Konfigurace interního webu

Platí pro: Windows SBS 2008

Tento oddíl obsahuje pokyny, které vám usnadní provedení následujících akcí:

Povolení nebo zakázání interního webu

Změna názvu a popisu interního webu

Přiřazení oprávnění pro přístup na interní web

Vytvoření knihovny dokumentů služby SharePoint s povoleným e-mailem na interním webu