Windows için Azure Information Protection istemcisiAzure Information Protection client for Windows

Uygulama hedefi: Active Directory Rights Management Services Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2*Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 with SP1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2*

Yönergeler için: Windows için Azure Information Protection istemcisiInstructions for: Azure Information Protection client for Windows

Windows için Azure Information Protection istemcisi, belgeler ve e-postaları sınıflandırmak ve korumak için Azure Information Protection kullanan veya verilerini korumak için bir Rights Management hizmeti kullanan kuruluşlara yönelik ücretsiz ve indirilebilen bir istemcidir.The Azure Information Protection client for Windows is a free, downloadable client for organizations that use Azure Information Protection to classify and protect documents and emails, or use a Rights Management service to protect their data. Bu istemci ayrıca, kendi bilgi koruma altyapısı bulunmayan, ancak Microsoft’tan bir Rights Management hizmeti kullanan başka kuruluşlar tarafından korunmuş içerikleri kullanmak isteyen kuruluşlara yönelik olarak bir görüntüleyici sunar.This client also has a viewer for organizations that don’t have their own information protection infrastructure but want to consume content that has been protected by other organizations that use a Rights Management service from Microsoft.

İpucu

Ayrıca, iOS ve Android için de bir Azure Information Protection uygulaması bulunur.There's also an Azure Information Protection app for iOS and Android. Daha fazla bilgi için bkz: iOS ve Android için Azure Information Protection uygulaması hakkında SSSFor more information, see FAQs for Azure Information Protection app for iOS and Android

Mac bilgisayarlar için: RMS sharing uygulamasını kullanın ve okuma mobil ve Mac platformları için Rights Management özellikli paylaşım uygulaması SSS.For Mac computers: Use the RMS sharing app and read the FAQ for Rights Management Sharing Application for Mobile and Mac Platforms.

Yükleme yönergeleriInstall instructions