Dostupné podmíněné operátory jazyka Liquid

Při použití podmíněných příkazů (if, unless), některé hodnoty jazyka Liquid budou považovány za true a některé budou zpracovány jako false.

V jazyce Liquid jsou null a logická hodnota false považovány za false, všechno ostatní je považováno za true. Prázdné řetězce, prázdná pole atd., jsou považována za true. Například

{% assign empty_string = "" %}
{% if empty_string %}
<p>This will render.</p>
{% endif %}

Prázdné řetězce a pole můžete v případě potřeby testovat pomocí speciální hodnoty empty.

{% unless page.title == empty %}
<h1>{{ page.title }}</h1>
{% endunless %}

Můžete také otestovat velikost typů jazyka Liquid, typů jazyka Liquid nebo typů jazyka Liquid pomocí speciální vlastnosti size.

{% if page.children.size > 0 %}
<ul>
{% for child in page.children %}
<li>{{ child.title }}</li>
{% endfor %}
</ul>
{% endif %}

Souhrn

Pravda Nepravda
Pravda ×
Nepravda ×
Null ×
Řetězec ×
prázdný řetězec ×
0 ×
1, 3,14 ×
pole nebo slovník ×
prázdné pole nebo slovník ×
Objekt ×

Viz také

Přidání dynamického obsahu a vytvoření vlastních šablon
Uložení zdrojového obsahu pomocí webových šablon
Princip operátorů jazyka Liquid
Typy jazyka Liquid
Objekty jazyka Liquid
Značky jazyka Liquid
Filtry jazyka Liquid
Vytvoření rozšířených šablon pro portály