Power Apps'teki metin özellikleri

Bir denetimde, görünen metni, kullanıcı veri girerken ipucu olarak görünecek şekilde yapılandırın ve metinle ilgili diğer özellikleri belirtin.

Metin görünümü

Yazı tipi – Metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.

FontWeight – Denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince.

İtalik – Denetimdeki metnin italik olup olmadığı.

Boyut – Denetimde görünen metnin yazı tipi boyutu.

Üstü çizili – Denetimde görünen metnin üstü çizili olup olmadığı.

Altı çizili – Denetimde görünen metnin altı çizili olup olmadığı.

Metin yerleştirme

Hizala – Metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.

LineHeight – Metnin çizgileri veya bir listedeki öğeler arasındaki uzaklık.

VerticalAlign – Denetimdeki metnin, denetimin dikey merkezine göre konumu.