Power BI Desktop'taki veri kaynaklarıData sources in Power BI Desktop

Power BI Desktop ile birçok farklı kaynaktaki verilere bağlanabilirsiniz.With Power BI Desktop, you can connect to data from many different sources. Kullanılabilir veri kaynaklarının tam listesi için bkz. Power BI veri kaynakları.For a full list of available data sources, see Power BI data sources.

Giriş şeridini kullanarak verilere bağlanırsınız.You connect to data by using the Home ribbon. En Yaygın veri türleri menüsünü göstermek için Veri Al düğme etiketini veya aşağı oku seçin.To show the Most Common data types menu, select the Get Data button label or the down arrow.

Power BI Desktop’ta En Yaygın veri türleri menüsü, Veri Al

Veri Al iletişim kutusuna gitmek için En Yaygın veri türleri menüsünü görüntüleyin ve Diğer’i seçin.To go to the Get Data dialog box, show the Most Common data types menu and select More. Ayrıca Veri Al simgesini seçtiğinizde En Yaygın menüsünü atlayarak doğrudan Veri Al iletişim kutusunu görüntüleyebilirsiniz.You can also bring up the Get Data dialog box (and bypass the Most Common menu) by selecting the Get Data icon directly.

Veri Al düğmesi, Power BI Desktop

Not

Power BI ekibi, Power BI Desktop ve Power BI hizmetinde kullanıma sunulan veri kaynaklarının sayısını sürekli olarak artırmaktadır.The Power BI team is continually expanding the data sources available to Power BI Desktop and the Power BI service. Bu nedenle, sık sık Beta veya Önizleme olarak işaretlenmiş veri kaynaklarıyla karşılaşırsınız. Bunlar, üzerinde çalışılmakta olan veri kaynaklarının ilk sürümleridir.As such, you'll often see early versions of work-in-progress data sources marked as Beta or Preview. Beta veya Önizleme olarak işaretlenen veri kaynakları için destek ve işlevsellik sınırlıdır. Bunlar, üretim ortamlarında kullanılmamalıdır.Any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and it shouldn't be used in production environments. Ayrıca, Power BI Desktop için Beta veya Önizleme olarak işaretlenen herhangi bir veri kaynağı, genel olarak kullanılabilir (GA) hale gelene kadar Power BI hizmetinde veya diğer Microsoft hizmetlerinde kullanılamayabilir.Additionally, any data source marked as Beta or Preview for Power BI Desktop may not be available for use in the Power BI service or other Microsoft services until the data source becomes generally available (GA).

Not

Birçok Power BI Desktop veri bağlayıcısı, kimlik doğrulaması için Internet Explorer 10 (veya daha yeni bir sürümü) uygulamasına ihtiyaç duyar.There are many data connectors for Power BI Desktop that require Internet Explorer 10 (or newer) for authentication.

Veri kaynaklarıData sources

Veri Al iletişim kutusu veri türlerini şu kategorilerde düzenler:The Get Data dialog box organizes data types in the following categories:

 • TümüAll
 • DosyaFile
 • VeritabanıDatabase
 • Power PlatformuPower Platform
 • AzureAzure
 • Çevrimiçi HizmetlerOnline Services
 • DiğerOther

Tümü kategorisi, tüm kategorilerdeki bütün veri bağlantı türlerini içerir.The All category includes all data connection types from all categories.

Dosya veri kaynaklarıFile data sources

Dosya kategorisinde, aşağıdaki veri bağlantıları sağlanır:The File category provides the following data connections:

 • ExcelExcel
 • Metin/CSVText/CSV
 • XMLXML
 • JSONJSON
 • KlasörFolder
 • PDFPDF
 • SharePoint klasörüSharePoint folder

Aşağıda, Dosya kategorisine ilişkin Veri Al penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Get Data window for File.

Dosya veri kaynakları, Veri Al iletişim kutusu, Power BI Desktop

Veritabanı veri kaynaklarıDatabase data sources

Veritabanı kategorisinde aşağıdaki veri bağlantıları sağlanır:The Database category provides the following data connections:

 • SQL Server veritabanıSQL Server database
 • Access veritabanıAccess database
 • SQL Server Analysis Services veritabanıSQL Server Analysis Services database
 • Oracle veritabanıOracle database
 • IBM Db2 veritabanıIBM Db2 database
 • IBM Informix veritabanı (Beta)IBM Informix database (Beta)
 • IBM NetezzaIBM Netezza
 • MySQL veritabanıMySQL database
 • PostgreSQL veritabanıPostgreSQL database
 • Sybase veritabanıSybase database
 • Teradata veritabanıTeradata database
 • SAP HANA veritabanıSAP HANA database
 • SAP Business Warehouse Uygulama SunucusuSAP Business Warehouse Application Server
 • SAP Business Warehouse İleti SunucusuSAP Business Warehouse Message Server
 • Amazon RedshiftAmazon Redshift
 • ImpalaImpala
 • Google BigQueryGoogle BigQuery
 • VerticaVertica
 • SnowflakeSnowflake
 • EssbaseEssbase
 • AtScale küpleriAtScale cubes
 • BI BağlayıcısıBI Connector
 • Data Virtuality LDW (Beta)Data Virtuality LDW (Beta)
 • DenodoDenodo
 • DremioDremio
 • ExasolExasol
 • Indexima (Beta)Indexima (Beta)
 • InterSystems IRIS (Beta)InterSystems IRIS (Beta)
 • Jethro (Beta)Jethro (Beta)
 • KyligenceKyligence
 • Linkar PICK Style / MultiValue Databases (Beta)Linkar PICK Style / MultiValue Databases (Beta)
 • MarkLogicMarkLogic

Not

Bazı veri bağlayıcıları için Dosya > Seçenekler ve ayarlar > Seçenekler bölümüne gidip Önizleme Özellikleri'ni seçerek ilgili bağlayıcıyı etkinleştirmeniz gerekir.Some database connectors require that you enable them by selecting File > Options and settings > Options then selecting Preview Features and enabling the connector. Yukarıda belirtilen bağlayıcılardan bazılarını görmüyorsanız söz konusu bağlayıcıları kullanmak için Önizleme Özellikleri ayarlarınızı kontrol edin.If you don't see some of the connectors mentioned above and want to use them, check your Preview Features settings. Ayrıca, Beta veya Önizleme olarak işaretlenen veri kaynakları için destek ve işlevselliğin sınırlı olduğunu ve bunların, üretim ortamlarında kullanılmaması gerektiğini unutmayın.Also note that any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

Aşağıda, Veritabanı kategorisine ilişkin Veri Al penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Get Data window for Database.

Veritabanı veri kaynakları, Veri Al iletişim kutusu, Power BI Desktop

Power Platform veri kaynaklarıPower Platform data sources

Power Platform kategorisinde aşağıdaki veri bağlantıları sağlanır:The Power Platform category provides the following data connections:

 • Power BI veri kümeleriPower BI datasets
 • Power BI veri akışlarıPower BI dataflows
 • Common Data ServiceCommon Data Service
 • Power Platform veri akışları (Beta)Power Platform dataflows (Beta)

Aşağıdaki görüntüde Power Platform kategorisine ilişkin Veri Al penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Get Data window for Power Platform.

Power Platform veri kaynakları, Veri Al iletişim kutusu, Power BI Desktop

Azure veri kaynaklarıAzure data sources

Azure kategorisinde, aşağıdaki veri bağlantıları sağlanır:The Azure category provides the following data connections:

 • Azure SQL VeritabanıAzure SQL Database
 • Azure SQL Veri AmbarıAzure SQL Data Warehouse
 • Azure Analysis Services veritabanıAzure Analysis Services database
 • PostgreSQL için Azure VeritabanıAzure Database for PostgreSQL
 • Azure Blob DepolamaAzure Blob Storage
 • Azure Tablo DepolamaAzure Table Storage
 • Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB
 • Azure Veri Gezgini (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure Data Lake Storage Gen2Azure Data Lake Storage Gen2
 • Azure Data Lake Storage 1. NesilAzure Data Lake Storage Gen1
 • Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS)
 • Azure HDInsight SparkAzure HDInsight Spark
 • HDInsight Etkileşimli SorguHDInsight Interactive Query
 • Azure Veri Gezgini (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure Maliyet YönetimiAzure Cost Management
 • Azure Time Series Insights (Beta)Azure Time Series Insights (Beta)

Aşağıda, Azure kategorisine ilişkin Veri Al penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Get Data window for Azure.

Azure veri kaynakları, Veri Al iletişim kutusu, Power BI Desktop

Çevrimiçi Hizmetler veri kaynaklarıOnline Services data sources

Çevrimiçi Hizmetler kategorisinde, aşağıdaki veri bağlantıları sağlanır:The Online Services category provides the following data connections:

 • SharePoint Online ListesiSharePoint Online List
 • Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online
 • Dynamics 365 (çevrimiçi)Dynamics 365 (online)
 • Dynamics NAVDynamics NAV
 • Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Business Central (şirket içi)Dynamics 365 Business Central (on-premises)
 • Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
 • Azure DevOps (yalnızca Panolar)Azure DevOps (Boards only)
 • Azure DevOps Server (yalnızca Panolar)Azure DevOps Server (Boards only)
 • Salesforce NesneleriSalesforce Objects
 • Salesforce RaporlarıSalesforce Reports
 • Google AnalyticsGoogle Analytics
 • Adobe AnalyticsAdobe Analytics
 • appFigures (Beta)appFigures (Beta)
 • Data.World - Veri Kümesi Al (Beta)Data.World - Get Dataset (Beta)
 • GitHub (Beta)GitHub (Beta)
 • LinkedIn Satış Gezgini (Beta)LinkedIn Sales Navigator (Beta)
 • Marketo (Beta)Marketo (Beta)
 • Mixpanel (Beta)Mixpanel (Beta)
 • Planview Enterprise One - PRM (Beta)Planview Enterprise One - PRM (Beta)
 • QuickBooks Online (Beta)QuickBooks Online (Beta)
 • SmartsheetSmartsheet
 • SparkPost (Beta)SparkPost (Beta)
 • SweetIQ (Beta)SweetIQ (Beta)
 • Planview Enterprise One - CTM (Beta)Planview Enterprise One - CTM (Beta)
 • Twilio (Beta)Twilio (Beta)
 • Zendesk (Beta)Zendesk (Beta)
 • Asana (Beta)Asana (Beta)
 • Dynamics 365 Customer Insights (Beta)Dynamics 365 Customer Insights (Beta)
 • Emigo Data SourceEmigo Data Source
 • Entersoft Business Suite (Beta)Entersoft Business Suite (Beta)
 • FactSet AnalyticsFactSet Analytics
 • Palantir FoundryPalantir Foundry
 • Industrial App StoreIndustrial App Store
 • Intune Veri Ambarı (Beta)Intune Data Warehouse (Beta)
 • Microsoft Graph Güvenliği (Beta)Microsoft Graph Security (Beta)
 • Power BI için Projectplace (Beta)Projectplace for Power BI (Beta)
 • Product Insights (beta)Product Insights (beta)
 • Quick BaseQuick Base
 • TeamDesk (Beta)TeamDesk (Beta)
 • Webtrends Analytics (Beta)Webtrends Analytics (Beta)
 • Witivio (Beta)Witivio (Beta)
 • Workplace Analytics (Beta)Workplace Analytics (Beta)
 • Zoho Creator (Beta)Zoho Creator (Beta)

Aşağıda, Çevrimiçi Hizmetler kategorisine ilişkin Veri Al penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Get Data window for Online Services.

Çevrimiçi Hizmetler veri kaynakları, Veri Al iletişim kutusu, Power BI Desktop

Diğer veri kaynaklarıOther data sources

Diğer kategorisinde, aşağıdaki veri bağlantıları sağlanır:The Other category provides the following data connections:

 • WebWeb
 • SharePoint listesiSharePoint list
 • OData AkışıOData Feed
 • Active DirectoryActive Directory
 • Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange
 • Hadoop Dosyası (HDFS)Hadoop File (HDFS)
 • SparkSpark
 • Hive LLAP (Beta)Hive LLAP (Beta)
 • R betiğiR script
 • Python betiğiPython script
 • ODBCODBC
 • OLE DBOLE DB
 • Acterys: Model Automation & Planning (Beta)Acterys : Model Automation & Planning (Beta)
 • Automation Anywhere (Beta)Automation Anywhere (Beta)
 • SolverSolver
 • Cherwell (Beta)Cherwell (Beta)
 • Cognite Data Fusion (Beta)Cognite Data Fusion (Beta)
 • FHIRFHIR
 • Information Grid (Beta)Information Grid (Beta)
 • Jamf Pro (Beta)Jamf Pro (Beta)
 • Power BI için MicroStrategyMicroStrategy for Power BI
 • PaxataPaxata
 • QubolePresto (Beta)QubolePresto (Beta)
 • Roamler (Beta)Roamler (Beta)
 • Shortcuts Business Insights (Beta)Shortcuts Business Insights (Beta)
 • SiteimproveSiteimprove
 • SurveyMonkey (Beta)SurveyMonkey (Beta)
 • Tenforce (Smart)ListTenforce (Smart)List
 • TIBCO(R) Veri Sanallaştırması (Beta)TIBCO(R) Data Virtualization (Beta)
 • Vena (Beta)Vena (Beta)
 • Vessel Insight (Beta)Vessel Insight (Beta)
 • Workforce Dimensions (Beta)Workforce Dimensions (Beta)
 • Zucchetti HR Infinity (Beta)Zucchetti HR Infinity (Beta)
 • Boş SorguBlank Query

Aşağıda, Diğer kategorisine ilişkin Veri Al penceresi gösterilmektedir.The following image shows the Get Data window for Other.

Diğer veri kaynakları, Veri Al iletişim kutusu, Power BI Desktop

Not

Şu anda, güvenliği Azure Active Directory ile sağlanan özel veri kaynaklarına bağlanılamamaktadır.At this time, it's not possible to connect to custom data sources secured using Azure Active Directory.

Veri kaynağına bağlanmaConnecting to a data source

Bir veri kaynağına bağlanmak için Veri Al penceresinde söz konusu veri kaynağını seçin ve ardından Bağlan seçeneğini belirleyin.To connect to a data source, select the data source from the Get Data window and select Connect. Aşağıdaki görüntüde, Diğer veri bağlantısı kategorisinde yer alan Web seçeneği belirlenmiştir.In the following image, Web is selected from the Other data connection category.

Web’e bağlanma, Veri Al iletişim kutusu, Power BI Desktop

Veri bağlantısının türüne özel bir bağlantı penceresi görüntülenir.A connection window is displayed, specific to the type of data connection. Gerekli olması halinde kimlik bilgilerinizi girmeniz istenir.If credentials are required, you’ll be prompted to provide them. Aşağıdaki görüntüde, bir Web veri kaynağına bağlanmak için girilen bir URL gösterilmektedir.The following image shows a URL being entered to connect to a Web data source.

Giriş URL’si, Web’den iletişim kutusu, Power BI Desktop

URL’yi veya kaynak bağlantısı bilgilerini girin ve Tamam’ı seçin.Enter the URL or resource connection information, and then select OK. Power BI Desktop veri kaynağı bağlantısını gerçekleştirir ve kullanabileceğiniz veri kaynaklarını Gezgin penceresinde görüntüler.Power BI Desktop makes the connection to the data source, and it presents the available data sources in the Navigator.

Gezgin iletişim kutusu, Power BI Desktop

Verileri yüklemek için, Gezgin bölmesinin alt kısmındaki Yükle düğmesini seçin.To load the data, select the Load button at the bottom of the Navigator pane. Verileri yüklemeden önce Power Query Düzenleyicisi’nde sorguyu dönüştürmek veya düzenlemek için Veri Dönüştürme düğmesini seçin.To transform or edit the query in Power Query Editor before loading the data, select the Transform Data button.

Power BI Desktop'ta veri kaynaklarına bağlanmak için tüm yapmanız gereken bu!That’s all there is to connecting to data sources in Power BI Desktop! Sayısı sürekli artan veri kaynaklarımızdaki verilere bağlanın ve veri kaynaklarımızın bulunduğu listeyi sık sık kontrol edin. Yeni veri kaynakları eklemeye devam edeceğiz.Try connecting to data from our growing list of data sources, and check back often - we continue to add to this list all the time.

Verileri almak için PBIDS dosyalarını kullanmaUsing PBIDS files to get data

PBIDS dosyaları, belirli bir yapısı olan ve Power BI veri kaynağı dosyası olarak tanımlanması için .PBIDS uzantısına sahip olan Power BI Desktop dosyalarıdır.PBIDS files are Power BI Desktop files that have a specific structure, and they have a .PBIDS extension to identify it is a Power BI data source file.

Kuruluşunuzda rapor oluşturanlara yönelik Veri Al deneyimini kolaylaştırmak için bir PBIDS dosyası oluşturabilirsiniz.You can create a PBIDS file to streamline the Get Data experience for report creators in your organization. Yeni bir rapor yazarının PBIDS dosyalarını kullanmasını kolaylaştırmak için, bir yöneticinin ortak kullanılan bağlantılarda bu dosyaları oluşturmasını öneririz.To make it easier for a new report author to use PBIDS files, we recommend that an administrator create these files for commonly used connections.

Yazar PBIDS dosyasını açtığında Power BI Desktop açılır ve kullanıcıdan kimlik doğrulaması yapıp dosyada belirtilen veri kaynağına bağlanması için kimlik bilgileri istenir.When an author opens a PBIDS file, Power BI Desktop opens and prompts the user for credentials to authenticate and connect to the data source that's specified in the file. Gezinti iletişim kutusu görüntülenir ve kullanıcının veri kaynağından modele yüklenecek tabloları seçmesi gerekir.The Navigation dialog box appears, and the user must select the tables from that data source to load into the model. PBIDS dosyasında belirtilmemişse, kullanıcıların veritabanlarını seçmesi de gerekebilir.Users may also need to select the database(s) if none was specified in the PBIDS file.

Bu noktadan itibaren kullanıcı görselleştirmeler oluşturmaya başlayabilir veya modele yeni bir tablo kümesi yüklemek için Son Kaynaklar’ı seçebilir.From that point forward, the user can begin building visualizations or select Recent Sources to load a new set of tables into the model.

Şu anda PBIDS dosyaları tek dosyada yalnızca bir veri kaynağını destekler.Currently, PBIDS files only support a single data source in one file. Birden fazla veri kaynağı belirtilmesi bir hatayla sonuçlanır.Specifying more than one data source results in an error.

Yönetici PBIDS dosyasını oluştururken, tek bağlantı için gerekli girişleri belirtmelidir.To create the PBIDS file, an administrator must specify the required inputs for a single connection. Ayrıca bağlantı modu olarak DirectQuery veya İçeri Aktarma’yı belirtebilir.They can also specify the connection mode as either DirectQuery or Import. Dosyada mode ayarı yoksa veya null ise, Power BI Desktop’ta dosyayı açan kullanıcıdan DirectQuery veya İçeri Aktarma’yı seçmesi istenir.If mode is missing/null in the file, the user who opens the file in Power BI Desktop is prompted to select DirectQuery or Import.

PBIDS dosyası örnekleriPBIDS file examples

Bu bölümde, yaygın olarak kullanılan veri kaynaklarından bazı örnekler sağlanmaktadır.This section provides some examples from commonly used data sources. PBIDS dosya türü yalnızca Power BI Desktop’ta da desteklenen veri bağlantılarını destekler. Bunun yalnızca iki istisnası vardır: Live Connect ve Boş Sorgu.The PBIDS file type only supports data connections that are also supported in Power BI Desktop, with two exceptions: Live Connect and Blank Query.

PBIDS dosyası, kimlik doğrulaması bilgilerini ve tablo ve şema bilgilerini içermez.The PBIDS file doesn't include authentication information and table and schema information.

Aşağıda kod parçacıkları PBIDS dosyalarının birkaç yaygın örneğini gösterir ama bunlar eksiksiz veya kapsamlı değildir.The following code snippets show several common examples for PBIDS files, but they aren't complete or comprehensive. Diğer veri kaynakları için, Protokol ve adres bilgileri için Veri Kaynağı Başvurusu (DSR) biçimi bölümüne bakabilirsiniz.For other data sources, you can refer to the Data Source Reference (DSR) format for protocol and address information.

Bu örnekler yalnızca kolaylık sağlamak için verilmiştir; tüm örnekleri kapsamaz ve DSR biçiminde desteklenen tüm bağlayıcıları içermez.These examples are for convenience only, aren't meant to be comprehensive, and don't include all supported connectors in DSR format. Yöneticiler veya kuruluşlar kılavuz olarak bu örnekleri kullanarak kendi veri kaynaklarını oluşturabilir. Bu örnekler sayesinde kendi veri kaynağı dosyalarını oluşturup destekleyebilirler.An administrator or organization can create their own data sources using these examples as guides, from which they can create and support their own data source files.

Azure ASAzure AS

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
  { 
    "details": { 
    "protocol": "analysis-services", 
    "address": { 
      "server": "server-here" 
    }, 
    } 
  } 
  ] 
}

KlasörFolder

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "folder", 
    "address": { 
      "path": "folder-path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

ODataOData

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "odata", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP BWSAP BW

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-bw-olap", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here", 
     "systemNumber": "system-number-here", 
     "clientId": "client-id-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP HanaSAP Hana

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-hana-sql", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here:port-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

SharePoint listesiSharePoint list

URL SharePoint sitesi içindeki bir listeyi değil, SharePoint sitesinin kendisini işaret etmelidir.The URL must point to the SharePoint site itself, not to a list within the site. Kullanıcılar, bu siteden bir veya daha fazla liste seçmesine olanak sağlayan bir gezgin alır. Bu listelerin her biri modelde bir tablo olur.Users get a navigator that allows them to select one or more lists from that site, each of which becomes a table in the model.

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sharepoint-list", 
    "address": { 
     "url": "URL-here" 
    }, 
    } 
  } 
 ] 
} 

SQL ServerSQL Server

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
    { 
      "details": { 
        "protocol": "tds", 
        "address": { 
          "server": "server-name-here", 
          "database": "db-name-here (optional) "
        } 
      }, 
      "options": {}, 
      "mode": "DirectQuery" 
    } 
  ] 
} 

Metin dosyasıText file

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "file", 
    "address": { 
      "path": "path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

WebWeb

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "http", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

Veri akışıDataflow

{
 "version": "0.1",
 "connections": [
  {
   "details": {
    "protocol": "powerbi-dataflows",
    "address": {
     "workspace":"workspace id (Guid)",
     "dataflow":"optional dataflow id (Guid)",
     "entity":"optional entity name"
    }
    }
  }
 ]
}

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop ile her şeyi yapabilirsiniz.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on its capabilities, check out the following resources: