Architektura přechodu na cloud pro Azure od Microsoftu

Cloud Adoption Framework je prověřená kolekce dokumentů, pokynů k implementaci, osvědčených postupů a nástrojů od Microsoftu navržených tak, aby zrychlily cestu přechodu na cloud.

Posouzení

Posouzení vám pomůžou s plánováním vaší cesty ke cloudu. Umožní vám identifikovat rozdíly mezi aktuálním a požadovaným stavem. Poskytneme vám individuální vybraná doporučení, která vám pomůžou dosáhnout požadovaného stavu.

Získávání dovedností pomocí Microsoft Learn

Absolvujte následující moduly Microsoft Learn a seznamte se blíže s Azure a architekturou Cloud Adoption Framework.

Vyhledání podpory

Pokud jsou na vaší cestě přechodu na cloud nějaké překážky, Microsoft má vyhrazené prostředky, které vám pomůžou je překonat.

FastTrack for Azure

Získejte pomoc od techniků Microsoftu.

Program migrace do Azure

Získejte pomoc s migrací úloh do cloudu.

Vyhledání partnera

Najděte si partnera, který vám pomůže začít.

See why the Cloud Adoption Framework is right for your business. https://aka.ms/adopt