Upodobitev do treh ravni hierarhije strani z uporabo hibridnega krmarjenja

[comment]: <> (Need to regroup with other similar topics. This topic can be the landing topic.) Ta primer ustvari vrsto hibridnega krmarjenja na podlagi zemljevida mesta portala, ki ustvari do tri ravni hierarhije strani. Pravila te komponente so:

 • Nadrejene strani trenutne strani bodo prikazane nazaj do domače strani (ali do največje globine, določene v izbirnem parametru depth_offset).
 • Če ima trenutna stran podrejene strani, so te podrejene strani prikazane.
 • Če trenutna stran nima podrejenih strani, so prikazane sorodne strani trenutne strani.
{% assign depth_offset = depth_offset | default: 0 %}
{% assign current_page = current_page | default: page %}
{% assign current_depth = 0 %}

{% if current_page.children.size > 0 %}
 {% assign leaf_page = false %}
{% else %}
 {% assign leaf_page = true %}
{% endif %}

{% capture page_item %}
 <li class="active">
  <a href="{{ current_page.url | h }}" title="{{ current_page.title | h }}">
   {% if leaf_page %}
    <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
   {% else %}
    <span class="fa fa-fw fa-caret-down" aria-hidden="true"></span>
   {% endif %}
   {{ current_page.title | h }}
  </a>
  {% unless leaf_page %}
   <ul>
    {% for child in current_page.children %}
     <li>
      <a href="{{ child.url | h }}" title="{{ child.title | h }}">
       {% if child.children.size > 0 %}
        <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
       {% else %}
        <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
       {% endif %}
       {{ child.title | h }}
       {% if child.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
        &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
       {% elsif child.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
        &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
       {% endif %}
      </a>
     </li>
    {% endfor %}
   </ul>
  {% endunless %}
 </li>
{% endcapture %}

<ul class="side-nav" role="navigation">
 {% assign crumb_count = 0 %}
 {% assign leaf_mode = false %}
 
 {% for crumb in current_page.breadcrumbs %}
  {% unless current_depth < depth_offset %}
   {% if forloop.last and leaf_page %}
    {% assign leaf_mode = true %}
   {% else %}
    <li>
     <a href="{{ crumb.url | h }}" title="{{ crumb.title | h }}">
      <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
      {{ crumb.title | h }}
     </a>
    </li>
   {% endif %}
   {% assign crumb_count = crumb_count | plus: 1 %}
  {% endunless %}
  {% assign current_depth = current_depth | plus: 1 %}
 {% endfor %}
 
 {% if crumb_count < 1 %}
  {{ page_item }}
 {% elsif crumb_count < 2 and leaf_mode %}
  {% for parent_sibling in current_page.parent.parent.children %}
   {% if parent_sibling.url == current_page.parent.url %}
    <li>
     <a href="{{ current_page.parent.url | h }}" title="{{ current_page.parent.title | h }}">
      <span class="fa fa-fw fa-caret-down" aria-hidden="true"></span>
      {{ current_page.parent.title | h }}
     </a>
     <ul>
      {% for sibling in current_page.parent.children %}
       <li {% if sibling.url == current_page.url %}class="active"{% endif %}>
        <a href="{{ sibling.url | h }}" title="{{ sibling.title | h }}">
         {% if sibling.children.size > 0 %}
          <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
         {% else %}
          <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
         {% endif %}
         {{ sibling.title | h }}
         {% if sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
         {% elsif sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
         {% endif %}
        </a>
       </li>
      {% endfor %}
     </ul>
    </li>
   {% else %}
    <li>
     <a href="{{ parent_sibling.url | h }}" title="{{ parent_sibling.title | h }}">
      {% if parent_sibling.children.size > 0 %}
       <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
      {% else %}
       <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
      {% endif %}
      {{ parent_sibling.title | h }}
      {% if parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
       &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
      {% elsif parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
       &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
      {% endif %}
     </a>
    </li>
   {% endif %}
  {% endfor %}
 {% else %}
  <li>
   <ul>
    {% if leaf_mode %}
     {% for parent_sibling in current_page.parent.parent.children %}
      {% if parent_sibling.url == current_page.parent.url %}
       <li>
        <a href="{{ current_page.parent.url | h }}" title="{{ current_page.parent.title | h }}">
         <span class="fa fa-fw fa-caret-down" aria-hidden="true"></span>
         {{ current_page.parent.title | h }}
        </a>
        <ul>
         {% for sibling in current_page.parent.children %}
          <li {% if sibling.url == current_page.url %}class="active"{% endif %}>
           <a href="{{ sibling.url | h }}" title="{{ sibling.title | h }}">
            {% if sibling.children.size > 0 %}
             <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
            {% else %}
             <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
            {% endif %}
            {{ sibling.title | h }}
            {% if sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
             &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
            {% elsif sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
             &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
            {% endif %}
           </a>
          </li>
         {% endfor %}
        </ul>
       </li>
      {% else %}
       <li>
        <a href="{{ parent_sibling.url | h }}" title="{{ parent_sibling.title | h }}">
         {% if parent_sibling.children.size > 0 %}
          <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
         {% else %}
          <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
         {% endif %}
         {{ parent_sibling.title | h }}
         {% if parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
         {% elsif parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
         {% endif %}
        </a>
       </li>
      {% endif %}
     {% endfor %}
    {% else %}
     {% for sibling in current_page.parent.children %}
      {% if sibling.url == current_page.url %}
       {{ page_item }}
      {% else %}
       <li>
        <a href="{{ sibling.url | h }}" title="{{ sibling.title | h }}">
         {% if sibling.children.size > 0 %}
          <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
         {% else %}
          <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
         {% endif %}
         {{ sibling.title | h }}
         {% if sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
         {% elsif sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
         {% endif %}
        </a>
       </li>
      {% endif %}
     {% endfor %}
    {% endif %}
   </ul>
  </li>
 {% endif %}
</ul>

<style type="text/css">
 .side-nav {
  border-right: solid 1px #eee;
 }
 
 .side-nav,
 .side-nav ul {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
 }
 
 .side-nav ul {
  margin-left: 20px;
 }
 
 .side-nav a {
  display: block;
  line-height: 30px;
  overflow: hidden;
  text-decoration: none;
  white-space: nowrap;
 }
 
 .side-nav li > a:hover {
  border-right: solid 1px #23527c;
 }
 
 .side-nav li.active > a,
 .side-nav li.active > a:hover {
  border-right: solid 1px #333;
  color: #333;
  font-weight: bold;
 }
</style>

Glejte tudi

Ustvarjanje naprednih predlog za portale
Ustvarjanje predloge strani po meri z uporabo predloge Liquid in predloge strani spletne predloge
Ustvarjanje predloge strani po meri za upodabljanje vira RSS
Upodobitev seznama entitet, povezanega s trenutno stranjo
Upodobitev glave spletnega mesta in primarne vrstice za krmarjenje