Arbeta med miljöer och Microsoft PowerAppsWorking with environments and Microsoft PowerApps

Du kan arbeta i olika miljöer och växla mellan dem med PowerApps.With PowerApps, you can work in different environments and easily switch among them. Du hittar en miljööversikt på Översikt över miljöer, där det i detalj beskrivs varför du bör använda miljöer och hur du kan skapa och hantera dem.For an overview of environments, see Environments overview, which explains in detail why you use environments and how you can create and manage them. Den här artikeln täcker in följande miljörelaterade ämnen:The scope of this article will cover the following topics on environment:

 • hur du byter miljö på powerapps.comhow to switch the environment on powerapps.com
 • hur du skapar en app i rätt miljöhow to an create app in the right environment
 • hur du visar en app i rätt miljöhow to view an app in the right environment

Växla miljöSwitch the environment

När du registrerar dig och loggar in på powerapps.com första gången hamnar du sannolikt i en standardmiljö.When you sign up and first sign in to powerapps.com, you will likely land in a default environment. Du kan kontrollera detta genom att kasta en blick mot sidans övre högra hörn.You can verify this by looking at the upper-right corner of the page.

Standardmiljö

Standardmiljön är tillgänglig för alla.The Default environment is accessible to everyone. Du kan börja skapa appar i den här miljön och dela dina appar med andra användare.You can start creating apps in this environment and share your apps with other users. Du kan också ha åtkomst till andra miljöer, t.ex. sådana som du skapar själv eller sådana som skapats av andra, men som du har åtkomst till.You may also have access to other environments, such as those you create yourself or those created by others but you have access to. Du kan växla miljöer genom att klicka på miljölistrutan i det övre högra hörnet och välja en annan miljö.You can switch environments by clicking the environment dropdown in the upper-right corner and selecting a different environment. I det här exemplet byter vi från Standardmiljö till Miljö 1.In this example, I am switching from Default environment to Environment 1.

Byta miljö

När du byter till en annan miljö (t.ex. Miljö 1) ser du alla appar som du har skapat eller har åtkomst till i den här nya miljön.Once you switch to a different environment (such as Environment 1), you will see all the apps you created or have access to in this new environment.

Skapa appar en app i rätt miljöCreate apps in the right environment

Du kan skapa appar i befintliga miljöer som du har åtkomst till eller i en ny miljö.You can create apps in existing environments that you have access to or in a new environment. Om du vill skapa din egen miljö måste du dock ha en specifik plan.Creating your own environment, however, requires a specific plan. Mer information finns i det här avsnittet.For more information, see this topic. Innan du skapar en app måste du alltid kontrollera att du väljer den miljö du vill att din app ska vara i.Before you create an app, always make sure you select the environment you want to app to be in. Annars blir du tvungen till att flytta appar mellan olika miljöer.Otherwise, you will have to deal with moving apps between environments.

 1. Om du har gått in på powerapps.com väljer du den miljö i vilken du vill skapa din app.If you are in powerapps.com, select the environment you would like to create your app in. Om du är i PowerApps Studio eller PowerApps Studio för webben kan du gå vidare till steg 4.If you are in PowerApps Studio or PowerApps Studio for web, skip to step 4.

 2. Välj + Ny app.Select + New app.

 3. Välj PowerApps Studio eller PowerApps Studio för webben.Select Open PowerApps Studio or PowerApps Studio for web.

 4. När PowerApps Studio eller PowerApps Studio för webben öppnas väljer du miljön igen i det övre högra hörnet.When PowerApps Studio or PowerApps Studio for web opens, select the environment again at the top right corner. Vi kommer att förbättra den här upplevelsen längre fram, men i den aktuella versionen måste du göra detta val varje gång som du vill skapa en app i en ny miljö.We will improve this experience in the future but, in the current release, you must select this every time you want to create an app in a new environment.

  Byta studiomiljö

 5. Välj Ändra bredvid namnet på den aktuella miljön på sidan Konto.On the Account page, select Change next to the name of the current environment.

  Byta studiomiljö

 6. Välj den miljö i vilken du vill skapa en app.Select the environment you want to create your app in.

  Byta studiomiljö

 7. Välj Ny och börja skapa en app.Select New to start creating an app. Din app nu kommer att finnas i den miljö som du valde i steg 6.Your app now will reside in the environment you selected in step 6.

  Byta studiomiljö

Visa appar en app i rätt miljöView apps in the right environment

Oavsett om du arbetar i powerapps.com, PowerApps Studio för Windows eller PowerApps Studio för webben filtreras alltid den lista över appar, anslutningar och annat som visas utifrån den miljö som du valde i listrutan.Whether you are working in powerapps.com, PowerApps Studio for Windows, or PowerApps Studio for web, the list of apps, connections, etc. that you see is always filtered based on the environment that's selected in the dropdown. Om du inte kan se de appar som du söker så kontrollera alltid om du har valt rätt miljö.If you don't see the apps you are looking for, always confirm whether the right environment is selected.

Vi repeterar: Om du vill byta miljö i powerapps.com:Again, to switch environments in powerapps.com:

Byta miljö

Om du vill byta miljöer i PowerApps Studio för Windows eller PowerApps Studio för webben gör du så här:To switch environments in PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web:

Byta studiomiljö

Mer information om miljöer finns i den här översikten.For more information about environments, see this overview.