe o ravni storitve kontrolnik časovnika nastavljen z uporabo zgolj vrednosti iz polj stanja primerka KPI pogodbe o ravni storitve.

 9. Ko končate, kliknite V redu.

 10. Objavite prilagoditve.

Ustvarjanje pogodbe o ravni storitve

Ustvarite pogodbo o ravni storitve za entiteto, ki ji želite slediti. Morda boste želeli na primer slediti, koliko časa traja, preden prodajalec ukrepa v zvezi z možno stranko, jo na primer potrdi ali zavrže. Za to ustvarite pogodbo o ravni storitve za entiteto možne stranke. Za več informacij o ustvarjanju pogodbe o ravni storite glejte Določanje pogodb o ravni storitve

Dodajanje obrazca za hitri vpogled primarnemu obrazcu entitete za prikaz časovnika

Obrazce za hitri vpogled, ki ste jih ustvarili pred tem, lahko dodate kot kontrolnike hitrega vpogleda v obrazcih primarne entitete.

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  Preverite svojo varnostno vlogo

 2. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 3. Kliknite Prilagoditev sistema.

 4. V raziskovalcu rešitev v levem podoknu za krmarjenje razširite možnost Entitete, razširite entiteto, kateri želite dodati obrazec za hitri vpogled, in nato kliknite Obrazci.

 5. Za dodajanje časovnika, ki ga želite uporabiti v programu Dynamics 365 for Customer Engagement, odprite obrazec tipa Glavni.

  -ALI-

  Če želite obrazcu za interaktivno izkušnjo dodati časovnik, da ga bodo uporabniki lahko uporabljali v zvezdišču za interaktivne storitve, odprite obrazec tipa Glavni – interaktivna izkušnja.

 6. Dodajte razdelek za vstavljanje kontrolnika hitrega vpogleda. Na zavihku Vstavljanje v skupini Razdelek kliknite Razdelek in nato kliknite En stolpec. Dvokliknite razdelek za določanje lastnosti razdelka. Več informacij: Lastnosti razdelka.

  Opomba

  Razdelku referenčne plošče obrazca »Glavno – interaktivna izkušnja« ne morete dodati časovnika pogodbe o ravni storitve.

 7. Izberite razdelek, ki ste ga pravkar dodali, in na zavihku Vstavljanje v skupini Kontrolnik kliknite Obrazec za hitri vpogled .

 8. Določite ime in oznako za kontrolnik hitrega vpogleda.

 9. S spustnega seznama Polje za iskanje izberite polje za iskanje, ki ste ga ustvarili in kaže na entiteto primerka KPI pogodbe o ravni storitve.

 10. Spustni seznam »Povezana entiteta« bo samodejno nastavljen na »Primerek KPI pogodbe o ravni storitve«.

 11. S spustnega seznama Obrazec za hitri vpogled izberite obrazec za hitri vpogled, ki ste ga ustvarili v entiteti primerka KPI pogodbe o ravni storitve.

 12. Kliknite V redu, če želite zapreti pogovorno okno Lastnosti kontrolnika hitrega vpogleda.

  Glavni obrazec morate shraniti in objaviti, preden bodo vidne spremembe kontrolnika hitrega vpogleda.

Glejte tudi

Obrazcu »Primer« dodajte kontrolnik časovnika za sledenje časa glede na pogodbo o ravni storitve