UCOMIEnumConnections Rozhraní

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá IEnumConnections.Use IEnumConnections instead.

public interface class UCOMIEnumConnections
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IEnumConnections instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("B196B287-BAB4-101A-B69C-00AA00341D07")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface UCOMIEnumConnections
type UCOMIEnumConnections = interface
Public Interface UCOMIEnumConnections
Atributy

Poznámky

Další informace o rozhraní IEnumConnections naleznete v knihovně MSDN.For more information about the IEnumConnections interface, see the MSDN Library.

Metody

Clone(UCOMIEnumConnections)

Vytvoří další enumerátor, který obsahuje stejný stav výčtu jako aktuální.Creates another enumerator that contains the same enumeration state as the current one.

Next(Int32, CONNECTDATA[], Int32)

Načte zadaný počet položek v sekvenci výčtu.Retrieves a specified number of items in the enumeration sequence.

Reset()

Obnoví posloupnost výčtu na začátek.Resets the enumeration sequence to the beginning.

Skip(Int32)

Přeskočí na zadaný počet položek v sekvenci výčtu.Skips over a specified number of items in the enumeration sequence.

Platí pro