Regional myndighetslösning för beredskap och övervakning– Power Platform-lösning för delstats- och lokala myndigheter

Den regionala myndighetslösningen för beredskap och övervakning tillhandahåller en uppsättning möjligheter för delstats- och lokala myndigheter att samla in och visualisera uppgifter från sjukvårdssystem från alla överordnade organisationer och associerade sjukhus i deras nätverk eller region för att uppnå en situationsmedvetenhet i samband med nödsituationer. Datan omfattar information om tillgängliga sängplatser, materiel, utrustning, COVID-19patienter och bemanning.

Huvudkomponenterna i den regionala myndighetslösningen för beredskap och övervakning är:

 • Webbappen för regionala organisationsadministratörer: Använd appen för att hantera huvuddata för respektive överordnad medicinsk organisation i delstaten eller regionen, där varje överordnad medicinsk organisation har ett eller flera sjukhussystem som rapporterar data till den regionala läkarorganisationen. Den regionala organisationsadministratören kan lägga till och hantera administratörsanvändare för respektive överordnad organisation så att dessa senare kan använda en webbportal för att rapportera data för sin medicinska organisation.

 • Webbportal för överordnad organisations administratörer och användare: Den överordnande organisationens administratörer kan använda webbportalen för att snabbt lägga till och hantera användare i organisationen och även lägga till och hantera huvuddata för sina sjukhussystem, inklusive regioner och tillgångar. Webbportalen används också av sjukvårdspersonal för att snabbt visa, lägga till och hantera data relaterad till sängkapacitet, personal, utrustning, materiel och COVID-19-patienter.

 • Instrumentpaneler för beslutsfattare inom sjukvården: Använd instrumentpaneler om du snabbt vill kunna visa viktiga data och mått som hjälper dig att effektivt fatta beslutsfattande.

  • Regionala organisationsadministratörer kan visa instrumentpanelen i sina Power BI-klientorganisationer.
  • Användare av överordnade organisationer kan visa instrumentpanelen på webbportalen.

Demonstration: snabböversikt

Se en snabböversikt över lösningen.


Licensieringskrav

 • Power Apps prenumerationsavtal tillsammans med Power Apps-portalkapacitet
 • Licens för Power BI Premium eller Pro

Kontakta din lokala Microsoft-kontorepresentant om du har frågor som rör licensiering som uppfyller dina behov.

Se även:

Börja här

Uppgift Målgrupp Se
Hämta och distribuera exempellösningen och konfigurera användare och säkerhet IT-administratör för regional organisation Distribuera de regionala myndigheternas lösning för beredskap och övervakning
Uppgradera exempellösningen (för organisationer med befintlig installation av lösningen) IT-administratör för regional organisation Uppgradera de regionala myndigheternas lösning för beredskap och övervakning
Använd administratörsappen för att konfigurera huvuddata, skapa/hantera portalanvändare och visa instrumentpanel Verksamhetsadministratör för regional organisation Använda appen och instrumentpanelen för administratörer
Använd portalen om du vill lägga till/hantera portalanvändare för deras sjukhus, konfigurera och hantera huvuddata för deras sjukhus, samt visa instrumentpanel för insikter och mått. Verksamhetsadministratör för överordnad organisation Administrera de regionala myndigheternas portallösning för beredskap och övervakning
Använd portalen för att snabbt visa och lägga till data för sängkapacitet, personal, utrustning, materiel och COVID-19-patienter. Sjukvårdspersonal Använd de regionala myndigheternas portallösning för beredskap och övervakning

Problem och feedback

 • För att rapportera ett problem med den regionala myndighetslösningen för beredskap och övervakning, gå till https://aka.ms/rer-issues.

 • För feedback om den regionala myndighetslösningen för beredskap och övervakning, gå till https://aka.ms/rer-feedback.

Friskrivning

Den här appen är en exempelapp och kan användas med Microsoft Power Platform endast för att sprida referensinformation. Det här programmet är inte avsett att användas som medicinsk utrustning, kliniskt stöd, diagnostiskt verktyg eller annan teknik som är avsedd att användas vid diagnos, härdning, minskning, behandling eller förhindrande av sjukdomar eller andra villkor och ingen licens eller rättighet har meddelats av Microsoft för att använda appen för sådant ändamål. Den här appen är inte utformad som, eller avsedd att vara, en ersättning för yrkesmässig rådgivning, diagnostisering, behandling eller bedömning, och bör inte användas som sådan. Kunden bär den enda risken och ansvaret för att den här appen används. Microsoft garanterar inte att appen eller det material som ingår tillhörande anslutningsprogram är tillräckligt för medicinska ändamål eller uppfyller respektive persona hälso- och medicinska krav. Den exempeldata som ingår i appen är endast avsedd i illustrationssyfte, och är påhittade. Ingen verklig företeelse är avsedd eller härledd.