Ustvarjanje ali urejanje računa (Sales in središče za prodajo)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Če stranka odda naročilo, lahko ustvarite račun in ji zaračunate prihodnjo prodajo.

Običajno naročilo pretvorite v račun. Toda ustvarite lahko tudi račun, ki ne temelji na naročilu.

Ustvarjanje računa iz naročila

 1. Odprite možnost Prodaja > Naročila.

  ali

  V aplikaciji središča za prodajo izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato izberite Naročila.

 2. Izberite naročilo, iz katerega želite ustvariti račun.

 3. Izberite Ustvari račun na vrhu zaslona.

 4. Preglejte vsebino računa in ga dopolnite ali popravite pred pošiljanjem stranki.

Opomba

Za vaš osnovni zapis in vse njegove vrstične postavke je treba uporabiti enako valuto. Če je na primer za račun kot valuta nastavljen ameriški dolar, morate uporabiti enako valuto za elemente cenika, ki jih dodate računu. Valute osnovnega zapisa (v tem primeru računa) ne morete spremeniti, dokler ne odstranite vseh vrstičnih postavk, ki so povezane z zapisom. Če je račun ustvarjen iz naročila, ki je ustvarjeno iz ponudbe, ta pa je ustvarjena iz priložnosti, mora biti zanj uporabljena enaka valuta kot za priložnost.

Ustvari račun

 1. Odprite Prodaja > Računi.

  ali

  V aplikaciji središča za prodajo izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato izberite Računi.

 2. Izberite Novo.

 3. Dodajte strankine podatke za stik.

 4. Izberite Shrani v zgornjem levem kotu, da ustvarite zapis računa.

 5. Če želite v naročilo dodati izdelke iz priložnosti, izberite Pridobi izdelke na vrhu zaslona, izberite priložnost in kliknite V redu.

 6. Če želite na račun dodati informacije o izdelku, v območju Izdelki izberite Dodaj izdelek Gumb za dodajanje in nato izberite eno od naslednjih možnosti:

  • Obstoječi izdelek: izdelek, ustvarjen v katalogu izdelkov, ki je povezan s cenikom.

  • Izdelek, ki ni v katalogu: izdelek, ki je na voljo, vendar ni v katalogu izdelkov

  • Pridobite izdelke: izdelki iz predhodno ustvarjene priložnosti

   Ko ponudbi, naročilu ali kupcu dodate izdelek, je potrebno davčni znesek vnesti ročno. Za posamezne izdelke Dynamics 365 davka ne izračuna samodejno. Samodejno se izračuna le skupni znesek na osnovi vsote davčnih zneskov za vse posamezne izdelke v ponudbi, naročilu ali na računu.

 7. V območju Podatki o dostavi vnesite podrobnosti o dostavi.

 8. V območju Naslovi vnesite naslov za dostavo in naslov plačnika računa.

 9. V spodnjem desnem kotu zaslona izberite Shrani.

Opomba

Račun zapretetako, da ga prekličete ali njegovo stanje nastavite na plačano.

Urejanje računa

 1. Odprite Prodaja > Računi.

 2. Izberite račun, ki ga želite urediti.

 3. Dodajte ali spremenite podrobnosti o računu.

 4. V spodnjem desnem kotu zaslona izberite Shrani.

Običajni naslednji koraki

Gumb s puščico desno Zapiranje priložnosti kot pridobljene ali izgubljene (Sales)

Gumb »Domov« Spoznavanje prodajnega postopka in spodbujanje prodaje od možne stranke do naročila

Glejte tudi

Spodbujanje prodaje od možne stranke do naročila Tiskanje možnih strank, ponudb in drugih zapisov