Dokumentation om Translator Text

Translator Text är en molnbaserad maskinöversättningstjänst som du kan använda för att översätta text nästan i realtid via ett enkelt REST API-anrop. API:et använder modern teknik för neural maskinöversättning och erbjuder teknik för statistisk maskinöversättning. Custom Translator är ett tillägg för Translator Text API:et som du kan bygga neurala översättningssystem med. Det anpassade översättningssystemet kan användas för att översätta text med Translator Text API:et eller Microsoft Speech Services. Listan med språk som stöds, både för neural och statistisk maskinöversättning, finns i Språk som stöds.

Snabbstarter på 5 minuter

Kom igång med Translator Text API:

C#C#JavaJavaNode.jsNode.jsPythonPythonGoGo
Översätt text
Konvertera text från ett skript till ett annat
Identifiera textspråk
Hämta alternativa översättningar och användning
Fastställa meningslängd
Hämta en fullständig lista med språk som stöds

Steg för steg-självstudier

Lär dig att utveckla program med hjälp av Translator Text API:

  • Skapa en WPF-app för Translator Text, C#
  • Skapa en Flask-översättningsapp, Python
  • Referens

    API-referens