Dokumentation om Backup

Lär dig hur du använder Azure Backup i molnet för att skydda data för långsiktig kvarhållning och återställning. Självstudier, videoklipp och annan dokumentation visar hur du säkerhetskopierar data, program, Windows-servrar och virtuella datorer i Azure.


Referens