Power Apps'te Dışarı aktar denetimi ve İçeri aktar denetimi

Power Apps'te verileri bir yerel dosyaya aktarma ve ardından söz konusu verileri başka bir uygulamaya aktarmaya ilişkin denetimler.

Açıklama

Aynı verileri kullanan birden fazla uygulama oluşturmak istiyor ancak bu verileri söz konusu uygulamalar dışında paylaşmak istemiyorsanız, verileri Dışarı aktar ve İçeri aktar denetimini kullanarak içeri ve dışarı aktarabilirsiniz. Verileri dışarı aktardığınızda, başka makineye kopyalayabileceğiniz sıkıştırılmış bir dosya oluşturursunuz ancak bu dosyayı Power Apps dışındaki herhangi bir programda okuyamazsınız.

Uyarı

Bu işlevin etkinleştirilmesi, uygulamanızın güvenlik açıklarına ve veri sızıntısına karşı savunmasız hale gelmesine neden olabilir. Kullanıcıların, yalnızca tanınmış ve güvenilir dosyaları içeri aktarmaları ve yalnızca gizli olmayan verileri dışarı aktarmaları yönünde bilgilendirilmesi önerilir.

Sınırlamalar

Dışarı aktarma işlevi web tarayıcılarında desteklenmiyor.

Temel özellikler

Data – Yerel dosyaya aktarmak istediğiniz koleksiyonun adı.

 • Data özelliği, Dışarı aktar denetimi için kullanılabilir ancak İçeri aktar denetimi için kullanılamaz.

OnSelect – Kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın verdiği yanıt.

Ek özellikler

Align – Metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.

BorderColor – Denetim kenarlığının rengi.

BorderStyleDüz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.

BorderThickness – Bir denetimin kenarlık kalınlığı.

Color – Denetimdeki metnin rengi.

DisplayMode: Denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.

DisabledColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.

DisabledFill: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.

Fill – Denetimin arka plan rengi.

FocusedBorderColor – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının rengi.

FocusedBorderThickness – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının kalınlığı.

Font – Metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.

FontWeight: Denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince.

Height – Denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.

HoverBorderColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.

HoverColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.

HoverFill – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.

Italic – Denetimdeki metnin italik olup olmadığı.

Padding – İçeri aktar veya Dışarı aktar düğmesindeki metin ile düğmenin kenarları arasındaki uzaklık.

PressedBorderColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.

PressedColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.

PressedFill – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.

RadiusBottomLeft – Denetimin sol alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

RadiusBottomRight – Denetimin sağ alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

RadiusTopLeft – Denetimin sol üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

RadiusTopRight – Denetimin sağ üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.

Size – Denetimde görünen metnin yazı tipi boyutu.

Strikethrough – Denetimde görünen metnin üstü çizili olup olmadığı.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilişkili olarak klavye ile gezinme sırası.

Text – Denetimde görüntülenen veya kullanıcının denetime yazdığı bir metin.

Underline – Denetimde görünen metnin altı çizili olup olmadığı.

VerticalAlign – Denetimdeki metnin, denetimin dikey merkezine göre konumu.

Visible – Denetimin gizli veya görünür olması.

Width – Denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.

X – Denetimin sol kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.

Y – Denetimin üst kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.

Örnek

 1. Bir Düğme denetimi ekleyin ve OnSelect özelliğini şu formüle ayarlayın:
  ClearCollect(Products, {Name:"Europa", Price:"10.99"}, {Name:"Ganymede", Price:"12.49"}, {Name:"Callisto", Price:"11.79"})
  
  Daha fazla ayrıntı için denetimi ekleme, adlandırma ve yapılandırma, ClearCollect ve diğer işlevler konularını okuyun.
 2. F5 tuşuna basın, Düğme denetimini seçin ve ardından Esc tuşuna basın.
 3. Bir Dışarı aktar denetimi ekleyin ve Data özelliğini Products olarak ayarlayın.
 4. F5 tuşuna basın ve Data.zip dosyasını indirmek için Dışarı aktar denetimini seçin.
 5. Kaydet'i seçin ve varsayılan çalışma alanına geri dönmek için Esc tuşuna basın.
 6. Yeni veya mevcut bir uygulamaya İçeri aktar denetimi ekleyin, denetime MyData adını verin ve OnSelect özelliğini şu formüle ayarlayın:
  Collect(ImportedProducts, MyData.Data)
 7. F5 tuşuna basın, MyData'yı seçin, ardından, dışarı aktardığınız dosyayı ve 'ı seçin.
 8. Esc tuşuna basın, Dosya menüsünde Koleksiyonlar'ı seçin ve dışarı aktardığınız verilerin geçerli uygulamada bulunduğunu onaylayın.

Erişilebilirlik yönergeleri

Dışarı Aktarma ve İçeri Aktarma yalnızca özelleştirilmiş birer düğme oldukları için, Düğme ile aynı yönergeler geçerlidir.