Windows için Klasik istemci Azure Information Protection

*Uygulama hedefi: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, windows Server 2019, windows Server 2016, windows Server 2012 R2, windows Server 2012 *

*İlgili: Windows için Klasik istemci Azure Information Protection. Birleşik etiketleme istemcisi için Birleşik etiketleme istemci Yönetici Kılavuzu ve Kullanıcı Kılavuzu' na bakın. *

Not

Birleşik ve kolaylaştırılmış bir müşteri deneyimi sağlamak için Azure portalındaki Azure Information Protection Klasik istemci ve etiket yönetimi 31 Mart 2021 itibarıyla kullanım dışıdır . Klasik istemci yapılandırıldığı şekilde çalışmaya devam ederken, başka bir destek sağlanmaz ve artık klasik istemci için bakım sürümleri yayınlanmayacaktır.

Birleşik etiketlemeye geçiş yapmanızı ve Birleşik etiketleme istemcisineyükseltmenizi öneririz. Son kullanımdan kaldırma blogumuzhakkında daha fazla bilgi edinin.

Azure Information Protection Klasik istemci, belge ve e-postaları sınıflandırmak ve korumak ya da verilerini korumak için bir Rights Management hizmeti kullanmak üzere Azure Information Protection kullanan kuruluşlar için özgün indirilebilir istemcdir. Bu istemci aynı zamanda kendi bilgi koruma altyapısına sahip olmayan ancak Microsoft tarafından Rights Management bir hizmeti kullanan diğer kuruluşlar tarafından korunmuş olan içeriği kullanmak isteyen kuruluşlar için bir görüntüleyiciye sahiptir.

Klasik istemci için aşağıdaki kaynakları kullanın:

İpucu

Ayrıca, iOS ve Android için de bir Azure Information Protection uygulaması bulunur. Daha fazla bilgi için bkz: iOS ve Android için Azure Information Protection uygulaması hakkında SSS

Mac bilgisayarlar için: RMS sharing uygulamasını kullanın ve mobil ve Mac platformları için Rights Management paylaşım uygulaması Için SSSmakalesini okuyun.

Yükleme yönergeleri