Princip operátorů jazyka Liquid

Jazyk Liquid má přístup ke všem běžným logickým operátorům a operátorům porovnání. Tyto operátory lze používat ve značkách, jako například if a unless.

Základní operátory

== je rovno
!= není rovno
> Je větší než
< Je menší než
>= Větší než nebo rovno
<= Menší než nebo rovno
Nebo Podmínka A nebo podmínka B
A Podmínka A a podmínka B

contains

contains testuje přítomnost podřetězce v řetězci.

{% if page.title contains 'Product' %}

The title of this page contains the word Product.

{% endif %}

contains může také testovat přítomnost řetězce v poli řetězců.

startswith

startswith testuje, zda řetězec začíná daným podřetězcem.

{% if page.title startswith 'Profile' %}

This is a profile page.

{% endif %}

endswith

endswith testuje, zda řetězec končí daným podřetězcem.

{% if page.title endswith 'Forum' %}

This is a forum page.

{% endif %}

Viz také

Přidání dynamického obsahu a vytvoření vlastních šablon
Uložení zdrojového obsahu pomocí webových šablon
Typy jazyka Liquid
Podmíněné
Objekty jazyka Liquid
Značky jazyka Liquid
Filtry jazyka Liquid
Vytvoření rozšířených šablon pro portály