Upodobitev do treh ravni hierarhije strani z uporabo hibridnega krmarjenja

Ta primer ustvari vrsto hibridnega krmarjenja na podlagi zemljevida mesta portala, ki ustvari do tri ravni hierarhije strani. Pravila te komponente so:

 • Nadrejene strani trenutne strani bodo prikazane nazaj do domače strani (ali do največje globine, določene v izbirnem parametru depth_offset).
 • Če ima trenutna stran podrejene strani, so te podrejene strani prikazane.
 • Če trenutna stran nima podrejenih strani, so prikazane sorodne strani trenutne strani.
{% assign depth_offset = depth_offset | default: 0 %}
{% assign current_page = current_page | default: page %}
{% assign current_depth = 0 %}

{% if current_page.children.size > 0 %}
 {% assign leaf_page = false %}
{% else %}
 {% assign leaf_page = true %}
{% endif %}

{% capture page_item %}
 <li class=active>
  <a href={{ current_page.url | h }} title={{ current_page.title | h }}>
   {% if leaf_page %}
    <span class=fa fa-fw aria-hidden=true></span>
   {% else %}
    <span class=fa fa-fw fa-caret-down aria-hidden=true></span>
   {% endif %}
   {{ current_page.title | h }}
  </a>
  {% unless leaf_page %}
   <ul>
    {% for child in current_page.children %}
     <li>
      <a href={{ child.url | h }} title={{ child.title | h }}>
       {% if child.children.size > 0 %}
        <span class=fa fa-fw fa-caret-right aria-hidden=true></span>
       {% else %}
        <span class=fa fa-fw aria-hidden=true></span>
       {% endif %}
       {{ child.title | h }}
       {% if child.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
        &nbsp;<span class=fa fa-fw fa-external-link aria-hidden=true></span>
       {% elsif child.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
        &nbsp;<span class=fa fa-fw fa-file-o aria-hidden=true><span class=sr-only>(File)</span></span>
       {% endif %}
      </a>
     </li>
    {% endfor %}
   </ul>
  {% endunless %}
 </li>
{% endcapture %}

<ul class=side-nav role=navigation>
 {% assign crumb_count = 0 %}
 {% assign leaf_mode = false %}
 
 {% for crumb in current_page.breadcrumbs %}
  {% unless current_depth < depth_offset %}
   {% if forloop.last and leaf_page %}
    {% assign leaf_mode = true %}
   {% else %}
    <li>
     <a href={{ crumb.url | h }} title={{ crumb.title | h }}>
      <span class=fa fa-fw fa-caret-right aria-hidden=true></span>
      {{ crumb.title | h }}
     </a>
    </li>
   {% endif %}
   {% assign crumb_count = crumb_count | plus: 1 %}
  {% endunless %}
  {% assign current_depth = current_depth | plus: 1 %}
 {% endfor %}
 
 {% if crumb_count < 1 %}
  {{ page_item }}
 {% elsif crumb_count < 2 and leaf_mode %}
  {% for parent_sibling in current_page.parent.parent.children %}
   {% if parent_sibling.url == current_page.parent.url %}
    <li>
     <a href={{ current_page.parent.url | h }} title={{ current_page.parent.title | h }}>
      <span class=fa fa-fw fa-caret-down aria-hidden=true></span>
      {{ current_page.parent.title | h }}
     </a>
     <ul>
      {% for sibling in current_page.parent.children %}
       <li {% if sibling.url == current_page.url %}class=active{% endif %}>
        <a href={{ sibling.url | h }} title={{ sibling.title | h }}>
         {% if sibling.children.size > 0 %}
          <span class=fa fa-fw fa-caret-right aria-hidden=true></span>
         {% else %}
          <span class=fa fa-fw aria-hidden=true></span>
         {% endif %}
         {{ sibling.title | h }}
         {% if sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
          &nbsp;<span class=fa fa-fw fa-external-link aria-hidden=true></span>
         {% elsif sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
          &nbsp;<span class=fa fa-fw fa-file-o aria-hidden=true><span class=sr-only>(File)</span></span>
         {% endif %}
        </a>
       </li>
      {% endfor %}
     </ul>
    </li>
   {% else %}
    <li>
     <a href={{ parent_sibling.url | h }} title={{ parent_sibling.title | h }}>
      {% if parent_sibling.children.size > 0 %}
       <span class=fa fa-fw fa-caret-right aria-hidden=true></span>
      {% else %}
       <span class=fa fa-fw aria-hidden=true></span>
      {% endif %}
      {{ parent_sibling.title | h }}
      {% if parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
       &nbsp;<span class=fa fa-fw fa-external-link aria-hidden=true></span>
      {% elsif parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
       &nbsp;<span class=fa fa-fw fa-file-o aria-hidden=true><span class=sr-only>(File)</span></span>
      {% endif %}
     </a>
    </li>
   {% endif %}
  {% endfor %}
 {% else %}
  <li>
   <ul>
    {% if leaf_mode %}
     {% for parent_sibling in current_page.parent.parent.children %}
      {% if parent_sibling.url == current_page.parent.url %}
       <li>
        <a href={{ current_page.parent.url | h }} title={{ current_page.parent.title | h }}>
         <span class=fa fa-fw fa-caret-down aria-hidden=true></span>
         {{ current_page.parent.title | h }}
        </a>
        <ul>
         {% for sibling in current_page.parent.children %}
          <li {% if sibling.url == current_page.url %}class=active{% endif %}>
           <a href={{ sibling.url | h }} title={{ sibling.title | h }}>
            {% if sibling.children.size > 0 %}
             <span class=fa fa-fw fa-caret-right aria-hidden=true></span>
            {% else %}
             <span class=fa fa-fw aria-hidden=true></span>
            {% endif %}
            {{ sibling.title | h }}
            {% if sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
             &nbsp;<span class=fa fa-fw fa-external-link aria-hidden=true></span>
            {% elsif sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
             &nbsp;<span class=fa fa-fw fa-file-o aria-hidden=true><span class=sr-only>(File)</span></span>
            {% endif %}
           </a>
          </li>
         {% endfor %}
        </ul>
       </li>
      {% else %}
       <li>
        <a href={{ parent_sibling.url | h }} title={{ parent_sibling.title | h }}>
         {% if parent_sibling.children.size > 0 %}
          <span class=fa fa-fw fa-caret-right aria-hidden=true></span>
         {% else %}
          <span class=fa fa-fw aria-hidden=true></span>
         {% endif %}
         {{ parent_sibling.title | h }}
         {% if parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
          &nbsp;<span class=fa fa-fw fa-external-link aria-hidden=true></span>
         {% elsif parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
          &nbsp;<span class=fa fa-fw fa-file-o aria-hidden=true><span class=sr-only>(File)</span></span>
         {% endif %}
        </a>
       </li>
      {% endif %}
     {% endfor %}
    {% else %}
     {% for sibling in current_page.parent.children %}
      {% if sibling.url == current_page.url %}
       {{ page_item }}
      {% else %}
       <li>
        <a href={{ sibling.url | h }} title={{ sibling.title | h }}>
         {% if sibling.children.size > 0 %}
          <span class=fa fa-fw fa-caret-right aria-hidden=true></span>
         {% else %}
          <span class=fa fa-fw aria-hidden=true></span>
         {% endif %}
         {{ sibling.title | h }}
         {% if sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
          &nbsp;<span class=fa fa-fw fa-external-link aria-hidden=true></span>
         {% elsif sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
          &nbsp;<span class=fa fa-fw fa-file-o aria-hidden=true><span class=sr-only>(File)</span></span>
         {% endif %}
        </a>
       </li>
      {% endif %}
     {% endfor %}
    {% endif %}
   </ul>
  </li>
 {% endif %}
</ul>

<style type=text/css>
 .side-nav {
  border-right: solid 1px #eee;
 }
 
 .side-nav,
 .side-nav ul {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
 }
 
 .side-nav ul {
  margin-left: 20px;
 }
 
 .side-nav a {
  display: block;
  line-height: 30px;
  overflow: hidden;
  text-decoration: none;
  white-space: nowrap;
 }
 
 .side-nav li > a:hover {
  border-right: solid 1px #23527c;
 }
 
 .side-nav li.active > a,
 .side-nav li.active > a:hover {
  border-right: solid 1px #333;
  color: #333;
  font-weight: bold;
 }
</style>

Glejte tudi

Ustvarjanje naprednih predlog za portale
Ustvarjanje predloge strani po meri z uporabo predloge Liquid in predloge strani spletne predloge
Ustvarjanje predloge strani po meri za upodabljanje vira RSS
Upodobitev seznama entitet, povezanega s trenutno stranjo
Upodobitev glave spletnega mesta in primarne vrstice za krmarjenje