Uložení zdrojového obsahu pomocí webových šablon

Webová šablona je entita aplikace Dynamics 365 (adx_webtemplate) obsažená na portálech Dynamics 365, která slouží k uložení zdrojového obsahu šablony. Webová šablona obecně obsahuje jazyk Liquid pro zobrazování dynamického obsahu a je centrální entitou sloužící k integraci šablon Liquid s ostatními součástmi systému portálů Dynamics 365.

Webové šablony mohou být součástí jiného obsahu nebo mohou být kombinovány s jinými šablonami pomocí značek šablon a tyto značky na ně odkazují na základě jejich atributu Název. Lze je také použít k vytvoření celých vlastních šablon stránek nebo k vytvoření vlastních záhlaví a zápatí pro váš portálový web.

Atributy webových šablon

Jméno Název šablony. Slouží k odkazování na tuto šablonu, pokud je součástí jiného obsahu nebo je rozšířena o další šablony.
Zdrojový Zdrojový obsah šablony. V aplikaci Dynamics 365 jsou u tohoto pole k dispozici editor zdrojového kódu se zvýrazňováním syntaxí a další funkce pro úpravu kódu.
Typ MIME Volitelně je zadán typ MIME pro obsah šablony. Není-li poskytnut žádný typ, předpokládá se typ text/html. Tato hodnota bude použita pouze v případech, kdy je šablona přidružena k šabloně stránky a řídí zobrazování veškerého obsahu pro danou šablonu.

Webové šablony jako šablony stránek

Webové šablony lze používat ve spojení s šablonami stránek k vytvoření nových šablon pro systém správy obsahu portálů Dynamics 365. To lze provést čistě v rámci aplikace Dynamics 365, aniž by bylo nutné zapisovat kód .NET nebo znovu nasazovat aplikaci portálu.

Chcete-li vytvořit novou šablonu stránky založenou na webové šabloně, vyberte při vytváření nového záznamu šablony stránky Typ webové šablony. Potom vyberte Webovou šablonu.

Všimněte si možnosti Použít záhlaví a zápatí webu(která je ve výchozím nastavení zaškrtnuta). Je-li tato možnost zaškrtnuta, bude webová šablona řídit zobrazování veškerého obsahu stránky mezi globálním záhlavím a zápatím webu. Pokud tato volba není zaškrtnuta, bude webová šablona odpovědná za zobrazení celé odpovědi v případě, že zobrazujete jazyk HTML – to znamená vše od doctype až po kořenové značky <html>.

Ačkoliv mezi nejběžnější případy použití webových šablon patří zobrazování HTML obsahu, zobrazení celé odpovědi (zrušením zaškrtnutí možnosti Použít záhlaví a zápatí webu) vám dává možnost zobrazit jakýkoli textový formát, který si vyberete. A právě tehdy je atribut Typ MIME webové šablony relevantní. Pokud je zobrazena šablona stránky, která nepoužívá záhlaví a zápatí webu, záhlaví typu obsahu v rámci odpovědi HTTP bude nastaveno na typ MIME přidružené webové šablony. (Pokud není zadán žádný typ MIME, bude použito text/html.) To vám přináší širokou škálu možností pro zobrazování obsahu v jiném formátu než HTML pomocí jazyka Liquid. Běžným případem použití je zobrazení informačního kanálu RSS nastavením typu MIME na application/rss+xml.

Webové šablony jako záhlaví a zápatí webu

Webové šablony lze také použít k přepsání globálního záhlaví a zápatí používaného portálem Dynamics 365. Chcete-li to provést, nastavte pole Šablona záhlaví nebo Šablona zápatí u svého webu na webovou šablonu podle svého výběru. Všimněte si, že pokud přepíšete možnost Záhlaví webu, vybraná šablona přebírá odpovědnost za zobrazování primární navigace, odkazů pro přihlášení/odhlášení, rozhraní pro vyhledávání apod. pro vaše prvky rozhraní webu, které obvykle řídí výchozí šablona záhlaví.

Integrované webové šablony

K dispozici je sada předem vytvořených šablon Liquid, které jsou dostupné v rámci portálů Dynamics 365. Chcete-li je použít, musíte je zahrnout podle názvu (pomocí níže uvedeného seznamu jako reference).

Název Popis Kód
Reklama Tato šablona zobrazuje reklamu podle názvu nebo náhodnou reklamu z umístění reklamy. {% include 'ad' ad_name:'Name' %}{% include 'ad' ad_placement_name:'Placement Name' %}
Blogy Tato šablona zobrazuje nedávné příspěvky blogu ve skupině seznamů. {% include 'blogs' %}
Popis cesty Tato šablona zobrazuje odkazy na nadřazené stránky, které z aktuální stránky umožňují návrat k domovské stránce. {% include 'breadcrumbs' %}
Skupina seznamů podřízených odkazů Tato šablona zobrazuje odkazy na všechny podřízené stránky aktuální stránky ve skupině seznamů. {% include 'child_link_list_group' %}{% include 'child_link_list_group' title_only:true %}{% include 'child_link_list_group' image_width:'64px', image_height:'64px' %}
Události: nadcházející Tato šablona zobrazuje odkazy na události, které se budou konat v příštích 60 dnech. {% include 'events_upcoming' %}{% include 'events_upcoming' number_of_days_in_advance:60 %}
Fóra Tato šablona zobrazuje seznam fór na webu s odpovídajícím počtem vláken a příspěvků. {% include 'forums' %}
Jednosloupcové rozložení Tato šablona zobrazuje jednosloupcové rozložení obsahující popis cesty, název stránky a obsah kopie stránky. {% extends 'layout_1_column' %}{% block main %}... {% endblock %}
Dvousloupcové rozložení s širokým sloupcem vlevo Tato šablona zobrazuje rozložení se dvěma sloupci. Levý sloupec je širší než pravý. Obsahuje popis cesty, název stránky v horní části stránky a obsah kopie stránky je umístěn v levém sloupci. {% extends 'layout_2_column_wide_left' %}{% block main %}...{% endblock %}{% block aside %}...{% endblock %}
Dvousloupcové rozložení s širokým sloupcem vpravo Tato šablona zobrazuje rozložení se dvěma sloupci. Pravý sloupec je širší než levý. Obsahuje popis cesty, název stránky v horní části stránky a obsah kopie stránky je umístěn v pravém sloupci. {% extends 'layout_2_column_wide_right' %}{% block main %}...{% endblock %}{% block aside %}...{% endblock %}
Třísloupcové rozložení s širokým sloupcem uprostřed Tato šablona zobrazuje rozložení se třemi sloupci. Prostřední sloupec je širší než levý a pravý. Rozložení obsahuje popis cesty a název stránky v horní části stránky a obsah kopie stránky je umístěn v prostředním sloupci. {% extends 'layout_3_column_wide_middle' %}{% block left_aside %}...{% endblock %}{% block main %}...{% endblock %}{% block right_aside %}...{% endblock %}
Kopie stránky Tato šablona zobrazuje upravitelný kód HTML s obsahem kopie stránky a podporou vložené funkce Liquid. {% include 'page_copy' %}
Záhlaví stránky Tato šablona zobrazuje název stránky. {% include 'page_header' %}
Hlasování Tato šablona zobrazuje hlasování podle názvu nebo náhodné hlasování z umístění hlasování. {% include 'poll' poll_name:'Name' %}{% include 'poll' poll_placement_name:'Placement Name' %}
Hledat Tato šablona zobrazuje základní vyhledávací formulář s jedním textovým vstupem a tlačítkem pro hledání. {% include 'search' %}
Postranní navigace Tato šablona zobrazuje svislou navigaci ve stylu stromového zobrazení. Obsahuje odkazy na nadřazené stránky umožňující návrat k první úrovni (nebo určenému odsazení hloubky), odkazy na stránky na stejné úrovni jako aktuální stránka a odkazy na podřízené stránky aktuální stránky. {% include 'side_navigation' %}{% include 'side_navigation' depth_offset:1 %}
Fragment kódu Tato šablona zobrazuje fragment kódu s upravitelným obsahem HTML podle názvu. {% include 'snippet' snippet_name:'Name' %}
Navigace nahoře Tato šablona zobrazuje upravitelný navigační panel s rozevíracími nabídkami pro sadu webových odkazů primární navigace. {% include 'top_navigation' %}
Skupina seznamů webových odkazů Tato šablona zobrazuje skupinu seznamů s odkazy na sadu webových odkazů. {% include 'weblink_list_group' weblink_set_name:'Name' %}

Viz také

Přidání dynamického obsahu a vytvoření vlastních šablon
Princip operátorů jazyka Liquid
Typy jazyka Liquid
Podmíněné
Objekty jazyka Liquid
Značky jazyka Liquid
Filtry jazyka Liquid
Vytvoření rozšířených šablon pro portály Povolení ukládání výstupu záhlaví a zápatí do mezipaměti na portálu