Nastavite podstanja delovnih nalogov in tako natančneje preslikajte stanje delovnih nalogov (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Zapisi delovnih nalogov v storitvi Dynamics 365 for Field Service imajo v svojem življenjskem ciklu naslednje sistemske vrednosti stanj:

  • Odprto – nenačrtovano

  • Odprto – načrtovano

  • Odprto – v teku

  • Odprto – dokončano

  • Zaprto – objavljeno

  • Zaprto – preklicano

Vrednosti sistemskih stanj delovnih nalogov v sistemu ni mogoče spreminjati. Če želite v podjetju ustvariti vrednosti stanj po meri, lahko ustvarite eno ali več vrednosti podstanj, ki so povezane s posameznim sistemskim stanjem. Tako boste lahko v svoje edinstvene poslovne procese natančneje preslikali stanja delovnih nalogov.

  1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Skrbništvo, nato izberite Podstanja delovnih nalogov.

  2. Na zaslonu Dejavna podstanja delovnih nalogov v zgornjem levem kotu kliknite +Novo.

  3. Pomagajte si z opisi orodij in vnesite podatke, nato kliknite Shrani.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Ustvarjanje delovnega naloga
Ustvarjanje vrst delovnega naloga
Nastavitev časovnih skupin
Nastavitev vrst storitvenih opravil
Konfiguracija vrst dogodkov
nastavitev prednosti Uporabniški vodnik