Hlavní plánování pro disponibilitu pracoviště, sklad není povinný

Toto téma popisuje, jak je plánována položka, která má pro pokrytí nastavenou dimenzi pracoviště.

Pro tento scénář hlavního plánování platí následující podmínky:

  • Dimenze pracoviště je nastavena jako povinná a musí být zadána v transakci poptávky.
  • Dimenze skladu není povinná. Sklad může být znám, ale při výpočtu během hlavního plánování se nepoužije.
  • Dimenze pracovišť je nastavená pro plánování disponibility.
  • Skladová dimenze není nastavena pro plánování disponibility. Nabídka a poptávka se tedy vyhodnocuje souhrnně podle pracovišť a případně podle dalších dimenzí nastavených pro plánování disponibility.

Následující obrázek ilustruje postup hlavního plánování. V obrázku jsou odkazy na následující parametry (v popisu je informace, kde je najdete):

  • Je definovaná disponibilita položky. Klikněte na možnosti Řízení informací o produktech > Produkty> Uvolněné produkty. Vyberte položku a poté klikněte na volbu Plán > Disponibilita položky.
  • Pro sklad jsou definovány vztahy doplnění. Klikněte postupně na možnosti Řízení zásob > Nastavení > Rozdělení zásob > Sklady. Na kartě Hlavní plánování se podívejte do skupiny polí Hlavní sklad.
  • Výchozí typ objednávky je nastaven na výrobu, nákupní objednávky nebo kanban. Klikněte na možnosti Řízení informací o produktech > Produkty> Uvolněné produkty. Vyberte položku a poté klikněte na volbu Plán > Výchozí nastavení objednávky. Ve formuláři nastavení výchozí objednávky, viz pole typ výchozí objednávky.

Požadavek na disponibilitu skladu pracoviště není povinný

Viz také

Hlavní plánování a funkce více pracovišť

Hlavní plánování – disponibilita pracoviště, sklad povinný

Hlavní plánování – disponibilita pracoviště a skladu, sklad není povinný

Hlavní plánování – disponibilita pracoviště a skladu, sklad povinný

Hlavní plánování – jak se určuje verze kusovníku