Planiranje primene i administracije

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0

Primena programa Microsoft Dynamics 365 (na mreži) će ići lakše ako obavite preliminarno planiranje. U sledećoj tabeli su navedene neke od stavki koje treba da razmotrite pre nego što počnete proces primene.

Stavka Opis Pitanja na koja treba obratiti pažnju
Otkrivanje okruženja Detaljan opis okruženja vaše organizacije u pogledu broja korisnika, grupa ili timova i broja i vrste poslovnih jedinica ili odeljenja. Identifikujte trenutne Dynamics 365 podatke koje biste želeli da unesete u Dynamics 365 (na mreži) i ukupne zahteve za skladištenje podataka. Uključite analizu poslovnih zahteva koja opisuje očekivanja ili zahteve vaše organizacije u pogledu ugovora o nivou usluga (SLA). SLA je sporazum između dve ili više strana koji opisuje stavke koje se isporučuju, podršku i komunikaciju koje svaka strana pruža drugoj. Precizirajte svoje smernice vezane za bezbednost i privatnost. Da li postoji dovoljno preklapanja u pogledu kupaca i proizvoda između poslovnih jedinica da bi mogle da rade u istim Dynamics 365 podacima? Koji tip bezbednosnih smernica je već uspostavljen u organizaciji? Da li u ovoj oblasti postoje neki posebni zahtevi? Da li postoji plan za poslovni rast koji bi mogao da utiče na broj korisnika programa Dynamics 365 (na mreži)?

Isplanirajte dovoljno vremena da se obavi ovo otkriće; informacije koje dobijete putem ove vežbe mogu da utiču na način na koji ćete primeniti uslugu.
Jedinstveno prijavljivanje Proces potvrde identiteta koji omogućava korisniku da pristupi većem broju sistema ili usluga putem jedinstvenog skupa akreditiva za prijavljivanje. Na primer, primena jedinstvenog prijavljivanja za Dynamics 365 (na mreži) u mrežnom okruženju organizacije znači da nakon što se korisnik prijavi na mrežu, taj korisnik ne mora ponovo da unese akreditive kada pristupa programu Dynamics 365 (na mreži). Napomena: Za Office 365 pretplatnike, Dynamics 365 (na mreži) instanca mora da bude u istom zakupcu kao vaša Office 365 pretplata. Korisnički nalog u usluzi Active Directory može da se sinhronizuje samo sa jednim zakupcem. Za primenu jedinstvenog prijavljivanja postoje dodatni zahtevi, zato razmislite koliko je to važno za vašu organizaciju.

Još informacija: Upravljanje sinhronizacijom korisničkih naloga
Integracija sa Office 365 aplikacijama Integrisanjem Office 365 aplikacija i pretplate na Dynamics 365 (na mreži) možete značajno da poboljšate iskustvo saradnje na mreži za svoju kompaniju. Ovo zahteva posebnu kupovinu Office 365 pretplate

Imaćete najbolje iskustvo integracije ako su vaša Office 365 pretplata i Dynamics 365 (na mreži) instanca u istom zakupcu.

Za punu integraciju funkcija sistema Office 365 sa sistemima Microsoft Dynamics 365 (na mreži) i Dynamics 365 (lokalni), biće vam potreban Office 365 Enterprise E3 ili novija verzija. Pozivi i konferencije putem sistema Skype za posao PSTN zahtevaju korišćenje sistema Office 365 Enterprise E5. Drugi Office 365 planovi nisu podržani. Za informacije o licenciranju i cenama pogledajte:
- Dynamics 365 određivanje cena
- Vodič za licenciranje za Dynamics 365 Enterprise Edition
Još informacija: Šta je Office 365 i u kakvom je odnosu sa uslugom Dynamics 365 (na mreži)?
Administrativne uloge u Microsoft Online Services okruženje Ako svojom pretplatom upravljate u Microsoft Online Services okruženje, postoji određeni broj administrativnih uloga koje su dostupne za dodelu korisnicima. Administrativne uloge definišu administrativne odgovornosti u vezi sa aktivnostima upravljanja pretplatama, na primer, administracija naplate, administracija lozinke i administracija upravljanja korisnicima. Razmotrite raspoložive administrativne uloge i potrebe svog okruženja da biste identifikovali uloge koje želite da koristite i korisnike koje ćete izabrati za svaku ulogu. Uloga globalnog administratora je uloga najvišeg nivoa, sa svim dozvolama za upravljanje bilo kojim delom procesa pretplate. Preporučujemo vam da tu ulogu dodelite većem broju osoba, kako bi neko uvek bio na raspolaganju da upravlja svim aspektima pretplate. Napomena: Administrativne uloge pokrivaju sve funkcije upravljanja pretplatama u okviru usluge. One nisu iste kao bezbednosne uloge koje dodeljujete korisnicima u Dynamics 365 (na mreži), koje su neophodne i koje upravljaju pristupom resursima u usluzi Dynamics 365 (na mreži). Pogledajte „Bezbednosne uloge u Microsoft Dynamics 365 (na mreži)“ u ovoj tabeli.
Bezbednosne uloge u Microsoft Dynamics 365 (na mreži) Dynamics 365 (na mreži) koristi bezbednost zasnovanu na ulogama. Bezbednosna uloga dodeljena korisniku određuje koje zadatke korisnik sme da izvrši i koje podatke korisnik sme da pogleda. Svakom korisniku mora biti dodeljena barem jedna bezbednosna uloga u cilju pristupa programu Dynamics 365 (na mreži). Napomena: Bezbednosne uloge nisu iste kao administrativne uloge u Microsoft Online Services okruženje, koje se odnose na upravljanje pretplatom i srodne aktivnosti u usluzi Office 365 portal za administratore. Pogledajte: Administrativne uloge u Microsoft Online Services okruženje u ovoj tabeli.
Uvoz podataka Dynamics 365 (na mreži) nudi čarobnjaka koji će vam pomoći da uvezete Dynamics 365 podatke iz drugih aplikacija i usluga. Ako uvezete podatke iz drugih sistema, razmotrite način na koji ćete obraditi podatke da biste sveli greške na minimum. Još informacija: Uvoz podataka (sve vrste zapisa)
Ispravke proizvoda Neka Dynamics 365 (na mreži) izdanja uključuju opcione ispravke proizvoda koje možete izabrati da omogućite. Ispravke proizvoda mogu da utiču na postojeća prilagođavanja u vašoj Dynamics 365 (na mreži) instanci. Pregledajte dokumentaciju vezanu za svaku ispravku proizvoda pre nego što je omogućite u proizvodnom okruženju. Pored toga, neke ispravke proizvoda, kao što su obrasci procesa za prodaju i usluge, ne mogu se ukloniti ili jednostavno vratiti na prethodnu funkcionalnost. Dakle, trebalo bi dobro da razmislite pre nego što omogućite ažuriranje proizvoda. Još informacija: Upravljanje ispravkama proizvoda Savet: Ako niste sigurni da li želite da omogućite ispravku proizvoda u Dynamics 365 (na mreži) instanci koja se koristi u proizvodnji, prijavite se za probnu pretplatu da biste procenili novu funkcionalnost. Još informacija: Prijavite se za besplatni probni period

Pogledajte i

Upravljanje pretplatom na Microsoft Dynamics 365 (na mreži)
Zahtevi u sistemu Microsoft Dynamics 365 (na mreži)
Davanje korisnicima pristupa za Microsoft Dynamics 365 (na mreži) kao Microsoft Online uslugu