Architektura přechodu na cloud pro Azure od Microsoftu

Architektura přechodu na cloud představuje jednotný přístup Microsoftu pro přechod na cloud v Azure, ve kterém jsou sloučené a sdílené osvědčené postupy zaměstnanců, partnerů a zákazníků Microsoftu. Tato architektura poskytuje zákazníkům sadu nástrojů, pokynů a komentářů, které pomáhají utvářet technologické, obchodní a personální strategie pro zajištění požadovaných obchodních výsledků během úsilí o přechod. Tyto pokyny odpovídají následujícím fázím přechodu na cloud, aby byl zajištěný snadný přístup ke správným informacím ve správný čas.

Vysvětlení životního cyklu

Každá z výše uvedených fází je součástí životního cyklu širšího přechodu na cloud. Následující obrázek spojuje jednotlivé fáze a ukazuje celkový životní cyklus. Architektura přechodu na cloud je kompletní rámec životního cyklu, který zákazníky ve všech těchto fázích podporuje.

Přehled architektury přechodu na cloud

Záměr

Cloud zásadně mění způsob, jakým podniky získávají a používají technologické prostředky. Tradičně podniky přebíraly vlastnictví všech aspektů technologií od infrastruktury až po software a také zodpovědnost za ně. Cloud podnikům umožňuje zřizovat a využívat prostředky, jenom když jsou potřeba. Přestože cloud nabízí obrovskou flexibilitu, co se možností návrhu týče, pro osvojení cloudových technologií podniky potřebují prověřené a konsistentní metodologie. Architektura přechodu na cloud pro Azure od Microsoftu tento požadavek splňuje a pomáhá s rozhodováním v průběhu celého přechodu na cloud.

Přechod na cloud je však pouhým prostředkem k dosažení cíle. Úspěšný přechod na cloud začíná dlouho před výběrem dodavatele cloudové platformy. Začíná tehdy, když si pracovníci s rozhodovací pravomocí v oblasti obchodu a IT uvědomí, že cloud může zrychlit dosažení konkrétního cíle obchodní transformace. Architektura přechodu na cloud pomáhá sladit strategie obchodní, kulturní a technické změny a dosáhnout požadovaných obchodních výsledků.

Architektura přechodu na cloud poskytuje technické pokyny pro Microsoft Azure. Vzhledem k tomu, že podnikoví zákazníci mohou ještě vybírat dodavatele cloudu, tato architektura poskytuje pokyny nezávislé na konkrétním cloudu pro strategické rozhodování, kdykoli je to možné.

Zamýšlená cílová skupina

Tyto pokyny mají vliv na obchodní aktivity, technologie a kulturu podniků. Mezi ovlivněné role patří vedoucí pracovníci v oblasti obchodu, pracovníci v oblasti financí, provozu IT, zabezpečení a dodržování předpisů IT, zásad správného řízení IT, pracovníci s rozhodovací pravomocí v oblasti obchodu a IT, podnikoví správci a pracovníci zodpovědní za vývoj a provoz úloh. Každá role používá vlastní slovník a každá z nich má také různé cíle a klíčové ukazatele výkonu. Jedním obsahem není možné efektivně oslovit všechny cílové skupiny.

Tady přichází na řadu cloudový architekt. Cloudový architekt slouží jako vizionář a zprostředkovatel, který má tyto cílové skupiny dát dohromady. Tato kolekce průvodců je určená k tomu, aby cloudovým architektům pomohla usnadnit správnou konverzaci se správnou cílovou skupinou a umožnit přijetí požadovaných rozhodnutí. Obchodní transformace, kterou umožňuje cloud, závisí na roli cloudového architekta, který pomáhá s přijímáním obchodních a IT rozhodnutí.

Jednotlivé části architektury přechodu na cloud představují různé specializace nebo varianty role cloudových architektů. Tyto části také vytvářejí příležitosti ke sdílení odpovědnosti za architekturu cloudu napříč týmem cloudových architektů. Například část věnovaná zásadám správného řízení je určená pro cloudové architekty, kteří se zajímají o zmírňování technických rizik. Někteří poskytovatelé cloudu tyto odborníky označují jako správce cloudu, ale my upřednostňujeme označení strážci cloudu nebo souhrnné označení tým zásad správného řízení v cloudu.

Jak používat architekturu přechodu na cloud pro Azure od Microsoftu

Pokud váš podnik s Azure teprve začíná, přečtěte si nejdřív téma Začínáme s architekturou přechodu na cloud. Tento přehled obsahuje osvědčené postupy pro digitální transformaci vašeho podniku a provede vás jednotlivými fázemi tohoto procesu.