Hlavní plánování a funkce více pracovišť

Hlavní plánování bere v úvahu nastavení dimenzí zásob pracoviště a skladu.

Dimenze pracoviště je povinná a dimenzi skladu lze nastavit jako povinnou.

Když je dimenze povinná, je nutné zadat její hodnotu ve všech skladových transakcích. Proto jsou při hlavním plánování známy pracoviště a sklad pro počáteční požadavek. Dimenze pracoviště je také konzistentní, aby se při rozpadu poptávky nižší úrovně nezměnila hodnota pracoviště.

Pokud není sklad nastavený jako povinný, je možné jej odvodit z počátečního požadavku. Plánovací modul musí na základě nastavení definovaných pro položku, jednotlivé sklady a podrobností řádku objednávky určit, který sklad se má použít.

Následující témata popisují, jak plánovací modul určuje používaný sklad při definici různých nastavení.

Hlavní plánování – disponibilita pracoviště a skladu, sklad povinný

Hlavní plánování – disponibilita pracoviště, sklad povinný

Hlavní plánování – disponibilita pracoviště a skladu, sklad není povinný

Hlavní plánování – disponibilita pracoviště, sklad není povinný

Hlavní plánování – jak se určuje verze kusovníku