BindingBase Třída

Definice

Abstraktní třídu, která poskytuje BindingMode a možnosti formátování.

public abstract class BindingBase
type BindingBase = class
Dědičnost
BindingBase
Odvozené

Vlastnosti

FallbackValue

Získá nebo nastaví hodnotu použít místo výchozí hodnoty pro vlastnost, pokud neexistuje žádná zadaná hodnota.

Mode

Získá nebo nastaví režim pro tuto vazbu.

StringFormat

Získá nebo nastaví řetězec formátu pro tuto vazbu.

TargetNullValue

Získá nebo nastaví hodnotu zadat pro vázané vlastnosti, pokud jsou cílem vazby null.

Metody

DisableCollectionSynchronization(IEnumerable)

Synchronizace se zastaví na collection.

EnableCollectionSynchronization(IEnumerable, Object, CollectionSynchronizationCallback)

Synchronizace začíná collection pomocí callback a context.

ThrowIfApplied()

Vyvolá InvalidOperationException pokud vazba nebyla použita.

Platí pro