QueuePolicyOptions Třída

Definice

Určuje možnosti pro IQueuePolicy

public ref class QueuePolicyOptions
public class QueuePolicyOptions
type QueuePolicyOptions = class
Public Class QueuePolicyOptions
Dědičnost
QueuePolicyOptions

Konstruktory

QueuePolicyOptions()

Vlastnosti

MaxConcurrentRequests

Maximální počet souběžných požadavků Všechny doplňky se zařadit do fronty na serveru. Tato možnost je vysoce závislá na aplikaci a musí být nakonfigurována aplikací.

RequestQueueLimit

Maximální počet požadavků zařazených do fronty, než server začne odmítat připojení s 503 Nedostupná služba. Tato možnost je vysoce závislá na aplikaci a musí být nakonfigurována aplikací.

Platí pro