Funktionen date_sub

Returnerar datumet numDays före startDate .

Syntax

date_sub(startDate, numDays)

Argument

  • startDate: Ett DATE-uttryck.
  • numDays: Ett HELTALsuttryck.

Returer

ETT DATUM.

Om numDays är negativ abs(num_days) läggs till i startDate .

Om resultatdatumet spiller över datumintervallet 00:00 00 000 000 000 000 000 000.

Exempel

> SELECT date_sub('2016-07-30', 1);
 2016-07-29