Int32Rect.Equality(Int32Rect, Int32Rect) Operátor

Definice

Porovná dva obdélníky pro přesnější rovnost.Compares two rectangles for exact equality.

public:
 static bool operator ==(System::Windows::Int32Rect int32Rect1, System::Windows::Int32Rect int32Rect2);
public static bool operator == (System.Windows.Int32Rect int32Rect1, System.Windows.Int32Rect int32Rect2);
static member ( = ) : System.Windows.Int32Rect * System.Windows.Int32Rect -> bool
Public Shared Operator == (int32Rect1 As Int32Rect, int32Rect2 As Int32Rect) As Boolean

Parametry

int32Rect1
Int32Rect

První obdélník, který se má porovnat.The first rectangle to compare.

int32Rect2
Int32Rect

Druhý obdélník, který se má porovnat.The second rectangle to compare.

Návraty

truePokud int32Rect1 a majístejnéX, ,,Width afalse, v opačném případě. Height Y int32Rect2true if int32Rect1 and int32Rect2 have the same X, Y, Width, and Height; otherwise, false.

Poznámky

Ekvivalentní metoda pro tento operátor jeInt32Rect.Equals(Int32Rect, Int32Rect)The equivalent method for this operator is Int32Rect.Equals(Int32Rect, Int32Rect)

Platí pro