Migrace poštovních schránek a nastavení serveru Exchange

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Pokud je na zdrojovém serveru nainstalován server Exchange, jedná se o povinný úkol.

Před migrací poštovních schránek serveru Exchange a jejich nastavením na cílový server byste měli vyčistit databázi serveru Exchange a následujícím postupem ověřit její integritu:

 • Požádejte všechny uživatele o provedení následující akce:

  • Odstraňte nepotřebnou poštu z poštovní schránky, včetně pošty ve složkách Odstraněná pošta a Odeslaná pošta.

  • Archivujte starší poštu do souboru .pst ( je-li to možné). Další informace o vytvářené souborů .pst naleznete v nápovědě k programu Outlook na klientském počítači.

  • Zkontrolujte a odstraňte nepotřebné osobní dokumenty z uživatelských složek, z firemní sdílené složky a z ostatních sdílených složek na serveru.

 • Proveďte zálohu databáze. Další informace o zálohování databáze systému Exchange Server 2007 naleznete v tématu „Using Backup to Back Up and Restore Exchange Data“ (Použití nástroje Zálohování k záloze a obnově dat) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120967) (stránky mohou být v angličtině).

 • K určení stavu databáze systému Exchange Server 2007 vám mohou pomoci nástroje serveru Exchange. Další informace získáte v tématu „Disaster Recovery Tools and Wizards“ (Nástroje a průvodci pro obnovu po havárii systému) na webu společnosti Microsoft(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120968) (stránky mohou být v angličtině).

 • Pokud na zdrojovém serveru došlo ke změně konfigurace služby Microsoft Forefront Security for Exchange Server, měli byste před migrací dat serveru Exchange provést stejné změny konfigurace na cílovém serveru.

Změna konfigurace služby Forefront Security for Exchange Server na cílovém serveru

 1. Na cílovém serveru klepněte na tlačítko Start, klepněte na možnost Všechny programy, klepněte na položku Microsoft Forefront Server Security, klepněte na položku Exchange Server a poté klepněte na položku Forefront Server Security Administration.

 2. Na panelu nástrojů klepněte na možnost Soubor, klepněte na možnost Šablony a nakonec se přesvědčte, zda je vybrána možnost Zobrazit šablony.

 3. Změňte konfiguraci tak, aby odpovídala konfiguraci služby Forefront Security for Exchange Server na zdrojovém serveru.

Poznámka

Pokud po skončení migrace přidáte uživatelské účty po přesunu poštovních schránek na cílový server a před odinstalací systému Exchange Server 2007 ze zdrojového serveru, jsou poštovní schránky přidány na zdrojový server. Toto je standardní chování. Poštovní schránky pro všechny uživatelské účty přidané v tomto časovém rozmezí je nutné přesunout na cílový server. Před tím, než při konečných krocích migrace za účelem vyřazení zdrojového serveru z provozu odinstalujete systém Exchange Server 2007, zopakujte pokyny v dříve uvedené části.

Migrace poštovních schránek a veřejných složek serveru Exchange

 1. Na stránce Domovská stránka průvodce migrací klepněte na možnost Migrace poštovních schránek a nastavení serveru Exchange a poté klepněte na tlačítko Další.

 2. Proveďte všechny následující úlohy (pokyny se zobrazí po kliknutí na jednotlivé odkazy):

  1. Migrace internetových konektorů ze zdrojového serveru.

  2. Migrace konektorů POP3 (volitelné) ze zdrojového serveru.

  3. Migrace konektoru CompanyWeb ze zdrojového serveru na cílový server.

  4. Přesunutí veřejných složek serveru Exchange Server ze zdrojového serveru na cílový server.

  5. Přesunutí offline adresáře Exchange pro migraci Windows SBS 2008 ze zdrojového serveru na cílový server.

  6. Přesun poštovních schránek ze zdrojového serveru na cílový server.

  7. Povolení kruhového protokolování ve skupinách úložiště na cílovém serveru (volitelné).

 3. Po dokončení migrace poštovních schránek a veřejných složek se vraťte do Průvodce migrací, klepněte na tlačítko Úloha dokončena na stránce Migrace poštovních schránek a nastavení serveru Exchange a poté klepněte na tlačítko Další.