Power BI mobil uygulamalarındaki kutucukları keşfetmeExplore tiles in the Power BI mobile apps

Aşağıdakiler cihazlar için geçerlidir:Applies to:

iPhone iPad Android telefon Android tablet Windows 10 cihazları
iPhone'lariPhones iPad'leriPads Android telefonlarAndroid phones Android tabletlerAndroid tablets Windows 10 cihazlarıWindows 10 devices

Kutucuklar verilerinize ilişkin, panoya sabitlenmiş canlı ve anlık veri görüntüleridir.Tiles are live snapshots of your data, pinned to a dashboard. Veriler değiştikçe değerler de değişir.Their values change as the data changes. Kutucuklar Power BI hizmetindeki panolara eklenir.You add tiles to a dashboard in the Power BI service.

Ardından Power BI mobil uygulamalarında bu kutucukları odak modunda açarak onlarla etkileşime geçersiniz.Then in the Power BI mobile apps, you open tiles in focus mode and interact with them. Bing ve R tabanlı kutucuklar dahil olmak üzere her türden görsel öğe içeren kutucukları açabilirsiniz.You can open tiles with all kinds of visuals, including tiles based on Bing and R.

iOS uygulamalarında kutucuklarTiles in the iOS apps

 1. iOS mobil uygulamasında bir pano açın.Open a dashboard in the mobile app for iOS.

 2. Kutucuklardan birine dokunun.Tap a tile. Kutucuk verilerini daha kolay görüntülemenizi ve araştırmanızı sağlayan odak modu açılır.It opens in focus mode, where it's easier to view and explore the tile data. Odak modunda şunları yapabilirsiniz:In focus mode you can:

  Çizgi, çubuk veya sütun türündeki grafiklerde görselleştirmenin belirli bölümlerine dokunarak ilgili değerleri görüntüleyebilirsiniz.In a line, bar, or column chart, tap to view the values for specific parts of the visualization.

  Bu Yılın Satışları ve Geçen Yılın Satışları için seçili değerleri gösteren bir çizgi grafiğinin ekran görüntüsü.

  Örneğin bu çizgi grafikte This Year Sales ve Last Year Sales için August dönemindeki değerler seçilmiştir.For example, in this line chart, the selected values are for This Year Sales and Last Year Sales in August.

  Pasta grafiğinde pasta dilimlerinden birine dokunarak dilimin değerinin pastanın en üstünde gösterilmesini sağlayabilirsiniz.In a pie chart, tap a slice of the pie to show the value of the slice at the top of the pie.

  Fırsat Sayısı’nın değerini gösteren bir pasta grafiğinin ekran görüntüsü.

 3. Haritada Haritayı Ortala simgesine Haritayı ortala simgesi dokunarak haritanın geçerli konumunuza göre ortalanmasını sağlayabilirsiniz.In a map, tap the Center Map icon Center map icon to center the map to your current location.

  Geçerli konumunuz olan Alabama’nın orta noktasını gösteren bir haritanın ekran görüntüsü.

 4. Kutucuğa not eklemek için kalem simgesine Kalem simgesi ve ardından bunu başkalarıyla paylaşmak için paylaş simgesine Paylaş simgesi dokunun.Tap the pencil icon Pencil icon to annotate a tile and then the share icon Share icon to share it with others.

 5. Kutucuklara uyarı ekleyebilirsiniz.Add an alert to the tile. Değerler hedeflerin üzerine çıktığında veya altına düştüğünde Power BI sizi bilgilendirir.If the values go above or below targets, Power BI will notify you.

 6. Bazen panoyu oluşturan kişi kutucuğa bağlantı ekleyebilir.Sometimes the dashboard creator has added a link to a tile. Öyleyse odak modundaykenIf so, it has a link icon Bağlantı simgesi bir bağlantı simgesi vardır:when it's in focus mode:

  Odak modundaki bağlantı simgesini gösteren bir panonun ekran görüntüsü.

  Bağlantılar diğer Power BI panolarına veya dış URL'lere yönlendirebilir.Links can go to other Power BI dashboards or to an external URL. Bağlantıya dokunarak Power BI uygulamasının içinde açabilirsiniz.You can tap the link to open it inside the Power BI app. Bağlantı dış siteyse Power BI bağlantıya izin vermenizi ister.If it's an external site, Power BI asks you to allow it.

  Power BI’ın bağlantıları iç tarayıcıyla açmasına olanak verdiğini gösteren iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

  Bağlantıyı Power BI uygulamasında açıktan sonra kopyalayıp bir tarayıcı penceresinde de açabilirsiniz.After you open the link in the Power BI app, you can copy the link and open it in a browser window instead.

 7. Kutucuğun temel aldığı raporu açın iOS için Raporu aç simgesi.Open the report Open report icon in i O S. that the tile is based on.

 8. Odak modundan çıkmak için kutucuğun adına dokunduktan sonra panonun adına veya Çalışma Alanım'a dokunabilirsiniz.To leave tile focus mode, tap the tile name, then tap the dashboard name or My Workspace.

  Çalışma Alanım ve Fırsat Analizi Örneği’ne bakan işaretçileri gösteren bir panonun ekran görüntüsü.

Android telefon ve tabletlerdeki mobil uygulamada bulunan kutucuklarTiles in the mobile app for Android phones and tablets

 1. Power BI mobil uygulamasında bir panoyu açın.Open a dashboard in the Power BI mobile app.

 2. Kutucuk verilerini daha kolay görüntülemenizi ve araştırmanızı sağlayan odak modunu açmak için bir kutucuğa dokunun.Tap a tile to open it in focus mode, where it's easier to view and explore the tile data.

  Bu Yılın Satışları ve Geçen Yılın Satışları için seçili değeri gösteren bir çizgi grafiğinin ekran görüntüsü.

  Odak modunda şunları yapabilirsiniz:In focus mode, you can:

  • Görselleştirmenin belirli bir noktasındaki değerleri görüntülemek üzere çizgi, çubuk, sütun veya kabarcık türündeki bir grafikte bulunan çubuğu hareket ettirmek için grafiğe dokunabilirsiniz.Tap the chart to move the bar in a line, bar, column, or bubble chart, to view the values for a specific point in the visualization.
  • Kutucuğa not eklemek için Kalem simgesine Kalem simgesi ve ardından bunu başkalarıyla paylaşmak için Anlık görüntüyü paylaş simgesine Anlık görüntüyü paylaş simgesi dokunun.Tap the Pencil icon Pencil icon to annotate a tile and then the Share snapshot icon Share snapshot icon to share it with others.
  • Raporu aç simgesine Android için Raporu aç simgesi dokunun.Tap the Open report icon Open report icon in Android. Bunu yaptığınızda mobil uygulamada raporu görüntüleyebilirsiniz.to view the report in the mobile app.
 3. Bazen panoyu oluşturan kişi kutucuğa bağlantı ekleyebilir.Sometimes the dashboard creator has added a link to a tile. Bu durumda dikey üç nokta simgesine ( ... ) dokunduğunuzda Bağlantıyı aç Bağlantı simgesi seçeneğini görürsünüz:If so, when you tap the vertical ellipsis (...) you see Open link Link icon:

  Bağlantıyı Aç seçeneğini işaret eden dikey üç noktayı gösteren bir panonun ekran görüntüsü.

  Bağlantılar diğer Power BI panolarına veya dış URL'lere yönlendirebilir.Links can go to other Power BI dashboards or to an external URL. Bağlantıya dokunarak Power BI uygulamasının içinde açabilirsiniz.You can tap the link to open it inside the Power BI app. Bağlantı dış siteyse Power BI bağlantıya izin vermenizi ister.If it's an external site, Power BI asks you to allow it.

  Power BI’ın bağlantıları iç tarayıcıyla açmasına olanak verdiğini gösteren iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

  Bağlantıyı Power BI uygulamasında açıktan sonra kopyalayıp bir tarayıcı penceresinde de açabilirsiniz.After you open the link in the Power BI app, you can copy the link and open it in a browser window instead.

 4. Kutucuğu kapatıp panoya dönmek için sol üst köşedeki oka dokunabilirsiniz.Tap the arrow in the upper-left corner to close the tile and return to the dashboard.

Windows 10 mobil uygulamasındaki kutucuklarTiles in the Windows 10 mobile app

Not

Windows 10 Mobile kullanan telefonlar için Power BI mobil uygulama desteği, 16 Mart 2021’de sona erecektir.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Daha fazla bilgiLearn more

 1. Windows 10 için Power BI mobil uygulamasında bir pano açın.Open a dashboard in the Power BI mobile app for Windows 10.

 2. Kutucuk üzerindeki dikey üç nokta simgesine dokunun.Tap the vertical ellipsis on the tile. Buradan şunları yapabilirsiniz:From here, you can:

  Bağlantıyı aç seçeneğine yönelik dikey üç noktayı gösteren bir kutucuğun ekran görüntüsü.

  Kutucuğun anlık görüntüsünü paylaşabilirsiniz.Share a snapshot of the tile.

  Temeldeki raporu görüntülemek için Raporu Aç’a Raporu Aç simgesi dokunun.Tap Open Report Open Report icon to view the underlying report.

  Mevcut olması halinde bağlantıyı açabilirsiniz.Open the link, if it has a link. Bağlantılar Power BI panolarına veya dış URL'lere yönlendirebilir.Links can go to Power BI dashboards or to an external URL.

 3. Kutucuğu Genişlet’e Kutucuğu Genişlet simgesi dokunun.Tap Expand Tile Expand Tile icon. Kutucuk verilerini daha kolay görüntülemenizi ve araştırmanızı sağlayan odak modu açılır.It opens in focus mode, where it's easier to view and explore the tile data. Bu modda şunları yapabilirsiniz:In this mode you can:

  Bir pasta grafiğini döndürerek dilimin değerinin pastanın en üstünde gösterilmesini sağlayabilirsiniz.Spin a pie chart to show the values of the slice at the top of the pie.

  Fırsat Sayısı için değerleri gösteren bir pasta grafiğinin ekran görüntüsü.

  Görselleştirmenin belirli bir noktasındaki değerleri görüntülemek üzere çizgi, çubuk, sütun veya kabarcık türündeki bir grafikte bulunan çubuğu hareket ettirmek için grafiğe dokunabilirsiniz.Tap the chart to move the bar in a line, bar, column, or bubble chart, to view the values for a specific point in the visualization.

  Dekor çubuğu için değerleri gösteren bir çubuk grafiğinin ekran görüntüsü.

  Bu çubuk grafikte Decor çubuğunun değerleri grafiğin en üstünde gösterilmektedir.In this bar chart, the values for the Decor bar are shown at the top of the chart.

  Sunu moduna geç simgesine Sunu moduna geç simgesinin görüntüsü dokunun.Tap the Switch to presentation mode icon Image of switch to presentation icon. Bunu yaptığınızda kutucuk sunu modunda açılır ve gezinme çubuğuyla menü çubuğu görünmez.to open the tile in presentation mode, without the navigation and menu bars.

  Not

  Ayrıca Windows 10 için Power BI mobil uygulamasında panoları ve raporları sunu modunda görüntüleyebilirsiniz.You can also view dashboards and reports in presentation mode in the Power BI mobile app for Windows 10.

  Haritada Haritayı Ortala simgesine Haritayı Ortala simgesi dokunarak haritanın geçerli konumunuza göre ortalanmasını sağlayabilirsiniz.In a map, tap the Center Map icon Center Map icon to center the map to your current location.

  Geçerli konumunuz olan Kentucky’nin merkezini gösteren bir haritanın ekran görüntüsü.

  Anlık Görüntü Paylaş simgesine Anlık Görüntüyü Paylaş simgesi dokunarak bir kutucuğu başkalarıyla paylaşabilirsiniz.Tap the Share Snapshot icon Share Snapshot icon to share a tile with others.

  Raporu Aç simgesine Raporu Aç simgesi dokunarak kutucuğun bağlı olduğu raporu görüntüleyebilirsiniz.Tap the Open Report icon Open Report icon to view the report that the tile is based on.

 4. Kutucuğu kapatıp panoya dönmek için geri okuna veya geri düğmesine dokunabilirsiniz.Tap the back arrow or the back button to close the tile and return to the dashboard.

Sonraki adımlarNext steps