Rensa, transformera och läsa in data i Power BI

Medel
Dataanalytiker
Power BI
Microsoft Power Platform

Power Query har en stor mängd funktioner som hjälper dig att rensa och förbereda dina data för analys. Du får lära dig att förenkla en komplicerad modell, ändra datatyper, byta namn på objekt och pivotera data. Du får även lära dig att profilera kolumner så att du vet vilka kolumner har de värdefulla data som du behöver för djupare analys.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Lösa inkonsekvenser, oväntade värden eller nullvärden och problem med datakvaliteten.
  • Använda användarvänliga värdeersättningar.
  • Profilera data så att du kan lära dig mer om en viss kolumn innan du använder den.
  • Utvärdera och transformera kolumndatatyper.
  • Transformera dataformer till tabellstrukturer.
  • Kombinera frågor.
  • Använda användarvänliga namngivningskonventioner för kolumner och frågor.
  • Redigera M-kod i den avancerade redigeraren.

Förutsättningar

Inget