REFRESH FUNCTION

Upphäver den cachelagrade funktions posten, som innehåller ett klass namn och en resurs plats för den aktuella funktionen. Den invaliderade cachen fylls i omedelbart. Observera att REFRESH FUNCTION endast fungerar för permanenta funktioner. Att uppdatera inbyggda funktioner eller temporära funktioner orsakar ett undantag.

Syntax

REFRESH FUNCTION function_identifier

Parametrar

  • function_identifier

    Ett funktions namn som är antingen ett kvalificerat eller okvalificerat namn. Om ingen databas identifierare anges använder den aktuella databasen.

    Syntax:[database_name.] function_name

Exempel

-- The cached entry of the function is refreshed
-- The function is resolved from the current database as the function name is unqualified.
REFRESH FUNCTION func1;

-- The cached entry of the function is refreshed
-- The function is resolved from tempDB database as the function name is qualified.
REFRESH FUNCTION db1.func1;