CURRENTGROUPCURRENTGROUP

Returnerar en uppsättning rader från tabellargumentet i ett GROUPBY-uttryck som tillhör den aktuella raden i GROUPBY-resultatet.Returns a set of rows from the table argument of a GROUPBY expression that belong to the current row of the GROUPBY result.

SyntaxSyntax

CURRENTGROUP ( )

ParametrarParameters

IngenNone

ReturvärdeReturn value

Raderna i tabellargumentet för GROUPBY-funktionen motsvarar en grupp med värden för groupBy_columnName-argumenten.The rows in the table argument of the GROUPBY function corresponding to one group of values of the groupBy_columnName arguments.

KommentarerRemarks

ExempelExample

Läs mer i GROUPBY.See GROUPBY.