เปลี่ยนวิธีการเรียงลำดับแผนภูมิในรายงาน Power BI

นําไปใช้กับ:Applies to. บริการของ Power BIสําหรับผู้ใช้ทางธุรกิจDoes not apply to. บริการของ Power BI สําหรับนักพัฒนาDoes not apply to.นักออกแบบ&Power BI Desktop Does not apply to.ต้องมีสิทธิ์การใช้งานProหรือPremium

ข้อสำคัญ

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ Power BI ที่ไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขรายงานหรือชุดข้อมูล และผู้ที่ทำงานในเวอร์ชันออนไลน์ของ Power BI (บริการของ Power BI) เท่านั้น ถ้าคุณเป็น ผู้ออกแบบรายงาน หรือ ผู้ดูแลระบบ หรือ เจ้าของข้อมูล บทความนี้อาจไม่มีรายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องการ แต่โปรดอ่าน เรียงลำดับตามคอลัมน์ใน Power BI Desktop

ในบริการของ Power BI คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของวิชวล โดยเรียงลำดับตามเขตข้อมูลที่แตกต่างกันได้ โดยการเปลี่ยนวิธีการเรียงลำดับวิชวล คุณสามารถไฮไลท์ข้อมูลที่คุณต้องการถ่ายทอดไป ไม่ว่าคุณจะใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข (เช่น ตัวเลขยอดขาย) หรือข้อมูลแบบข้อความ (เช่น ชื่อรัฐ) คุณสามารถเรียงลำดับการแสดงผลข้อมูลด้วยภาพตามที่คุณต้องการได้ Power BI มีความยืดหยุ่นมากมายสำหรับการรียงลำดับ และเมนูด่วนให้คุณใช้

และหลังจากที่คุณเปลี่ยนการเรียงลําดับของวิชวลแล้ว คุณสามารถบันทึกเวอร์ชันส่วนบุคคลของวิชวลนั้นได้ ด้วย ปรับแต่งคุณลักษณะวิ ชวลนี้ ทําการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเองและเมื่อคุณมีวิชวลตามที่คุณต้องการ แล้วบันทึกเป็น บุ๊กมาร์ก เพื่อกลับมา คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการแก้ไขสำหรับรายงาน

ไม่สามารถเรียงลำดับการแสดงผลด้วยภาพบนแดชบอร์ดได้ แต่ในรายงาน Power BI คุณสามารถเรียงลำดับการแสดงภาพส่วนใหญ่ได้หนึ่งและบางครั้งสองเขตข้อมูลในแต่ละครั้ง สำหรับการแสดงผลด้วยภาพบางชนิดการเรียงลำดับไม่สามารถใช้งานได้เลย: แผนผังต้นไม้, เกจ, แผนที่ ฯลฯ

วิดีโอนี้สาธิตวิธีการเปลี่ยนลําดับการจัดเรียง และบางคุณลักษณะการเรียงลําดับที่ใหม่กว่า พร้อมใช้งานในบริการของ Power BI

เริ่มใช้งาน

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้เปิดรายงานใดก็ตามที่คุณสร้างขึ้นหรือได้แชร์กับคุณ เลือกวิชวล (ที่สามารถเรียงลําดับได้) และเลือก การดําเนินการเพิ่มเติม (...) มีตัวเลือกสําหรับการเรียงลําดับสามตัวเลือก: เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยเรียงลําดับจากน้อยไปหามาก และ เรียงลําดับตาม

bar chart sorted alpha by Y axis

เรียงลำดับตามตัวอักษรหรือตามตัวเลข

คุณสามารถเรียงลำดับวิชวลตามตัวอักษรโดยชื่อของหมวดหมู่ในวิชวล หรือโดยค่าตัวเลขของแต่ละหมวดหมู่ได้ ตัวอย่างเช่น แผนภูมินี้จะเรียงตาม ชื่อ ร้านค้าของหมวดหมู่บนแกน x โดยเรียงลำดับตัวอักษร

bar chart sorted alpha by X axis

เมื่อต้องการเปลี่ยนการเรียงลำดับจากประเภท (ชื่อร้านค้า) เป็นค่า (ยอดขายต่อตารางฟุต) เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) และเลือก เรียงลำดับตาม เลือกค่าเชิงตัวเลขที่ใช้ในวิชวล ในตัวอย่างนี้ เราได้เลือก ยอดขายต่อตารางฟุต (Sales Per Sq Ft)

Screenshot showing selecting sort by and then a value

ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนลำดับการจัดเรียงระหว่างจากน้อยไปหามากและจากมากไปหาน้อย เลือกการดำเนินการเพิ่มเติม (...) อีกครั้ง และเลือกเรียงลำดับจากมากไปน้อย หรือ เรียงลำดับจากน้อยไปมาก เขตข้อมูลที่ใช้ในการเรียงลำดับจะเป็นตัวหนาและมีแถบสีเหลือง

video showing selecting sort by and then ascending, descending

หมายเหตุ

ภาพไม่สามารถเรียงลำดับได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถจัดเรียงวิชวลต่อไปนี้ แผนภาพต้นไม้ แผนที่ แผนที่กรอกข้อมูล แผนภูมิกระจาย หน้าปัด บัตร น้ำตก

การเรียงลำดับตามหลายคอลัมน์

ข้อมูลในตารางนี้จะเรียงลำดับตาม จำนวนลูกค้า เรารู้สิ่งนี้เพราะลูกศรเล็กๆ ใต้คำว่า หมายเลข ลูกศรชี้ลงซึ่งหมายความว่าคอลัมน์จะถูกเรียงลำดับ จากมากไปหาน้อย

screenshot showing first column being used for sorting

หากต้องการเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมลงในลำดับการจัดเรียงให้ Shift + คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่มถัดจากลำดับการจัดเรียง ตัวอย่างเช่นถ้าคุณคลิก จำนวนลูกค้า จากนั้น Shift + คลิก รายได้รวมตารางจะถูกเรียงลำดับจากลูกค้าก่อนแล้วตามด้วยรายได้ เส้นขอบสีแดงแสดงพื้นที่ที่เปลี่ยนลำดับการจัดเรียง

screenshot showing second column being used for sorting

ถ้าคุณ Shift + คลิกที่ครั้งที่สองในคอลัมน์เดียวกัน การดำเนินการนี้จะเป็นการเปลี่ยนทิศทางการเรียงลำดับ (จากน้อยไปหามาก) สำหรับคอลัมน์นั้น นอกจากนี้ ถ้าคุณกด Shift + คลิกที่คอลัมน์ที่คุณได้เพิ่มไปยังลำดับการจัดเรียงก่อนหน้านี้ จะย้ายคอลัมน์นั้นไปยังด้านหลังของลำดับการจัดเรียง

บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับการเรียงลำดับ

รายงาน Power BI จะคงตัวกรอง ตัวแบ่งส่วนข้อมูล การเรียงลำดับ และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมุมมองที่คุณทำไว้ -- แม้คุณจะทำงานอยู่ใน มุมมองการอ่าน ดังนั้นถ้าคุณออกจากรายงาน และกลับมาในภายหลัง การเปลี่ยนแปลงการเรียงลำดับของคุณก็ยังถูกบันทึกไว้ ถ้าคุณต้องการย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้กลับไปยังการตั้งค่าของ ผู้ออกแบบ รายงาน และเลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น จากแถบเมนูด้านบน

persistent sorting

อย่างไรก็ตาม ถ้าปุ่มรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นเป็นสีเทา แสดงว่าผู้ออกแบบรายงานได้ปิดใช้งานความสามารถในการบันทึก (คงอยู่) การเปลี่ยนแปลงของคุณ

อีกวิธีในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณคือ กับบุ๊กมาร์ก ถ้าผู้ ออกแบบ รายงานเปิดใช้งานคุณลักษณะ ตั้งค่าวิ ชวลส่วนบุคคล สําหรับรายงานนี้ คุณจะสามารถเปลี่ยนลําดับการจัดเรียงสําหรับวิชวล (และอื่น ๆ อีกมากมาย) และบันทึกเป็นบุ๊กมาร์กได้ หากคุณเห็นไอคอน Screenshot of the personalize visual icon. นี้ในส่วนหัวของวิชวล การตั้งค่าวิชวลส่วนบุคคลจะเปิดใช้งาน

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู ตั้งค่าวิชวลส่วนบุคคลในรายงาน

ข้อควรพิจารณาและการแก้ไขปัญหา

เรียงลำดับโดยใช้เกณฑ์อื่น

บางครั้ง คุณต้องการเรียงลำดับวิชวลของคุณโดยใช้เขตข้อมูลที่แตกต่างกัน (ที่ไม่รวมอยู่ในวิชวล) หรือเกณฑ์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเรียงลำดับตามเดือนตามลำดับต่อเนื่องกัน (และไม่ได้อยู่ในลำดับตัวอักษร) หรือคุณอาจต้องการเรียงลำดับตามตัวเลขทั้งหมด แทนที่เรียงด้วยตัวเลข (ตัวอย่าง 0, 1, 9, 20 และไม่ 0, 1, 20, 9)

  • หากต้องการเรียนรู้วิธีการเรียงลําดับตามเขตข้อมูลอื่นในชุดข้อมูล และคุณมีสิทธิ์แก้ไขรายงาน โปรดดู เรียงลําดับตามคอลัมน์ใน Power BI Desktop
  • หากคุณเป็นผู้ออกแบบรายงาน คุณสามารถสร้างคอลัมน์ใหม่ในชุดข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียงลําดับด้วยค่าต่าง ๆ เช่น วันที่และตัวเลข คุณสามารถค้นหาข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้ออกแบบได้โดยการเลือกชื่อรายงานจากแถบส่วนหัว

Dropdown showing contact information

ขั้นตอนถัดไป

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพในรายงาน Power BI

Power BI แนวคิดพื้นฐาน