Upodabljanje seznama entitet, povezanega s trenutno stranjo

Upodobite seznam entitet, povezan s trenutno stranjo, kot oštevilčeno tabelo z možnostjo razvrščanja. Uporablja parametre »entitylist«, »entityview« (Dynamics 365 oznake entitete), stran in zahteva ter vključuje iskanje in možnost več pogledov.

{% entitylist id:page.adx_entitylist.id %}
 <div class="navbar navbar-default">
  <div class="container-fluid">
   <div class="navbar-header">
    <button type="button" class="navbar-toggle"
     data-toggle="collapse"
     data-target="#entitylist-navbar-{{ entitylist.id }}">
     <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
     <span class="icon-bar"></span>
     <span class="icon-bar"></span>
     <span class="icon-bar"></span>
    </button>
    <a class="navbar-brand" href="{{ page.url }}">{{ entitylist.adx_name }}</a>
   </div>
   <div class="collapse navbar-collapse" id="entitylist-navbar-{{ entitylist.id }}">

    {% if entitylist.views.size > 1 %}
     <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="dropdown">
       <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
        <i class="fa fa-list"></i> Views <span class="caret"></span>
       </a>
       <ul class="dropdown-menu" role="menu">
        {% for view in entitylist.views -%}
         <li{% if params.view == view.id %} class="active"{% endif %}>
          <a href="{{ request.path | add_query:'view', view.id }}">{{view.name}}</a>
         </li>
        {% endfor -%}
       </ul>
      </li>
     </ul>
    {% endif %}
   
    {% if entitylist.search_enabled %}
     <form class="navbar-form navbar-left" method="get">
      <div class="input-group">
       {% if params.search.size > 0 %}
        <div class="input-group-btn">
         <a class="btn btn-default"
          href="{{ request.path_and_query | remove_query:'search' }}">&times;</a>
        </div>
       {% endif %}
       <input name="search" class="form-control"
        value="{{ params.search }}"
        placeholder="{{ entitylist.search_placeholder | default: 'Search' }}"
        type="text" />
       <div class="input-group-btn">
        <button type="submit" class="btn btn-default"
         title="{{ entitylist.search_tooltip }}">
         <i class="fa fa-search">&nbsp;</i>
        </button>
       </div>
      </div>
     </form>
    {% endif %}
    
    {% if entitylist.create_enabled %}
     <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
      <li>
       <a href="{{ entitylist.create_url }}">
        <i class="fa fa-plus"></i> {{ entitylist.create_label | default: 'Create' }}
       </a>
      </li>
     </ul>
    {% endif %}
    
   </div>
  </div>
 </div>
 
 {% entityview id:params.view, search:params.search, order:params.order, page:params.page, pagesize:params.pagesize, metafilter:params.mf %}
  {% assign order = params.order | default: entityview.sort_expression %}
  <table class="table" data-order="{{ order }}">
   <thead>
    <tr>
     {% for c in entityview.columns -%}
      <th width="{{ c.width }}" data-logicalname="{{ c.logical_name }}">
       {% if c.sort_enabled %}
        {% assign current_sort = order | current_sort:c.logical_name %}
        {% case current_sort %}
        {% when 'ASC' %}
         <a href="{{ request.path_and_query | add_query:'order', c.sort_descending }}">
          {{ c.name }} <i class="fa fa-sort-asc"></i>
         </a>
        {% when 'DESC' %}
         <a href="{{ request.path_and_query | add_query:'order', c.sort_ascending }}">
          {{ c.name }} <i class="fa fa-sort-desc"></i>
         </a>
        {% else %}
         <a href="{{ request.path_and_query | add_query:'order', c.sort_ascending }}">
          {{ c.name }} <i class="fa fa-unsorted"></i>
         </a>
        {% endcase %}
       {% else %}
        {{ c.name }}
       {% endif %}
      </th>
     {% endfor -%}
     <th width="1"></th>
    </tr>
   </thead>

   <tbody>
    {% for e in entityview.records -%}
     <tr>

      {% for c in entityview.columns -%}
       {% assign attr = e[c.logical_name] %}
       {% assign attr_type = c.attribute_type | downcase %}

       <td data-logicalname="{{ c.logical_name }}">
        {% if attr.is_entity_reference -%}
         {{ attr.name }}
        {% elsif attr_type == 'datetime' %}
         {% if attr %}
          <time datetime="{{ attr | date_to_iso8601 }}">
           {{ attr }}
          </time>
         {% endif %}
        {% elsif attr_type == 'picklist' %}
         {{ attr.label }}
        {% else %}
         {{ attr }}
        {% endif -%}
       </th>
      {% endfor -%}

      <td>
       {% if entitylist.detail_enabled -%}
        <a class="btn btn-default btn-xs"
         href="{{ entitylist.detail_url}}?{{ entitylist.detail_id_parameter }}={{ e.id }}"
         title="{{ entitylist.detail_label }}">
         <i class="fa fa-external-link"></i>
        </a>
       {% endif -%}
      </td>

     <tr>
    {% endfor -%}
   </tbody>
  </table>
  
  {% if entityview.pages.size > 0 %}
   {% assign first_page = entityview.first_page %}
   {% assign last_page = entityview.last_page %}
   {% assign page_offset = entityview.page | minus:1 | divided_by:10 | times:10 %}
   {% assign page_slice_first_page = page_offset | plus:1 %}
   {% assign page_slice_last_page = page_offset | plus:10 %}

   <ul class="pagination">
    <li {% unless first_page and entityview.page > 1 %}class="disabled"{% endunless %}>
     <a
      {% if first_page and entityview.page > 1 %}
       href="{{ request.url | add_query:'page', first_page | path_and_query }}"
      {% endif %}>
      &laquo;
     </a>
    </li>

    <li {% unless entityview.previous_page %}class="disabled"{% endunless %}>
     <a
      {% if entityview.previous_page %}
       href="{{ request.url | add_query:'page', entityview.previous_page | path_and_query }}"
      {% endif %}>
      &lsaquo;
     </a>
    </li>

    {% if page_slice_first_page > 1 %}
     {% assign previous_slice_last_page = page_slice_first_page | minus:1 %}
     <li>
      <a href="{{ request.url | add_query:'page', previous_slice_last_page | path_and_query }}">
       &hellip;
      </a>
     </li>
    {% endif %}

    {% for page in entityview.pages offset:page_offset limit:10 -%}
     <li{% if page == entityview.page %} class="active"{% endif %}>
      <a href="{{ request.url | add_query:'page', page | path_and_query }}">
       {{ page }}
      </a>
     </li>
    {% endfor -%}

    {% if page_slice_last_page < entityview.pages.size %}
     {% assign next_slice_first_page = page_slice_last_page | plus:1 %}
     <li>
      <a href="{{ request.url | add_query:'page', next_slice_first_page | path_and_query }}">
       &hellip;
      </a>
     </li>
    {% endif %}

    <li {% unless entityview.next_page %}class="disabled"{% endunless %}>
     <a
      {% if entityview.next_page %}
       href="{{ request.url | add_query:'page', entityview.next_page | path_and_query }}"
      {% endif %}>
      &rsaquo;
     </a>
    </li>

    <li {% unless last_page and entityview.page < last_page %}class="disabled"{% endunless %}>
     <a
      {% if last_page and entityview.page < last_page %}
       href="{{ request.url | add_query:'page', last_page | path_and_query }}"
      {% endif %}>
      &raquo;
     </a>
    </li>
   </ul>

  {% endif %}
  
 {% endentityview %}
{% endentitylist %}

Glejte tudi

Ustvarjanje naprednih predlog za portale
Ustvarjanje predloge strani po meri z uporabo predloge Liquid in predloge strani spletne predloge
Ustvarjanje predloge strani po meri za upodabljanje vira RSS
Upodobitev glave spletnega mesta in primarne vrstice za krmarjenje
Upodobitev do treh ravni hierarhije strani z uporabo hibridnega krmarjenja