Power Apps'te Radyo denetimi

Birden fazla seçenek gösteren ve kullanıcıların bir kerede tek bir seçenek belirtebildiği giriş denetimi.

Açıklama

Radyo denetimi standart bir HTML giriş denetimidir ve yalnızca karşılıklı olarak birbirini dışlayan birkaç özel seçenekle kullanıldığında en iyi sonucu verir.

Denetim yatay veya dikey düzende olabilir.

Temel özellikler

Default – Denetimin, kullanıcı değiştirmeden önceki değeri.

Items – Bir denetimde görünen verilerin kaynağı (galeri, liste veya grafik gibi).

Layout – Seçeneklerin yatay veya dikey yerleştirilmesi.

Value – Bir giriş denetiminin değeri.

Selected – Seçili öğeyi temsil eden veri kaydı.

Tüm özellikler

Align – Metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.

BorderColor – Denetim kenarlığının rengi.

BorderStyleDüz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.

BorderThickness – Bir denetimin kenarlık kalınlığı.

Color – Denetimdeki metnin rengi.

DisplayMode: Denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.

DisabledColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.

DisabledFill: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.

Fill – Denetimin arka plan rengi.

FocusedBorderColor – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının rengi.

FocusedBorderThickness – Denetime odaklanıldığında denetim kenarlığının kalınlığı.

Font – Metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.

FontWeight: Denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince.

Height – Denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.

HoverColor – Kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.

HoverFill – Kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.

Italic – Denetimdeki metnin italik olup olmadığı.

LineHeight – Metnin çizgileri veya bir listedeki öğeler arasındaki uzaklık.

OnChange – Kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) uygulamanın nasıl yanıt verdiği.

OnSelect – Kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın verdiği yanıt.

PaddingBottom – Denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingLeft – Denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingRight – Denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.

PaddingTop – Denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.

PressedColor – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.

PressedFill – Kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.

RadioBackgroundFill – Radyo düğmesi denetimindeki dairelerin arka plan rengi.

RadioBorderColor – Radyo düğmesi denetimindeki her seçeneğe ilişkin dairenin rengi.

RadioSelectionFill – Radyo düğmesi denetiminde belirlenmiş olan seçeneğe ilişkin dairede görünen renk.

RadioSize – Bir radyo düğmesi denetimindeki dairelerin çapı.

Reset – Bir denetimin varsayılan değerine dönüp dönmediği.

SelectedText (Kullanım dışı) – Seçili öğeyi temsil eden dize değeri.

Size – Denetimde görünen metnin yazı tipi boyutu.

Strikethrough – Denetimde görünen metnin üstü çizili olup olmadığı.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilişkili olarak klavye ile gezinme sırası.

Tooltip – Kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.

Underline – Denetimde görünen metnin altı çizili olup olmadığı.

Visible – Denetimin gizli veya görünür olması.

Width – Denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.

X – Denetimin sol kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.

Y – Denetimin üst kenarı ile ana kapsayıcısının (veya ana kapsayıcı yoksa ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.

Distinct( DataSource, ColumnName )

Örnek

 1. Bir Radyo denetimi ekleyin, Pricing olarak adlandırın ve Items özelliğini şu formüle ayarlayın:

  ["Standard", "Premium"]

  Denetimi ekleme, adlandırma ve yapılandırma işlemlerini bilmiyor musunuz?

 2. Bir Etiket denetimi ekleyin, Radyo denetiminin altına taşıyın ve Etiket denetiminin Text özelliğini şu formüle ayarlayın:

  If("Premium" in Pricing.Selected.Value, "$200 per day", "$150 per day")

  If işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

 3. Alt tuşunu basılı tutarak Radyo denetimindeki seçeneklerden birini belirtin.

  Etiket denetimi, seçiminiz için uygun metni gösterir.

 4. (isteğe bağlı) Alt tuşunu basılı tutarak, uygun metnin göründüğünü onaylamak için diğer seçeneği belirtin.

Erişilebilirlik yönergeleri

Renk karşıtlığı

Standart renk karşıtlığı gereksinimlerinin yanı sıra şu değerler arasında yeterli renk karşıtlığı olduğundan da emin olun:

 • RadioSelectionFill ve RadioBackgroundFill
 • RadioBackgroundFill ve Fill

Ekran okuyucusu desteği

 • Her seçenek için bir Value bulunduğundan emin olun.
 • Başlık olarak görev yapmak üzere Radyo denetiminden hemen önce bir Etiket eklemeyi düşünün.

Klavye desteği

 • Klavye kullanıcılarının gidebilmesi için TabIndex özelliğini sıfır veya daha büyük olacak şekilde ayarlayın.
 • FocusedBorderColor ve FocusedBorderThickness özelliklerini odak göstergeleri açıkça görünür olacak şekilde ayarlayın.