Administrer dine forbindelser i PowerAppsManage your connections in PowerApps

I powerapps.com kan du oprette en forbindelse fra PowerApps til en eller flere datakilder, slette en forbindelse eller opdatere dens legitimationsoplysninger.In powerapps.com, create a connection from PowerApps to one or more data sources, delete a connection, or update its credentials.

Din apps dataforbindelse kan oprette forbindelse til SharePoint, SQL Server, Office 365, OneDrive for Business, Salesforce, Excel og mange andre datakilder.Your app's data connection can connect to SharePoint, SQL Server, Office 365, OneDrive for Business, Salesforce, Excel, and many other data sources.

Dit næste skridt efter denne artikel er at vise og administrere data fra datakilden i din app som i disse eksempler:Your next step after this article is to display and manage data from the data source in your app, as in these examples:

 • Opret forbindelse til OneDrive for Business, og administrer data i en Excel-projektmappe i din app.Connect to OneDrive for Business, and manage data in an Excel workbook in your app.
 • Opdater en liste på et SharePoint-websted.Update a list on a SharePoint site.
 • Opret forbindelse til SQL Server, og opdater en tabel fra din app.Connect to SQL Server, and update a table from your app.
 • Send mail i Office 365.Send email in Office 365.
 • Send en tweet.Send a tweet.
 • Opret forbindelse til Twilio, og send en sms fra din app.Connect to Twilio, and send an SMS message from your app.

ForudsætningerPrerequisites

 1. Tilmeld dig PowerApps.Sign up for PowerApps.
 2. Log på powerapps.com med de samme legitimationsoplysninger som dem, du brugte til at tilmelde dig.Sign in to powerapps.com using the same credentials that you used to sign up.

Baggrund på dataforbindelserBackground on data connections

De fleste PowerApps-apps bruger eksterne oplysninger kaldet Datakilder, der er gemt i cloudtjenester.Most PowerApps apps use external information called Data Sources that is stored in cloud services. Et almindeligt eksempel er en tabel i en Excel-fil, der er gemt i OneDrive for Business.A common example is a table in an Excel file stored in OneDrive for Business. Apps kan få adgang til disse datakilder ved hjælp af Forbindelser.Apps are able to access these data sources by using Connections.

Den mest almindelige datakildetype er tabellen, som du kan bruge til at hente og lagre oplysninger.The commonest type of data source is the table, which you can use to retrieve and store information. Du kan bruge forbindelser til datakilder til at læse og skrive data i Microsoft Excel-projektmapper, på SharePoint-lister, i SQL-tabeller og mange andre formater, der kan gemmes i cloudtjenester som OneDrive for Business, DropBox, SQL Server osv.You can use connections to data sources to read and write data in Microsoft Excel workbooks, SharePoint lists, SQL tables, and many other formats, which can be stored in cloud services like OneDrive for Business, DropBox, SQL Server, etc.

Der findes andre typer datakilder, der ikke er tabeller, f.eks. mail, kalendere, Twitter og meddelelser (kommer snart).There are other kinds of data sources that are not tables, such as email, calendars, twitter, and (coming soon) notifications.

Når du bruger kontrolelementerne Galleri, Vis formular og Rediger formular, er det let at oprette en app, der læser og skriver data fra en datakilde.Using the Gallery, Display form, and Edit form controls, it is easy to create an app that reads and writes data from a data source. Kom i gang ved at løse artiklen Om dataformularer.To get started, read the article Understand data forms.

Udover at oprette og administrere forbindelser på powerapps.com opretter du også forbindelser, når du udfører følgende opgaver:In addition to creating and managing connections in powerapps.com, you also create connections when you do these tasks:

 • Generer en app fra data automatisk, f.eks. en brugerdefineret SharePoint-liste.Automatically generate an app from data, such as a custom SharePoint list.
 • Opdater en eksisterende app, eller opret en fra bunden, som det beskrives under Tilføj en forbindelse.Update an existing app, or create one from scratch as add a connection describes.
 • Åbn en app, der er oprettet af en anden bruger og delt med dig.Open an app that another user created and shared with you.

Bemærk! Hvis du vil bruge PowerApps Studio i stedet for, skal du åbne menuen Filer og derefter klikke eller trykke på Forbindelser og åbne powerapps.com, hvor du kan oprette og administrere forbindelser.Note: If you want to use PowerApps Studio instead, open the File menu, and then click or tap Connections, powerapps.com opens so that you can create and manage connections there.

Opret en ny forbindelseCreate a new connection

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du logge på powerapps.com.If you have not already done so, log in to powerapps.com.
 2. På navigationslinjen til ventre skal du klikke eller trykke på Forbindelser.In the left navigation bar, click or tap Connections.

  Administrer forbindelser

 3. Klik eller tryk på Ny forbindelse i øverste højre hjørne.In the upper-right corner, click or tap New connection.

  Tilføj forbindelser

 4. Klik eller tryk på en connector på den viste liste, og følg derefter vejledningen.Click or tap a connector in the list that appears, and then follow the prompts.

  Tilføj forbindelser

 5. Klik eller tryk på knappen Opret.Click or tap the Create button.

  Tilføj forbindelser

 6. Følg prompterne.Follow the prompts. I nogle connectorer bliver du bedt om at angive legitimationsoplysninger, angive et bestemt sæt data eller udføre andre trin.Some connectors prompt you to provide credentials, specify a particular set of data, or perform other steps. I andre, f.eks. Microsoft Translator, gør du ikke.Others such as Microsoft Translator, do not.

  Disse forbindelser kræver f.eks. yderligere oplysninger, før du kan bruge dem.For example, these connectors require additional information before you can use them.

Den nye forbindelse vises under Forbindelser, og du kan føje den til en app.The new connector appears under Connections, and you can add it to an app.

Opdater eller slet en forbindelseUpdate or delete a connection

På listen over forbindelser skal du finde den forbindelse, du vil opdatere eller slette, og derefter klikke eller trykke på ellipsen (de tre prikker) til højre for forbindelsen.In the list of connections, find the connection that you want to update or delete, and then click or tap the ellipsis (3-dots-symbol) on the right of the connection.

Opdater forbindelse

 • Hvis du vil opdatere legitimationsoplysningerne for en forbindelse, skal du klikke eller trykke på nøgleikonet og derefter angive legitimationsoplysningerne for den pågældende forbindelse.To update the credentials for a connection, click or tap the key icon, and then provide credentials for that connection.
 • Hvis du vil slette forbindelsen, skal du klikke eller trykke på affaldsspandsikonet.To delete the connection, click or tap the trash-can icon.