Geliştirici kılavuzuDeveloper guidance

Bu bölümde, birkaç önemli geliştirme senaryosu için özel yönergelerin yanı sıra bu SDK ile geliştirme hakkında genel bilgiler yer almaktadır.This section covers specific guidance for several important development scenarios as well as general information about developing with this SDK. Bu bölümdeki senaryolar, bu Rights Management Services SDK 2.1 sürümüne özeldir ve sonraki sürümlerde değiştirilebilir.The scenarios in this section are specific to this release of the Rights Management Services SDK 2.1 and may be altered in subsequent releases.