Genomgång: Hantera projekt med Projekt

Den här genomgången introducerar dig för projekthanteringsfunktionerna i projektet. Med Projekt kan du schemalägga förbrukningen av ditt företags resurser och hålla reda på de olika kostnader som är förknippade med resurser i ett visst projekt. I projekt ingår förbrukningen av anställdas arbetstimmar, maskintimmar, lagerartiklar samt andra typer av förbrukning som du behöver hålla koll på i takt med att arbetet fortskrider.

I den här genomgången beskrivs hur du lägger upp ett nytt projekt samt några av de vanligaste aktiviteterna, som att hantera fast prissättning, delbetalningar, bokföra fakturor från projekt och kopiera projekt.

Om den här genomgången

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

Lägga upp ett projekt

Med fältet budgetstrukturinställningar för projekt kan du skapa projekt på ett okomplicerat sätt. Den här genomgången beskriver följande procedurer:

 • Lägga upp aktivitetsrader och planeringsrader.
 • Skapa projektspecifika priser för artiklar, resurser och redovisningskonton.
 • Fakturering från ett projekt.

Hantera fasta priser

I Projekt kan du hantera fasta priser och priser för tjänster och produkter som överenskommits i förväg med kunderna. I denna genomgång kan du göra följande:

 • Se hur kontrakts- och fakturavärden fastställs.
 • Lämna utrymme för extra (ej fakturerat) arbete i planeringen.

Kopiera ett projekt

I det här scenariot fokuserar vi på hur du kopierar en del eller hela projektet för att minska den manuella dataregistreringen och öka noggrannheten. Detta omfattar följande:

 • Kopiera en del av ett projekt till ett nytt projekt.
 • Kopiera projektspecifika priser.
 • Kopiera planeringsrader.

Göra delbetalningar

När ett stort och kostsamt projekt sträcker sig över en längre period kommer oftast kunden överens med företaget om att dela upp betalningen. I det här scenariot visas hur du konfigurerar delbetalningar och det omfattar:

 • Hur du skapar delbetalningar för ett projekt.
 • Fakturera kunder för utbetalningar.
 • Bokföra förbrukning i ett delbetalningsprojekt.

Roller

Den här genomgången innehåller aktiviteter för följande roller:

 • Projektchef
 • Projektmedlemmen

Förutsättningar

Innan du kan utföra aktiviteterna i den här genomgången måste du göra följande

 • Installera CRONUS Sverige AB:s demodatabas.
 • Skapa exempeldata med hjälp av stegen i följande avsnitt.

Situation

Den här genomgången fokuserar på CRONUS AB, ett design- och konsultföretag som ritar och bygger till exempel konferenshallar och kontor, med möbler, utrustning och lagerutrymmen. Deras arbete är för det mesta projektorienterat. Prakash är projektchef på CRONUS Han använder projekt för att få en överblick över alla pågående projekt som CRONUS har startat, sig samt de projekt som har avslutats. Han brukar avtala med kunderna om vad som ska göras och registrerar grunderna för projektet, dvs. aktivitets- och planeringsrader samt priser, i Business Central. Han upptäcker att det är okomplicerat att skapa, underhålla och granska informationen. Prakash tycker också om hur Business Central aktiverar kopiering av projektet och delbetalningar.

Tricia, en projektmedlem som rapporterar till Prakash, är ansvarig för övervakning av det dagliga arbetet. Hon registrerar sitt eget arbete samt arbete som utförts av tekniker i varje aktivitet. Hon registrerar artiklarna som de har använt, och de kostnader som har uppstått.

Förbereda exempeldata

För att förbereda för genomgången måste du lägga till Tricia som en ny resurs.

Så här förbereder du exempeldata

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Resurser och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj Ny för att skapa ett nytt resurskort.

 3. Ange följande information i fälten på snabbfliken Allmänt:

  • Nr: Tricia
  • Namn: Tricia
  • Typ: Person
 4. I fältet Basenhet klickar du på Ny för att öppna fönstret Resursenhet. I fältet Kod väljer du Timme. Välj OK.

 5. På snabbfliken Fakturering anger du följande information:

  • Inköpspris: 5
  • Indirekt kostnad %: 4
  • Styckkostnad: 10
  • Produktbokföringsmall: Tjänster
  • Moms produktbokföringsmall: Moms 25
 6. Välj OK för att spara ändringar.

I nästa procedur skapar du en projektjournal för Tricia för att bokföra hennes förbrukning.

Skapa en ny journal

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Projektjournaler och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj fältet Journalnamn i fönstret Projektjournal. Fönstret Projektjournaler öppnas.

 3. Välj åtgärden Ny för att skapa en rad med följande information:

  • Namn: Tricia
  • Beskrivning: Tricia
  • Nr-serie: JJNL-GEN
 4. Välj OK för att stänga alla öppna fönster.

Lägga upp ett projekt

I det här scenariet har CRONUS tecknat ett avtal med en kund, Progressive Home Furnishings, för att inreda ett konferensrum och en matsal. Kunden finns i USA och programmet kommer att kräva särskild programvara. projektledaren går igenom upplägget med kunden och skapar ett projekt utifrån det.

Så här lägger du upp ett projekt:

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj Ny för att skapa ett nytt kort.

 3. Ange följande information i fälten på snabbfliken Allmänt:

  • Beskrivning: Rekommendationer för konferenslokal
  • Faktureringskundnr: 01445544
 4. På snabbfliken Bokföring anger du följande information:

  • Status: Order
  • Projektbokföringsmall: Inreda
  • PIA-metod: Kostnadsvärde
 5. På snabbfliken Varaktighet anger du dagens datum i fälten Startdatum och Slutdatum. Dessa datum underlättar när du ska konvertera valutor när projektet ska faktureras.

 6. På snabbfliken Utlandshandel anger du valutakoden USD. Om du väljer USD i fältet Fakturavalutakod kommer projektet att faktureras i USD och planeras i Cronus lokala valuta.

Du kan anpassa serviceprissättningen för kunder på projektbasis, beroende på vilka avtal som du har skapat. I nästa procedur anger projektchefen en kostnad för Tricias tid, priset för den obligatoriska programvaran och resekostnader som kunden har avtalat att betala.

Anpassa prissättning

 1. Från projektkortet kan du välja åtgärden resurs.

 2. I fönstret Resurspriser för projekt anger du följande information:

  • Kod: Tricia
  • A-pris: 20
 3. Välj OK för att stänga fönstret.

 4. Välj åtgärden Artikel.

 5. I fönstret Artikelpriser för projekt anger du följande information och anpassat pris:

  1. Artikelnr: 80201 (grafikprogram)
  2. A-pris: 200
 6. Välj OK för att stänga fönstret.

 7. Välj åtgärden Redovisningskonto.

 8. Ange följande information, och resekostnader, som kunden har avtalat att betala för kostnader, plus 25 procent, i fönstret Redov.kontopriser:

  1. Redovisningskonto: 8430 (resa)
  2. Styckkostnadsfaktor: 1,25
 9. Välj OK för att stänga fönstret.

Det slutliga steget i konfigurera ett projekt är att lägga till projektaktiviteterna och planeringsrader som ingår i varje aktivitet. Planeringsraderna styr vad kunden faktureras för.

Lägga till projektaktiviteter

 1. På kortet preojekt för det nya projektet, väljer du åtgärden Projektaktivitetsrader.

 2. I följande tabell beskrivs den information som du ska ange i fälten.

  Projektaktivitetsnr Description Typ av projektaktivitet
  1000 Rådgivning om inredning av konferenslokal Från-summa
  1010 Rådgivningsmöte med kunden Bokföring
  1020 Utveckling Bokföring
  1090 Rådgivning, summa Till-summa
 3. Om du vill visa att vissa aktiviteter är underkategorier till andra aktiviteter går du till fliken Åtgärder i gruppen Funktioner och väljer Indrag för projektaktiviteter.

En planeringsrad kan vara en av följande typer:

 • Planerat: Läggs till i schemat, men faktureras inte.
 • Kontrakt: Faktureras, men läggs inte till i schemat.
 • Både schema och kontrakt: Faktureras och läggs till i schemat.

I den här genomgången använder projektchefen Både schema och kontrakt. Han upprättar tre planeringsrader för aktivitet 1010 och två planeringsrader för aktivitet 1020.

Skapa planeringsrader

 1. Välj rad 1010 och välj sedan åtgärden Projektplaneringsrader. Ange följande information:

  Rad 1

  • Radtyp: Både planerat och kontrakt
  • Planeringsdatum: (dagens datum)
  • Typ: Resurs
  • Nr: Tricia
  • Antal: 40

  Rad 2

  • Typ av rad: Både planerat och kontrakt
  • Planeringsdatum: (dagens datum)
  • Typ: Resurs
  • Nr: Timothy
  • Antal: 40

  Rad 3

  • Typ av rad: Både planerat och kontrakt
  • Planeringsdatum: (dagens datum)
  • Typ: Redovisningskonto
  • Nr: 8430 (resa)
  • Antal: 2
  • Styckkostnad: 400
 2. Välj OK för att stänga fönstret. Summorna uppdateras i fönstret Projektaktivitetsrader.

 3. Välj rad 1020 och välj sedan åtgärden Projektplaneringsrader. Ange följande information:

  Rad 1

  • Radtyp: Både planerat och kontrakt
  • Planeringsdatum: (dagens datum)
  • Typ: Resurs
  • Nr: Tricia
  • Antal: 80

  Rad 2

  • Typ av rad: Både planerat och kontrakt
  • Planeringsdatum: (dagens datum)
  • Typ: Artikel
  • Nr: 80201 (grafikprogram)
  • Antal: 1
 4. Välj OK för att stänga fönstret. Summorna uppdateras i fönstret Projektaktivitetsrader.

Beräkna återstående förbrukning

Tricia, teamprojektmedlem, har arbetat med projektet ett tag och vill registrera sina timmar och sin förbrukning för projektet. Hon har inte arbetat mer timmar än vad som överenskommits med kunden. Hon använder batch-jobbet Ber. återstående förbrukning för att beräkna återstående förbrukning för projekter i en projektjournal. För varje projektaktivitet beräknas skillnaden mellan planerad förbrukning av artiklar, resurser, redovisningskostnader och verklig förbrukning i projekttransaktioner. Den återstående förbrukningen visas sedan i den projektjournal som hon kan bokföra den ifrån.

Så här beräknar du återstående förbrukning

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Projektjournaler och välj sedan relaterad länk.
 2. I fönstret Projektjournal, i fältet Journalnamn, öppnar du listan Projektjournaler. Välj projektjournalen Tricia.
 3. Välj åtgärden Ber. återstående förbrukning.
 4. Välj fältet Projektnr och välj relevant projektnummer, vanligtvis projekt J00010, i fönstret Projekt - Beräkna återstående förbrukning på snabbfliken Projektaktivitet.
 5. På snabbfliken Alternativ skriver du J00001 i fältet Dokumentnr. Det gör det enklare att senare söka efter bokföringen.
 6. Ange dagens datum som bokföringsdatum.
 7. Välj OK. Alla rader som föreslagits utifrån de planeringsrader som Prakash skapade för projektjournalen genereras.
 8. Välj OK i bekräftelsefönstret. De genererade raderna läggs till i projektjournalen.
 9. Se till att alla dokument har numret J00001. Välj sedan åtgärden Bokföra. Klicka på knappen Ja för att bokföra.
 10. Raderna är nu bokförda. Välj OK för att stänga fönstren.

Skapa och bokföra en försäljningsfaktura för ett projekt

I nästa steg kan Tricia skapa en ny faktura för hela projektet eller för en del av ett projekt. Hon kan även bifoga fakturan till en annan faktura för samma kund inom samma projekt. I detta fall kan hon fakturera hela projektet eftersom projektet nu är slutfört.

Så här skapar du en projektförsäljningsfaktura

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj det projekt som du skapade tidigare och klicka på åtgärd Skapa försäljningsfaktura för projekt.
 3. På snabbfliken Projektaktivitet rensar du alla filter för Projektaktivitetsnr för att kunna fakturera projektet. I fältet Nr väljer du önskat projekt.
 4. På snabbfliken Alternativ fyller du i bokföringsdatumet och anger om du vill skapa en faktura per aktivitet eller en enda faktura för samtliga aktiviteter.
 5. Välj OK för att skapa fakturan och välj sedan OK i bekräftelsefönstret.

Under Orderbearbetning kan Tricia visa fakturan i Försäljning och marknadsföring när hon har skapat den och vidarebehandla den.

Så här bokför du en ny försäljningsfaktura

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.
 2. Öppna fakturan för kund nr. 01445544. Du kan se den information som registrerades från planeringsraderna.
 3. Välj åtgärden Bokföra. Klicka på knappen Ja för att bokföra.

Så här visar du den bokförda fakturan

 1. Öppna relevant projekt och välj sedan åtgärden Projektplaneringsrader.
 2. Markera en av planeringsraderna som har fakturerats och klicka på Försäljningsfakturor/kreditnotor.
 3. I fönstret Projektfakturor väljer du åtgärden Öppna försäljningsfaktura/-kreditnota.

Tricia vill visa information om priser, kostnader och vinster som avser det här projektet och det gör hon i fönstret Statistik.

Så här öppnar du fönstret Statistik

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj åtgärden Statistik. Du kan granska detaljerad information om projektets priser, kostnader och vinster i både lokala och utländska valutor.
 3. Välj Stäng för att stänga fönstret Projektstatistik.

Hantera fasta priser

CRONUS har fått uppdraget att inreda tio konferensrum. Som projektchef vill Prakash ha en god översikt över de aktiviteter som ska utföras i projektet samt tillhörande budget och kostnader för respektive aktivitet. Han vill dessutom veta det totala pris som överenskommits för projektet och det belopp som har fakturerats hittills. Han har nått en överenskommelse med kunden om att projektet ska ha ett fast pris.

Så här hanterar du fast prissättning i projekt

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

 2. Markera projektnummer Nyström och välj sedan åtgärd Projektaktivitetsrader.

 3. Markera rad 1120 och i fältet Planerat (totalkostnad) högerklickar du på beloppet och väljer Specificera.

  Genom att granska Projektplaneringslista inser Prakash att Tricia behövs i 30 timmar under den här projektfasen. Han kommer överens med kunden om ett fast pris.

 4. I fönstret Projektaktivitetsrader väljer du rad 1120 och väljer sedan åtgärden Projektplaneringsrader.

 5. Välj Ny för att skapa en rad med följande information:

  • Radtyp: Både planerat och kontrakt
  • Typ: Resurs
  • Nr: Tricia
  • Antal: 30
 6. Välj OK för att stänga fönstret.

 7. I fältet Planerat (totalkostnad), högerklicka i fältet och välj Specificering igen i fönstret Projektaktivitetsrader. Visa de ändringar som gjorts i schemat. Du ser att 30 timmar har lagts till i schemat.

 8. Välj OK för att stänga fönstren.

När Tricia har lagts till i schemat för den här aktivitetsraden arbetar hon 25 timmar på projektet. Dessa timmar registrerar hon i projektjournalen.

Så här registrerar du timmar i projektjournalen

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Projektjournaler och välj sedan relaterad länk.

 2. På den nya raden anger du följande information:

  • Typ av rad: (tom)
  • Bokföringsdatum: (dagens datum)
  • Verifikationsnr: J00002
  • Projektnr: Nyström
  • Projektaktivitetsnr: 1120
  • Typ: Resurs
  • Nr: Tricia
  • Antal: 25
 3. Välj åtgärden Bokföra.

  Några dagar senare arbetar Tricia ytterligare 10 timmar på projektet. Hon har nu arbetat totalt 35 timmar. Eftersom avtalet gäller för 30 timmar med kunden debiteras kunden endast 5 av dessa timmar. Tricia ska manuellt lägga till dessa extra fem timmar som hon arbetade i schemat.

 4. I fönstret Projektjournal väljer du åtgärden Ber. återstående förbrukning.

 5. I fönstret Projekt - Beräkna återstående förbrukning anger du följande information på snabbfliken Alternativ:

  • Verifikationsnr: J00003
  • Bokföringsdatum: (dagens datum)
 6. Ange följande på snabbfliken Projektaktivitet:

  • Projektnr: Nyström
  • Projektaktivitetsnr: 1120

  Klicka på OK för att köra beräkningen. Det finns fem arbetstidar som återstår för Tricia. Fältet Radtyp är tomt, vilket innebär att endast förbrukningen återstår att bokföras eftersom arbetet redan är planerat.

 7. I Projektjournaler skapar du en ny rad med följande information. Se till att båda projektnummer är i ordningen efter dem som du redan har använt:

  • Radtyp: Planerat
  • Projektnr: Nyström
  • Projektaktivitetsnr: 1120
  • Typ: Resurs
  • Nr: Tricia
  • Antal: 5

  Via schematypen uppdateras de planerade kostnaderna och priset utan att uppdatera de kontraktskostnader och priser som faktureras kunden.

 8. Välj åtgärden Bokföra. Välj OK för att stänga fönstret.

 9. Öppna listan Projekt.

 10. Välj projekt GUILDFORD och välj sedan åtgärden Projektaktivitetsrader.

 11. Markera rad 1120 och högerklicka på beloppet i fältet Planerat (totalkostnad). Välj Specificera för att visa informationen.

  Ändringar registreras automatiskt på raden för Projektaktivitetsnr. 1120 I totalkostnaden för det planerade arbetet är fem ytterligare arbetstimmarna som Tricia lagts till i schemat.

 12. Välj Stäng för att stänga fönstret.

 13. Högerklicka på beloppet i fältet Kontrakt (totalkostnad) och välj Specificera för att visa informationen.

  I kontraktets totalpris finns endast de ursprungligen kontrakterade 30 timmarna med, eftersom det är det som har överenskommits med kunden.

Kopiera projekt

Prakash har slutit ett avtal med en kund, Selagorian Ltd, om att inreda tio konferensrum. Avtalet påminner om ett tidigare projekt. Därför kan det spara tid att kopiera det tidigare projektet.

Markera de projekt- och aktivitetsrader som du vill kopiera i fönstret Kopiera projekt. Du kan också välja att kopiera de ursprungliga projekttransaktionerna, som skapar planeringsrader baserat på faktisk förbrukning, eller så kan du kopiera de ursprungliga projektplaneringsraderna som kopierar de ursprungliga planeringsraderna till det nya projektet. Du kan då välja vilken planeringsrad- eller reskontratransaktionsradtyp som du vill inkludera, och endast välja det som är relevant för det nya projektet. Slutligen kan du välja det projekt som du vill kopiera till, och ange om priser och antal också ska kopieras.

Så här kopierar du ett projekt

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj Ny för att skapa ett nytt projekt. Ange följande information:

  • Beskrivning: Inreda tio konferensrum
  • Faktureringskundnr: 20000
 3. Välj fältet Kopiera projektaktiviteter från

 4. Ange följande i fönstret Kopiera projektaktiviteter:

  • Projektnr: Nyström
  • Projektaktivitetsnr från: 1000
  • Källa: Projektplaneringsrader
  • Inkl. planeringsradtyp: Planerat + Kontrakt
  • Till projektnr: Guildford Inreda tio konferensrum
  • Markera fälten Kopiera dimensioner och Kopiera antal.
 5. Välj OK för att kopiera projektet och välj sedan åtgärden OK för att stänga bekräftelsefönstret.

  Genom att jämföra priser, projektaktivitetsrader och projektplaneringsrader för de två projekten kan du se att informationen kopieras korrekt.

Göra delbetalningar

CRONUS har precis fått ett stort projekt som kommer att pågå under ett år. Eftersom det krävs en hel del resurser gör projektledaren upp kontraktet så att kunden ska betala en del av projektet i förväg, en del när projektet är till hälften slutfört och resten när projektet är helt slutfört.

Så här lägger du upp ett nytt konto

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.

 2. I fönstret Kontoplan på fliken Ny för att skapa ett nytt kort.

 3. På det nya redovisningskontokortet anger du följande information:

  • Nr: 6630
  • Namn: Projektbetalning
 4. På snabbfliken Bokföring, i fältet Produktbokföringsmall väljer du DIV. Välj OK för att stänga fönstret.

 5. I fönstret Kontoplan väljer du Nr 6630, projektbetalning, och välj Indrag av kontoplan. Välj Ja för att bekräfta.

Procedurerna visar hur du skapar ett nytt projekt, anger prissättning och ställer in möjlighet till delbetalningar. På projektaktivitetsraderna kan du skapa särskilda rader avsedda för delbetalningarna. Allt arbete som slutförs i projektet och läggs till i planen registreras på förbrukningsraderna. För varje ny betalningsaktivitetsrad på planeringsraderna är radtypen Kontrakt, vilket innebär att kunden ska faktureras. Registrera en ny rad för handpenningen. På förbrukningsraden kan du ange information om de artiklar och resurser som har förbrukats i projektet och som utökar planen, t.ex. arbetstid och artiklar som används i projektet.

Så här gör du en delbetalning

 1. Skapa ett nytt projekt.

 2. På det nya projektkortet fyller du i följande information:

  • Beskrivning: Renovering av reception
  • Faktureringskundnr: 30000
  • Projektbokföringsmall: Inreda
  • PIA-metod: Kostnadsvärde
 3. Från projektkortet kan du välja åtgärden resurs. Ange följande information:

  • Kod: Tricia
  • A-pris: 10

  Välj OK för att stänga fönstret.

 4. På kortet Projekt väljer du Projektaktivitetsrader.

  I tabellen nedan beskrivs de rader som du vill skapa.

  Rad Projektaktivitetsnr Description Typ av projektaktivitet
  1 1000 Betalning - handpenning Bokföring
  2 2000 Användning Bokföring
  3 3000 Betalning - halvvägs Bokföring
  4 4000 Betalning - slutförande Bokföring
 5. I fönstret Projektaktivitetsrader väljer du uppgift 1000 och väljer sedan åtgärden Projektplaneringsrader.

 6. Skapa en planeringsrad med följande information:

  • Radtyp: Kontrakt
  • Planeringsdatum: (dagens datum)
  • Typ: Redovisningskonto
  • Nr: 6630
  • Antal: 1
  • A-pris: 5000

  Välj OK för att stänga fönstret.

 7. I fönstret Projektaktivitetsrader, välj aktivitet 2000, och öppna Projektplaneringsrader.

  I tabellen nedan beskrivs de planeringsrader som du vill skapa.

  Linje Radtyp Planeringsdatum Typ Nr Antal
  1 Schema (dagens datum) Resurs Tricia 120
  2 Schema (dagens datum) Artikel 70104 10

  Välj OK för att stänga fönstret. I fönstret Projektaktivitetsrader ser du de planerade belopp som har uppdaterats.

 8. I fönstret Projektaktivitetsrader markerar du aktivitet 3000.

 9. Skapa en planeringsrad med följande information:

  • Typ av rad: Kontrakt
  • Planeringsdatum: ett framtida datum
  • Typ: Redovisningskonto
  • Nr: 6630
  • Antal: 1
  • A-pris: 5000

  Välj OK för att stänga fönstret.

 10. Skapa en liknande planeringsradtransaktion för projektaktivitet 4000.

Nu när aktivitets- och planeringsraderna har registrerats kan Prakash skapa en faktura på den första betalningen. Det gör han från projektaktivitetsraderna för att vara säker på att fakturan bara innehåller raderna för den första betalningen. Du kan öppna försäljningsordern från planeringsraderna eller projektaktivitetsraderna.

Så här skapar du en faktura

 1. I fönstret Projektaktivitetsrader väljer du rad 1000 och väljer sedan åtgärden Skapa förs.faktura.
 2. Ange dagens datum som bokföringsdatum i fönstret Skapa försäljningsfaktura, ange Per aktivitet och välj OK för att skapa en faktura med standardinformationen. Välj OK för att stänga bekräftelsefönstret.
 3. Välj åtgärden Skapa försäljningsfaktura/kreditnota. På försäljningsfakturan ser du att det bara är handpenningen som ingår i fakturan. Du kan nu skicka fakturan till kunden enligt överenskommelse.

Gå vidare

Den här genomgången har handlat om några av de grundläggande stegen när man arbetar med projekt i Business Central. Du har lärt dig hur du skapar ett nytt projekt, hur du kopierar ett projekt och hur du hanterar betalningar. Du har också sett en demonstration av hur du kan följa upp timmar och skapa fakturor.

Se även

Genomgång av affärsprocesser
Ställa in projekthantering
Använda resurser
Övervaka framsteg och resultat
Fakturera projekt
Arbeta med Business Central