TagHelper.Init(TagHelperContext) Metoda

Definice

Inicializuje s ITagHelper danou context . V rámci této metody by se měly přidat další položky, aby se zajistilo jejich přidání Items před spuštěním dětí.

public:
 virtual void Init(Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperContext ^ context);
public virtual void Init (Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext context);
abstract member Init : Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext -> unit
override this.Init : Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext -> unit
Public Overridable Sub Init (context As TagHelperContext)

Parametry

context
TagHelperContext

Obsahuje informace přidružené k aktuální značce HTML.

Implementuje

Poznámky

Pokud více než ITagHelper jeden běží na stejném elementu, může být TagHelperOutput.GetChildContentAsync vyvolána před ProcessAsync(TagHelperContext, TagHelperOutput) .

Platí pro