Yüzey düzlük


Unity için MRTK'de (Karma Gerçeklik Araç Seti) düzlük

MRTK, yüzey tekniği için betikler ve örnek sahneler sağlar. El grafisi, göz bakışı ve hareket denetleyicileri gibi çeşitli giriş türleriyle yüzey düzlüklerini kullanabilirsiniz.Ayrıca bkz.

Yüzey düzlük

Yüzey yüzeyliği, holografik nesneleri gerçek dünya fiziksel yüzeylere yerleştirin. Nesnenin yönlendirmesini gerçek dünya yüzeyiyle hizalarken, kullanıcı için daha çevreleyici ve doğal bir deneyim oluşturabilirsiniz.