Power Apps hizmetinde şirket içi veri ağ geçidini yönetme

Power Apps uygulamasında yerleşik bir tuval uygulaması ile şirket içi SQL Server veritabanı veya şirket içi SharePoint sitesi gibi bulut ortamında olmayan bir veri kaynağı arasında hızlı ve güvenli veri aktarımı için bir şirket içi veri ağ geçidi yükleyin. Yönetici izinlerine sahip olduğunuz tüm ağ geçitlerini görüntüleyin ve bu ağ geçitlerine ilişkin izinleri ve bağlantıları yönetin.

Veri ağ geçidini kullanan bağlayıcılar üzerinden yerinde verilere bağlanabilirsiniz.

Ön koşullar

 • Power Apps hizmetine kaydolmak için kullandığınız kullanıcı adı ve parola.
 • Bir ağ geçidindeki yönetim izinleri. (Yüklediğiniz her ağ geçidi için varsayılan olarak bu izinlere sahip olursunuz ve başka bir ağ geçidinin yöneticisi söz konusu ağ geçidi için bu izinleri size verebilir.)
 • Bir şirket içi ağ geçidini kullanarak şirket içi verilere erişmeyi destekleyen bir lisans. Daha fazla bilgi için bkz. fiyatlandırma sayfası.

Ağ geçidi yükle

Ağ geçidi yüklemek için Şirket içi veri ağ geçidi yükleme bölümündeki adımları izleyin. Şirket içi veri ağ geçidi (kişisel mod) yalnızca Power BI için sunulduğundan ağ geçidini standart modda yükleyin.

Ağ geçidi izinlerini görüntüleme ve yönetme

 1. powerapps.com sayfasındaki sol gezinti çubuğunda, Ağ Geçitleri seçeneğine tıklayın veya dokunun ve ardından bir ağ geçidine tıklayın ya da dokunun.

 2. Ağ geçidine kullanıcı eklemek için Kullanıcılar'a tıklayın veya dokunun, bir kullanıcı veya grup belirtin ve ardından bir izin düzeyi belirtin:

  • Kullanabilir: Kullanıcılar, ağ geçidinde uygulama ve akışlar için kullanılacak bağlantılar oluşturabilir ancak ağ geçidini paylaşamaz. Uygulamaları çalıştırabilecek, ancak paylaşamayacak kullanıcılar için bu izni kullanın.
  • Kullanabilir + paylaşabilir: Kullanıcılar, ağ geçidinde uygulama ve akışlar için kullanılacak bir bağlantı oluşturabilir ve bir uygulamayı paylaşırken ağ geçidini de otomatik olarak paylaşabilir. Uygulamaları diğer kullanıcılarla veya bir kuruluşla paylaşması gereken kullanıcılar için bu izni kullanın.
  • Yönetici: Yöneticiler ağ geçidi üzerinde tam denetime sahiptir. Kullanıcı ekleyebilir, izinler ayarlayabilir, kullanılabilir tüm veri kaynaklarına bağlantılar oluşturabilir ve ağ geçidini silebilir.

Kullanabilir ve Kullanabilir ve paylaşabilir izin düzeylerinde kullanıcının ağ geçidi üzerinden bağlanabileceği veri kaynaklarını seçin.

Not

Kullanabilir ve Kullanılabilir ve paylaşabilir, özel bağlayıcılar için kullanılamaz.

Ağ geçidi bağlantılarını görüntüleme ve yönetme

 1. powerapps.com sayfasındaki sol gezinti çubuğunda, Ağ Geçitleri seçeneğine tıklayın veya dokunun ve ardından bir ağ geçidine tıklayın ya da dokunun.

 2. Bağlantının ayrıntılarını görüntülemek, ayarlarını düzenlemek veya bağlantıyı silmek için Bağlantılar seçeneğine ve ardından söz konusu bağlantıya tıklayın ya da dokunun.

 3. Bağlantıyı paylaşmak için Paylaş'a tıklayın veya dokunun ve ardından kullanıcıları ekleyin ya da kaldırın.

  Not

  Yalnızca SQL Server gibi bazı bağlantı türlerini paylaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama kaynaklarını paylaşma.

Bağlantıları yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bağlantılarınızı yönetme.

Sorun Giderme ve Gelişmiş Yapılandırma

Ağ geçitleriyle ilgili sorun giderme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Şirket içi veri ağ geçidi sorunlarını giderme. Yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Şirket içi veri ağ geçidi uygulamasını kullanma.

Sonraki adımlar